Česa si zaposleni najbolj želijo?

24.6.2019


Danes se je na trgu dela in posledično tudi v podjetjih prvič pojavlja situacija, ko se vsakodnevno srečujejo in skupaj delajo tri različne generacije, generacija x, generacija y in generacija z. Podjetja tudi zaradi tega še bolj intenzivno iščejo načine, da bi se na delovnem mestu vsi počutili prijetno.Aktivnosti, ki jih podjetja ponujajo svoji zaposlenim so vse od mize za mali nogomet do tečajev joge, brezplačnih neformanih izobraževanj, kuharskih delavnic in drugega. Zanimivi pa so izsledki najnovejše MetLife raziskave, ki je zelo jasno pokazala, da zaposleni najbolj cenijo svoj prosti čas.

72 % sodelujočih v raziskavi MetLife  je odgovorilo, da bi najrajši od vsega, kar ponujajo podjetja kot bonitete imeli več prostega časa.  

Srečni zaposleni – boljši zaposleni
Raziskave kažejo, da so srečni zaposleni boljši zaposleni – so bolj predani, zvesti, produktivni, uspešni, nenazadnje pa več doprinesejo tudi organizaciji ter doseganjem njenih ciljev. 

Dobri delodajalci se zavedajo, da je bistvenega pomena da svojim zaposlenim nudijo stabilnost, jasen smisel pri delu, kar 93% zaposlenih je mnenja, da je nujno potrebno oz. zelo zaželeno, da vidijo smisel v svojem delu,  in rast (tako osebno kot karierno), 91% zaposlenih meni, da sta razvoj in napredovanje ključni dejavnika glede na katera se odločajo ali ostati ali zamenjati službo. 

Ustvarjanje človeškega delovnega okolja je ključnega pomena
V zadnjih 25 letih je tehnologija prevzela vodilno vlogo na praktično vseh delovnih mestih. Definira nam načine in lokacije dela. Ker se lahko dela od koderkoli in kadarkoli, so se počasi začele brisati meje med delom in zasebnim življenjem. Spremenil se je tudi tradicionalen pogled na delo – tudi zaradi tehnologije, je delo postalo bolj vpeto v naše družinsko, zasebno življenje kot kadarkoli do sedaj. 

Kako ustvariti prijetno delovno okolje
V raziskavi MetLife se je izkazalo, da je glavni krivec za stres finančna situacija, ki posameznike obremenjuje na dnevni ravni. Ta vključuje tako misel na življenje po pretečeni delovni dobi, skrb zase, če se partnerju kaj zgodi, zdravstveni stroški in drugo. Se delodajalci tega zavedajo?

Ne glede na to, katera je prva težava, s katero se sooča večina zaposlenih, se morajo podjetja zavedati, da so glavni indikatorji sreče pri zaposlenih sledeči:
- Zaposleni morajo čutiti zaupanje v vodstvo organizacije.
- Delodajalci morajo verjeti v uspeh svojih zaposlenih.
- Delodajalci morajo ustvariti okolje, v katerem vsak lahko izrazi svoje mnenje.
- Delovno okolje mora podpirati občutek povezanosti in prijateljskega vzdušja.
- Delodajalec mora skrbeti za motivatorje, ki izpolnjujejo potrebe zaposleni.

Ko želi podjetje zadržati svoje zaposlene je ključno, da ima v mislih zgoraj omenjene indikatorje sreče. 

Celostne bonitete za zaposlene
Glede na izsledke raziskave si zaposleni želijo v 72% neomejen dopust, 69 % si jih želi Wellness programe, ki nagrajujejo zdravo življenje, 68 % si jih želi jasen pokojninski finančni načrt, 66 %  si jih bi motiviral plačan dopust, 61 % jih kot željen motivator vidi, če bi na lokaciji dela imeli možnost za kosila, vadbo, čistilnico, frizerja, 54 % zaposlenih bi kot prednost jemalo možnost dela od doma ali celo iz tujine.   

Vprašani so mnenja, da bi s takšnimi bonitetami rasla njihova pripadnost podjetju, prav tako pa bi se stopnja doživljanja stresa znatno zmanjšala. Raziskava kaže, da menijo, da bi bili uspešnejši, če bi bili zaposleni v takšnem podjetju.

Kako se lahko podjetje že danes usmeri v človeku bolj prijazno organizacijo?
Vodilni v podjetje se morajo zavedati, da je nujno potrebno, da neprestano spoznavajo in se učijo o svojih zaposlenih. Na tej osnovi lahko podjetje sprejema informirane odločitve o tem, kateri projekti za rast in razvoj zaposlenih so tisti, v katere se splača vlagati resurse. Prav tako je to osnova na kateri gradijo komunikacijo z različnimi segmenti zaposlenih znotraj podjetja za najbolj optimalno komunikacijsko strategijo.


Izberi področje dela