Intervju z dr. Benjaminom Leskovcem – karierni nasveti z vidika lastnega podjetja

6.11.2015


V našem podjetju in v partnerskih podjetjih skupine Replika ves čas iščemo visoko usposobljene in karierno usmerjene posameznike, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost in na dolgi rok, katero izmed vodstvenih pozicij in s tem povezanih nalog. Karierno usmerjenim posameznikom lahko ponudimo raznolike možnosti usposabljanja in napredka znotraj skupine Replika ali podporo pri vzpostavitvi in razvoju novega področja dela.

Karierni nasveti

Kakšne sodelavce iščete v vašem podjetju?


Replika je dinamična in inovativna družba, ki jo odlikuje visoka strokovnost, odzivnost in prilagodljivost glede na tržne trende in potrebe strank. Zaposleni v podjetju Replika so samostojni, odzivni, samoiniciativni, visoko usposobljeni, komunikativni, usmerjeni k strankam in njihovim potrebam, so prizadevni, odgovorni in zanesljivi ter so pripravljeni za uspeh trdo delati. Vse to iščemo tudi pri naših novih sodelavcih.

Kakšna so znanja in veščine sodelavca, ki bi v vašem podjetju najbolj prosperiral?


V našem podjetju bi najbolj prosperiral delavec, ki:
• ima vsaj univerzitetno stopnjo formalne izobrazbe ali 2. bolonjsko stopnjo,
• tekoče govori in uporablja angleški jezik ter obvlada vsaj še en svetovni jezik (NEM, IT, RU),
• ima razvite delovne navade,
• je računalniško pismen in vešč uporabe sodobnih informacijskih orodij,
• ima raznolike izkušnje iz različnih področij, predvsem pa iz računovodstva, davkov, mednarodnega poslovanja in trženja,
• ima željo in voljo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju.

Ali kot delodajalec spodbujate izobraževanje svojih zaposlenih?


V podjetju Replika načrtno vlagamo v razvoj in osebno rast zaposlenih z omogočanjem dodatnega izobraževanja in usposabljanja na področju računovodstva, davkov, tujih jezikov in uporabe informacijskih rešitev. Pri tem usklajujemo potrebe podjetja z osebnimi željami zaposlenih.

Zakaj bi bilo vaše podjetje zanimivo za karierno usmerjenega posameznika? Kaj lahko nudite kakovostnim kadrom?


V našem podjetju in v partnerskih podjetjih skupine Replika ves čas iščemo visoko usposobljene in karierno usmerjene posameznike, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost in na dolgi rok katero izmed vodstvenih pozicij in s tem povezanih nalog. Karierno usmerjenim posameznikom lahko ponudimo raznolike možnosti usposabljanja in napredka znotraj skupine Replika ali podporo pri vzpostavitvi in razvoju novega področja dela.

Katere metode uporablja vaše podjetje za prepoznavanje in razvrščanje novih zaposlenih?


Ob pregledu prijav stopimo v kontakt s kandidati, ki glede na znanja in izkušnje ustrezajo našemu kompetenčnemu modelu in specifikaciji kompetenc glede na posamezno delovno mesto. Kandidate povabimo k opravljanju pisnih testov. Na podlagi rezultatov testov povabimo kandidate na osebni razgovor.

Kaj je po vaše največja konkurenčna prednost vašega podjetja na trgu delovne sile?


Poudarjena skrb za osebni razvoj zaposlenih z načrtnim vlaganjem v razvoj kompetenc, ki so pomembne tako za zaposlenega kot za podjetje kot celoto je naša največja prednost na trgu delovne sile. Poleg tega omogočamo mentoriranje in napredovanje znotraj podjetja in celotne skupine Replika.

Kakšen profil kadrov boste potrebovali v obdobju naslednjih 5 let?


V obdobju naslednjih 5 let bomo zaradi nadaljnjega razvoja kakovosti storitev v mednarodnem okolju potrebovali ljudi z znanji s področja prava in družboslovja, nepremičnin, računovodstva in revizije, upravljanja, vodenja in svetovanja ter s področja informatike. Od vseh profilov kadrov pričakujemo znanje tujih jezikov in visoko stopnjo prilagodljivosti in pripravljenosti na učenje.

Katere so po vašem mnenju glavne kompetence, ki bi jih moral razvijati vsak posameznik?


Vsak posameznik mora pri sebi načrtno razvijati in pridobivati naslednje:
• delovne navade;
• delovne izkušnje z različnih področij;
• znanje vsaj dveh tujih jezikov;
• mrežo poznanstev;
• veščine uporabe sodobnih informacijskih tehnologij in orodij.

Z razvitimi omenjenimi kompetencami bo vsak posameznik izstopal od povprečja ter si tako odprl več možnosti za pridobitev pozornosti delodajalcev in za zaposlitev na želenem področju.

Kako, po vašem mnenju, zaposlovalna politika vpliva na uspeh podjetja?


Pravi, motivirani ljudje z veliko znanja in visoko stopnjo medsebojnega zaupanja so edina garancija za poslovni uspeh. Zato postopku izbire novih zaposlenih in ocenjevanju kompetenc ter organizacijski klimi posvečamo izjemno veliko pozornosti. Pravi ljudje so glavni motor uresničevanja poslovnih idej in doseganja zastavljenih ciljev.

Avtor: Ekipa MojeDelo.com


Izberi področje dela