Dejstva o regresu, ki bi jih moral vedeti vsak zaposleni

18.10.2019


Zaradi sprememb zakonov o dohodnini in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju je bilo letos veliko govora o letnem regresu. To so stvari, ki jih morate nujno vedeti!

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora vsak delodajalec svojim zaposlenim izplačati regres. Pomembno je vedeti, da ima vsak zaposlen, ki je upravičen do letnega dopusta, tudi pravico do regresa

Če delojemalec med koledarskim letom zamenja delodajalca, mu mora vsak izplačati sorazmerni del regresa (enako velja pri letnem dopustu). Višina regresa je določena na osnovi minimalne plače (letos je znašal 886,63 evrov bruto). Izplačan mora biti vsako leto do 1. julija.


To sta pozitivni novosti za delojemalce, ki sta jih prinesli noveli

Vlada je letos marca sprejela predlog sprememb zakonov o dohodnini in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju. Regres do višine 100 odstotkov povprečne plače (1729,15 evrov bruto) se tako že letos ne bo upošteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, poleg tega je regres do višine 100 odstotkov povprečne plače opravičen plačila prispevkov za socialno varnost. Do sedaj je bil prispevkov opravičen regres v višino do 70 odstotkov povprečne plače, upošteval pa se je pri obračunu dohodnine.

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) je v letu 2018 okoli 730.000 zaposlenih prejelo regres do 70 odstotkov povprečne plače, le 48.000 delojemalcev je dobilo višjega. 

Ali veste kakšna je povprečna plača z dodatki, kot je regres, za vašo pozicijo?
 

Kaj pa ko regresa ne prejmete?

Kot smo omenili je prav vsak zaposlen, ki je upravičen do letnega dopusta, upravičen tudi do regresa. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar mora biti regres izplačan najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 

Če se to ne zgodi najprej preverite pri delodajalcu, zakaj regresa niste prejeli, nato morate po Zakonu o delovnem razmerju delodajalcu pisno posredovati zahtevo o izplačilu regresa. 

Delodajalec je dolžan regres izplačati v osmih delovnih dneh po vročitvi pisne zahteve. V primeru, da delodajalec še vedno ne izplača regresa ima zaposleni v roku 30 dni vložiti tožbo na delovno in socialno sodišče. 

Vedno pa je pametno spremljati situacijo na trgu dela.
Izberi področje dela