Aktivne oblike iskanja zaposlitve - 2. del

16.6.2016


Večina prostih delovnih mest je že zasedenih, še preden se le-ta pojavijo na Zavodu za zaposlovanje. Predstavljamo vam nekaj možnosti, kako se iz pasivnega iskalca zaposlitve preleviti v aktivnega ponudnika svojih znanj na trgu dela.

Večina prostih delovnih mest je že zasedenih, še preden se le-ta pojavijo na Zavodu za zaposlovanje. Predstavljamo vam nekaj možnosti, kako se iz pasivnega iskalca zaposlitve preleviti v aktivnega ponudnika svojih znanj na trgu dela.


Karierni sejmi so odlična priložnost za aktivno iskanje zaposlitve

1. Karierni zaposlitveni sejmi

Zaposlitveni sejmi so namenjeni srečevanju delodajalcev in iskalcev dela na skupnem mestu − sejmu. Podjetja jih izkoriščajo za promocijo podjetja kot delodajalca in za spoznavanje primernih kandidatov.

Zakaj na zaposlitveni sejem?

Na zaposlitvenem sejmu imate idealno priložnost intervjuja z nekaj 10 kadroviki v enem dnevu. Vsi, ki iščete delo, veste, kako težko je priti do zaposlitvenega intervjuja – na zaposlitvenem sejmu so kadroviki zbrani z razlogom, da vas srečajo. Kadrovik plača, da se lahko na sejmu sreča z vami. Za sejme pripravijo posebne CV-vprašalnike, predstavitvene brošure, v njihovem interesu je, da srečajo čim več primernih kandidatov.

Kako se pripraviti na zaposlitveni sejem?

Raziskava

Pred udeležbo sejma preučite podjetja, ki bodo na sejmu prisotna. Izberite tista, ki vas najbolj zanimajo. Ugotovite, kje se vidite v tem podjetju, in pripravite 30-sekundni govor, ki bo kadrovika prepričal, da imate znanja in veščine, potrebne za delo v njihovem podjetju.

Življenjepis

Pripravite vsebinsko in grafično privlačne življenjepise, natisnite dovolj kopij za vsa podjetja, ki jih nameravate obiskati. Zaposlitveni portal MojeDelo.com že več let enkrat letno organizira največji karierno-zaposlitveni sejem v Sloveniji.

Videz

Pridite urejeni, če se le da v poslovni obleki. S seboj vzemite aktovko ali torbico, v kateri imate življenjepise, pisala, vanjo shranjujete gradiva podjetij. Pred sejmom se spočijte, da boste imeli dovolj energije za vse intervjuje, ki vas na sejmu čakajo.

Kako nastopite na sejmu?

Strategija napada

Izbrali ste podjetja, ki vas zanimajo. Naredite si vrstni red, po katerem boste kontaktirali z izbranimi podjetji. S kadroviki kontaktirajte sami, ob sebi ne potrebujete skupine prijateljev.

Prvi vtis šteje

Do kadrovika pristopite profesionalno, se nasmehnite, jim ponudite krepak stisk roke in se začnite predstavljati. Veste, katero delo zasledujete; vaš cilj je kadrovika prepričati, da ste primeren kandidat za to delovno mesto. Kadrovika pozorno poslušajte, iz njega izbrskajte informacije, kakšne profesionalne in osebnostne karakteristike pričakuje od sodelavcev. Argumentirajte, zakaj ste vi primerna oseba za njihovo podjetje in kako vaša znanja ter veščine pokrivajo njihove potrebe.

Med pogovorom bodite pozitivno naravnani.

Kadroviku posredujete življenjepis, pozanimajte se za morebitne naslednje korake v selekcijskem postopku. Pripravljeni ste na morebitne poglobljene razgovore kar na sejmu samem.

Poprodajne aktivnosti

Po sejmu pošljite kadrovikom, s katerimi ste komunicirali, zahvalo za čas, ki so si ga vzeli za vas. Priložite življenjepis in svoje kontaktne podatke.

