Delo turističnega vodnika ni mačji kašelj

20.6.2016


Delo v turizmu od človeka na splošno zahteva strast in določeno mero energičnosti ter samoiniciativnosti. Delo turističnega vodnika pa zahteva vse to kar dvojno. Najprej se morate vprašati, ali je takšno delo res tisto, kar si želite. Ali poznate razliko med turističnim vodnikom in turističnim spremljevalcem? Je dovolj le želja po potovanju, da lahko oseba dobro opravlja ta poklic?

Delo v turizmu od človeka na splošno zahteva strast in določeno mero energičnosti ter samoiniciativnosti. Delo turističnega vodnika pa zahteva vse to kar dvojno. Najprej se morate vprašati, ali je takšno delo res tisto, kar si želite. Ali poznate razliko med turističnim vodnikom in turističnim spremljevalcem? Je dovolj le želja po potovanju, da lahko oseba dobro opravlja ta poklic?


Delo turističnega vodnika morate opravljati z veseljem

Rad potujem, zato bi bilo to delo popolno zame, kajne?

Ni dovolj le, da bi radi videli svet. Potrebno je biti tudi prijazen z ljudmi, se razumeti z njimi in biti kompatibilen, potrebno je biti dober organizator, čutiti velik interes do zgodovine in kulture kraja itd. Delo kot turistični vodnik ni le obiskovanje sveta in odkrivanje novih kotičkov, saj ste na prvem mestu tam zaradi turistov in ne zaradi sebe. Lahko se vam bo zgodilo, da boste ene in iste kraje obiskovali mesece in mesece, prav tako pa se je potrebno zavedati, da ob obisku novega kraja ne boste imeli ravno veliko časa, da ga raziskujete na vam zaželen način.

Turistični vodnik ali turistični spremljevalec

Razliko med obema poklicema določa zakonodaja, obstajajo pa tudi razlike v praksi in pri opravljanju izpitov. Turistični vodnik opravlja strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem programu, turistični spremljevalec pa je odgovoren za opravljanje organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve. Državni izpit, ki se ga opravlja na Gospodarski zbornici Slovenije, je lažji – krajša je seminarska naloga, manj je izpitnih vprašanj na teoretičnem delu izpita in manj zahteven je praktičen del izpita. Turistični vodnik mora turistom ponuditi znanje poznavanja mesta ali države na poglobljen način in jim predstaviti anekdotične zgodbe, zgodovino ipd.

Kako poteka izpit za turističnega vodnika?

Zakonodaja oz. Zakon o spodbujanju razvoja turizma zahteva, da morajo imeti vsi turistični vodniki in turistični spremljevalci ustrezno izkaznico Gospodarske zbornice, ki jo pridobijo z opravljenim državnim izpitom na Turistično gostinski zbornici pri Gospodarski zbornici Slovenije. Izpitni roki so praviloma razpisani vsak mesec, razen januarja, julija in avgusta. Razpisi so objavljeni na spletni strani GZS. Pogoj za pristop k izpitu sta končana najmanj srednja strokovna izobrazba in znanje vsaj enega tujega jezika na nivoju srednje šole. Izpit poteka izključno v slovenskem jeziku.

Izpit je sestavljen iz dveh delov – strokovno teoretičnega in praktičnega dela. Za strokovni del kandidati napišejo seminarsko nalogo, na teoretičnem delu pa jo, skupaj s šestimi dodatnimi vprašanji iz različnih tematskih sklopov, zagovarjajo. Sklopi so: turistična geografija s kartografijo, zgodovina, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, umetnostna zgodovina z arheologijo ter osnove poslovanja v turizmu in organizacija in izvedba turističnih potovanj. Na praktičnem delu se kandidati odpravijo na enodnevni izlet po Sloveniji in konkretno vodijo skupino že v avtobusu, kasneje pa še na sami lokaciji. Kandidati so s programom izleta seznanjeni vsaj en teden pred odhodom, da se lahko nanj prijavijo in pripravijo.

Za opravljanje dejavnosti vodenja in spremljanja ni dovolj le opravljen izpit, temveč se morajo kandidati vpisati v register, ki ga vodi GZS, in enkrat letno (do 31. januarja) za preteklo leto javijo število dni vodenja, relacijo vodenja ter letno registracijo podaljšujejo.

Kaj so dolžnosti turističnega vodnika?

Turistični vodniki so zadolženi za vodenje skupine ljudi na turističnih turah. Njihove naloge so, da predhodno pridobijo informacije o starosti ter interesih in potrebah turistov. Vodnik mora vedno turiste pozdraviti in jim predstaviti vsebino poteka dogajanja. Vodi jih skozi mesto in razkazuje znamenitosti, lokalne zanimive točke, zgodovinske lokacije in druga pomembna mesta. Pri deljenju informacij vedno pazi, da bo način predstavitve zanimiv in prilagojen skupini ljudi. Poleg tega, da strokovno odgovarja na postavljena vprašanja turistov, skrbi za njihovo kulturno obnašanje na določenih lokacijah in za to, da upoštevajo pravila kraja. V primeru evakuacije je vodilni in odgovoren za uspešen umik turistov.

Zanimivo pri delu turističnega vodnika je delo z ljudmi, ki nikoli ne poteka enako. Gre za majhne detajle, kot so pogled na veselega in navdušenega potnika, ki končno pride v Pariz, ki si ga je od nekdaj močno želel, zanimiva je tudi dinamika, ki jo delo z ljudmi omogoča.

Delo turističnega vodnika je najpogosteje sezonsko delo, zato se mora oseba navaditi na fleksibilen delovnik, na delo čez vikende in na večerne ure. Veliko vodnikov zaradi narave dela kombinira več različnih poklicev oz. agencij. Zaradi neprestanega dogajanja in organiziranja se mora turistični vodnik zavedati, da je delo stresno, naporno, včasih pa mu bo zmanjkalo časa za spanje. Prav tako se bo kdaj soočil s težavnimi ljudmi, ki želijo imeti vse pod kontrolo ali so nehvaležni, a z izkušnjami se oseba nauči reagirati tudi na take situacije. Turistični vodnik je neprestano na poti oz. v gibanju, zato zna biti tempo dela zelo naporen.

Dobro je vedeti

Delo turističnega vodnika je odgovorno, zahtevno in naporno, zato se od njega zahteva določene predispozicije, kot je sproščena komunikacija, pozitivna naravnanost, nekonfliktnost, natančnost, poštenost, dobra orientacija in dobra organiziranost, iznajdljivost, sposobnost sistematičnega podajanja informacij v slovenskem jeziku … Pomembno je, da se kandidat zaveda, da je opravljen izpit za turističnega vodnika le dokaz, da je dosegel minimalne zakonske standarde za opravljanje tega dela, a da ga v prihodnosti čaka neprestano učenje in skrb za svoje znanje – izpopolnjevanje in širjenje znanja je namreč prisotno vsakič, ko vodnik z agencijo podpiše pogodbo o vodenju skupine. Vseživljenjsko učenje je tako pri delu v turizmu neprestano prisotno, zato je pomembno, da je turistični vodnik ukaželjen, samoiniciativen, zainteresiran in da delo opravlja s strastjo.

Službo lahko najdete v organizacijah, ki turistom ponuja vodene oglede mesta, na lokacijah kulturne in naravne dediščine, v muzejih, na zgodovinskih mestih, na ladjah, lahko pa odpre samostojno podjetje in je sam svoj gospodar.


Če vas zanima, kako naj izgleda življenjepis turističnega vodnika, si preberite.Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com


Izberi področje dela