Kako poteka delo kadrovskih agencij

20.9.2016


V preteklih člankih smo že omenjali, katere storitve ponujajo kadrovske agencije: od posredovanja dela, headhunting-a (oz. lov na glave), prezaposlovanja, testiranja, izobraževanja do izvajanja aktivne politike zaposlovanja itd. Kaj posamezna delovna naloga sploh obsega in kaj od kadrovika zahteva, pa si preberite v nadaljevanju …

V preteklih člankih smo že omenjali, katere storitve ponujajo kadrovske agencije: od posredovanja dela, headhunting-a (oz. lov na glave), prezaposlovanja, testiranja, izobraževanja do izvajanja aktivne politike zaposlovanja itd. Kaj posamezna delovna naloga sploh obsega in kaj od kadrovika zahteva, pa si preberite v nadaljevanju …
Posredovanje dela

Opravilo se nanaša predvsem na profesionalen izbor kandidata za prosto delovno mesto, ki ga zahteva podjetje. Zanje kar se da hitro poiščejo ustrezen in kakovosten kader. V tem postopku opravijo celoten proces: analiza prostega delovnega mesta, priprava oglasa, zbiranje vlog, iskanje primernih kandidatov, preverjanje njihove ustreznosti, popolna administrativna podpora pri postopku. Večina agencij ponuja tudi garancijo za priporočene kandidate.

Iskanje in selekcija vseh profilov in stopenj izobrazbe

Pri tem agencije ponujajo naslednje storitve: obisk podjetja in določitev kontaktne osebe, reden stik z naročnikom tudi po opravljeni storitvi, analiza strukture podjetja in nalog, analiza delovnega mesta, opis delovnega mesta in zahtev, priprava oglasa, sistematično iskanje kandidatov, predizbor, strukturirani pogovori, ugotavljanje strokovnih in psiholoških sposobnosti, referenčno preverjanje, predstavitev najboljših kandidatov, končni izbor in vključitev.

Namensko iskanje in headhunting – lov na glave

Lovec na glave je oseba, ki se ukvarja z iskanjem uspešnih posameznikov za zasedbo vodilnih delovnih mest. Podjetja ga najamejo za iskanje profilov, ki jih na trgu primanjkuje, in za iskanje strokovnjakov. V primeru, da podjetje zahteva točno določeno osebo iz konkurenčne družbe, mora lovec na glave poiskati načine, kako prepričati in pripeljati to osebo v določeno podjetje.

Prezaposlovanje

Prezaposlovanje je iskanje nadomestne zaposlitve, ki v času negotovih gospodarskih razmer vse bolj pridobiva na veljavi. Namen programa je ustrezno pripraviti delavce, da v najkrajšem možnem času najdejo zaposlitev. Program se uporablja pri prehodu delavca na drugo delovno mesto ali pa pri drugem delodajalcu – oboroži jih s koristnimi informacijami, motivacijo in nasveti, kako ponovno samozavestno stopiti na trg dela, pripravijo jih na razgovore, spodbudijo k mreženju, identificirajo potencialne nove delodajalce in delovna mesta itd. Podjetja, ki se odločijo za takšen program, okrepijo svoj ugled delodajalca, ki je v zadnjem času vse več pomemben.

Obračun in izplačilo plač

Vedno več podjetij se v današnjem času odloča, da bo storitve obračunavanja in izplačil plač predalo zunanjim izvajalcem. Kadrovske agencije prevzamejo obračun plač, ki ga izdelajo na podlagi posredovanih opravljenih ur, izdelavo plačilne kuverte, pripravo podatkov za banko, obračun bonitet, pripravijo ustrezno dokumentacijo za računovodstvo in različna poročila za lastnike.

Svetovanja s področja upravljanja s človeškimi viri in kadrovske storitve

S svetovanjem pomagajo posameznikom pri načrtovanju poklicne in izobraževalne poti. Pod kadrovske storitve pa agencije uvrščajo: zaposlitvene razgovore, selekcijo kandidatov, najem delovne sile, psihološka testiranja, pripravo pogodb o zaposlitvi, merjenje organizacijske klime, motivacije in zadovoljstva pri delu, opravljanje letnih razgovorov z zaposlenimi, uvedbo sistema nagrajevanja, analizo kadrovskih potencialov itd.

Svetovanje z delovno-pravnega področja

Takšno svetovanje se nanaša na pripravo splošnih aktov podjetja. Agencije nudijo pomoč srednje velikim in malim podjetjem pri urejanju delovno-pravnih stvari: pregled in uskladitev internih aktov, operativno izvajanje vseh postopkov itd.

Testiranja in izobraževanja

Agencije izvajajo teste sposobnosti, osebnosti, uspešnosti in znanja. Namen testiranja je razkriti posameznikove osebnostne lastnosti in sposobnosti, njegova močna področja, ovire za uspešno delo, nadaljnji razvoj osebnostne kariere. Na področju izobraževanja se agencije uveljavljajo pri dodatnem izobraževanju, s katerim kandidati izboljšujejo svoje sposobnosti in postajajo konkurenčnejši.

Izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Aktivna politika zaposlovanja so ukrepi in programi, s katerimi država selektivno in neposredno posega na trg dela, da bi med delovno aktivne vključila vedno več za delo sposobnih kandidatov in s tem zmanjšala brezposelnost.

Zaključimo lahko, da so kadrovske agencija tako za mala kot srednje velika in večja podjetja ključna pri upravljanju s človeškimi viri. Glede na gospodarske razmere, ki se neprestano spreminjajo, s bo vloga agencij večala in postajala vedno pomembnejša tako za podjetja kot tudi za iskalce zaposlitve.


Na portalu ponujamo individualna karierna svetovanja, ki se jih lahko udeležite v primeru, da potrebujete nasvet oz. drug mnenje strokovnjaka iz področja zaposlovanja.Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com


Izberi področje dela