Novi trendi

S prenosom velike večine iskanja zaposlitve na splet in zaradi nekoliko višje brezposelnosti so zaposlitveni sejmi nekoliko izgubili na pomenu. Njihovo vlogo prevzemajo manjši, bolj specializirani dogodki in t. i. speedrecruiting: posebna oblika sejma, kjer imajo kandidati minuto ali dve časa za predstavitev, prisotni delodajalci pa nato opravijo razgovore s tistimi, ki so jih pritegnili.


3. Multiplicirajte svojo prisotnost pri zaposlovalcih

Poznate koga, ki išče delo? Pomagajte si med sabo! Na Zavodu za zaposlovanje in na internetnih forumih nenehno srečujete iskalce zaposlitve. Zakaj ne bi sodelovali pri vašem skupnem cilju – novem delovnem mestu?

Izberite nekaj iskalcev zaposlitve. Pazite, da vaši »partnerji« nimajo enakega zaposlitvenega profila kot vi – če ste vi strojnik, iščite ekonomiste, pravnike, administratorje, skratka osebe, ki niso vaši konkurenti za delovno mesto. Dogovorite se z njim za medsebojno pomoč pri iskanju zaposlitve. Naredite kratek povzetek sposobnosti, znanj in kariernih interesov vsakega v skupini. Povzetek veščin vaših partnerjev vzemite na vaš naslednji intervju.

Ko ste na razgovoru za zaposlitev, vprašajte zaposlovalca, če potrebuje sodelavca še za kakšno drugo delovno mesto. V kolikor ima slednji potrebo po sodelavcu, ki je vaš »partner« v iskanju zaposlitve, mu na hitro predstavite znanja in sposobnosti le-tega. Povejte kadroviku, da ga bo vaš »partner« v kratkem kontaktiral z življenjepisom in spremnim pismom za razpisano delovno mesto. Seveda takoj obvestite vašega partnerja o zaposlitveni priložnosti!

Pošljete mu naslednje podatke:
• ime podjetja,
• ime kontaktne osebe,
• referenta (sebe),
• kdaj namerava podjetje zaposliti tak profil sodelavca, kot je vaš partner,
• podatke o kadroviku/podjetju, ki bi lahko koristili pri pripravi spremnega pisma/življenjepisa,
• pravila oblačenja (»dress code«) in korporativno kulturo podjetja.

Zakaj se skupno iskanje dela izplača?

Če delujete v skupini treh iskalcev zaposlitve, lahko potrojite vašo prisotnost pri zaposlovalcih! Sami lahko obdelate le določeno število podjetij, skupaj s partnerji pa lahko kontaktirate z nekajkrat več podjetji in izveste za več primernih delovnih mest. Ta način iskanja deluje na principu recipročnosti; partnerji vam bodo pomagali, če boste vi pomagali njim pri iskanju dela.

Recipročnost

Sodelujte z drugimi iskalci pri odkrivanju novih zaposlitvenih priložnosti. Za nekajkrat boste povečali svojo prisotnost na trgu dela in posledično prej našli delo.


4. Usmerjeno klicanje delodajalcev – najbolj učinkovita metoda iskanja zaposlitve

Metoda, ki vam lahko prinese najboljše rezultate. Večina zaposlovalcev jemlje iskanje novega sodelavca kot breme. Potrebujejo osebe, ki so pripravljene stvari vzeti v svoje roke in jih samostojno opraviti. Če se jim predstavite kot oseba, ki je proaktivna – torej kot oseba, ki ve, katere potencialne probleme ima podjetje in zraven predlaga rešitev teh problemov, navadno v očeh zaposlovalca naredite dober vtis.

Pri iskanju zaposlitve torej naredite vse, da podjetje za vas izve, še preden se odloči za javno objavo zaposlitvene potrebe. Izkoristite skriti trg dela, kjer se nahaja do 80 odstotkov vseh prostih delovnih mest!


V kolikor niste prebrali prvega dela članka "Aktivne oblike iskanja zaposlitve", kliknite na spodnjo povezavo.Avtor: Gorazd Prah za Mojedelo.com


Izberi področje dela