Kandidati + 45, izkoristite svoje izkušnje in zrelost!

29.7.2016


Sta vam znana izraza trajni presežek ali stečaj podjetja? Vas ob misli nanju zajame val neprijetnih občutkov? To nista usodni prelomnici. Jezo, ki ste jo doživeli, če ste izgubili delo zaradi zgoraj naštetih vzrokov, preusmerite v pozitivno smer in verjemite v novo zaposlitev!

Sta vam znana izraza trajni presežek ali stečaj podjetja? Vas ob misli nanju zajame val neprijetnih občutkov? To nista usodni prelomnici. Jezo, ki ste jo doživeli, če ste izgubili delo zaradi zgoraj naštetih vzrokov, preusmerite v pozitivno smer in verjemite v novo zaposlitev!
Starejši iskalci zaposlitve imajo več težav pri iskanju zaposlitve kot mlajši. Razlogi za to ležijo predvsem v še vedno nefleksibilnem trgu dela ter v diskriminaciji, ki se odraža v predsodkih delodajalcev do zaposlovanja starejših: zavračajo jih, ne glede na njihove ostale značilnosti, ljudje, stari nad 45 let, so žal velikokrat tudi v prvi vrsti, kadar pride do odpuščanja zaposlenih.

Zakaj prihaja do tega? V to delodajalce najbrž sili cenovna nekonkurenčnost starejše delovne sile, saj velja pravilo: več let delovne dobe – višja plača. Poleg tega starejše iskalce zaposlitve označujejo kot manj fleksibilne, deloma upravičeno, deloma neupravičeno. Res je, da se velikokrat niso več pripravljeni dodatno izobraževati in usposabljati (več kot 50 % vseh brezposelnih, starejših od 50 let, ima namreč I. in II. stopnjo izobrazbe), vendar je ravno tako res, da so pogosto iz usposabljanj izključeni tudi proti svoji volji.

Kako ukrepati, če spadate v to skupino?

Če tudi vi spadate v skupino iskalcev zaposlitve, starih nad 45 let, se morate zavedati naslednjega. Vsekakor za vas zaposlitvene možnosti niso ravno idealne, a če se boste vnaprej vdali v usodo in se opravičevali s tem, da ste prestari, si s tem ne boste prav nič pomagali. Če je starost problem za vas, bo verjetno tudi za delodajalca. Raje ostanite pozitivno naravnani in delodajalcem predstavite svoje prednosti – poudarite svojo izkušenost in zrelost.

Ko se prijavljate na zaposlitveni oglas, skušajte v spremnem pismu predstaviti svoje številne delovne izkušnje, predvsem največje uspehe, in svojo življenjsko modrost. Izrazite navdušenje, vitalnost, pripravljenost za dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje. Pohvalite se, da vam gre delo z računalnikom od rok (če je to vaš primer). Delodajalca ne bo motila vaša starost, če mu boste dokazali, da ste še vedno sposobni delati in se znate držati delovnih standardov in rokov.

V življenjepisu se osredotočite predvsem na širino izkušenj, ki jih lahko najbolje izrazite s kronološkim tipom življenjepisa, ki je primeren predvsem za iskalce z več izkušnjami. Pretekle zaposlitve razporedite po obratnem kronološkem zaporedju. V sklopu PREGLED DOSEDANJIH ZAPOSLITEV najprej navedite zaposlitev, ki ste jo opravljali nazadnje, sledite ji s tisto, ki ste jo opravljali neposredno pred tem, in tako naprej vse do tiste, od katere je minilo največ časa. Pripišite letnice, nato ime podjetij in naziv delovnih mest, na katerih ste delali. Kratek opis preteklih delovnih nalog na vsakem delovnem mestu ni potreben. Delodajalca ne zanima, kaj ste delali, zanimajo ga vaše delovne sposobnosti, ki mu lahko koristijo v tem trenutku. Zato je bolje, da svoje delovne izkušnje v celoti povzamete v sklopu DELOVNE IZKUŠNJE, kjer v enem paketu predstavite predvsem tiste delovne izkušnje, sposobnosti in lastnosti, ki se nanašajo izključno na obravnavano delovno mesto. Če boste vse to upoštevali, boste bistveno povečali možnost, da boste poklicani na razgovor.

Kako si še lahko pomagate?

Starejši brezposelni ste ciljna skupina številnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, s katerimi Zavod za zaposlovanje skuša izboljševati vaše zaposlitvene možnosti. Izkoristite jih in si tako povečajte vašo zaposljivost! O njih povprašajte svojega poklicnega svetovalca.


Produktivnost zaposlenih se z leti zmanjšuje, kar so potrdile tudi različne raziskave. Kakšen delovnik bi bil optimalen za zaposlene po 40. letu starosti?


PREBERI SI


Avtor: Ekipa MojeDelo.com


Izberi področje dela