Kratka predstavitev delovanja kadrovskih agencij

20.9.2016


Ko se v podjetju pojavi potreba po novih kadrih, ima več možnosti, kako jih pridobiti. Lahko jih začne iskati iz notranjih ali zunanjih virov – med zunanje spadajo baze iskalcev zaposlitve, zaposlitveni oglasi na portalih, kot je MojeDelo.com, priporočila in reference ljudi, ki jim kadroviki zaupajo, zaposlovanje preko javnih agencij (Zavod RS za zaposlovanje) ali preko zasebnih, ki so širši javnosti bolj znanje kot kadrovske agencije.

Ko se v podjetju pojavi potreba po novih kadrih, ima več možnosti, kako jih pridobiti. Lahko jih začne iskati iz notranjih ali zunanjih virov – med zunanje spadajo baze iskalcev zaposlitve, zaposlitveni oglasi na portalih, kot je MojeDelo.com, priporočila in reference ljudi, ki jim kadroviki zaupajo, zaposlovanje preko javnih agencij (Zavod RS za zaposlovanje) ali preko zasebnih, ki so širši javnosti bolj znanje kot kadrovske agencije.
Prve kadrovske agencije so se v svetu pojavile v 50-ih letih prejšnjega stoletja in so bile specializirane za iskanje delavcev oz. kadrov. V Sloveniji so se prve agencije za zaposlovanje začele pojavljati v letu 1994, preobrat pri nastajanju zasebnih agencij za zaposlovanje oz. kadrovskih agencij pa je dala liberalizacija državnega monopola zaposlovanja. Posledično je večina držav zakonodajno deregulirala področje zaposlovanja in posredovanja dela, ki so ga prej izvajale le državne službe oz. zavodi.

Delovanje kadrovskih agencij je določeno z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Zakon dovoljuje dve obliki zasebnih agencij – agencija za posredovanje dela dijakom in agencija za posredovanje dela.

Katere so dejavnosti kadrovskih agencij?

Naloge oz. delo kadrovskih agencija zajema naslednje aktivnosti:

- posredovanje zaposlitve,
- posredovanje dela (kar vključuje tudi začasno in občasno delo dijakov ter študentov),
- posredovanje in zagotavljanje delovne sile,
- izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe,
- izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki so vpisane v bazi iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje.

Agencija dejavnost posredovanja zaposlitve opravlja tako, da brezposelne osebe in osebe, ki iščejo delo, po najdenem delu napoti k delodajalcem z namenom sklenitve delovnega razmerja ali zaradi vključitve v delo. Posredovanje obsega iskanje, izbiro in nameščanje oseb ter delo v povezavi z njihovim zaposlovanjem za potencialne delodajalca in delavce. Gre za tristransko delovno razmerje, kjer se zaposleni, kadrovska agencija in podjetje.

Kako poteka postopek izbire pravega kandidata?

Iskanje primernega kadra s pomočjo kadrovske agencije poteka po hitrem postopku, saj kandidata po uspešno opravljenem razgovoru v agenciji hitro pošljejo na razgovor v podjetje. Posledično je učinkovitost iskanja pravega kadra večja kot pri ostalih načinih zaposlitve, ki jih ubere podjetje. Iskalec zaposlitve z agencijo podpiše pogodbo in se preko nje poveže s podjetjem, v katerem bo opravljal delovne naloge. Na začetku je delavec zaposlen v agenciji in prihodke prejema od nje, agencija prejema od podjetja provizijo (ki je vezana na določen odstotek plače zaposlenega). Če se kasneje izkaže, da zaposleni ustreza kriterijem in potrebam podjetja, to podpiše pogodbo neposredno z njim in tako se tristransko delovno razmerje konča.

Katere kadrovske agencije poznamo v Sloveniji?

V Sloveniji je kar nekaj kadrovskih agencij, ki uspešno opravljajo svoje delo. Med drugim so tu:

- FMG kadrovska agencija, - Manpower,
- Interim,
- Kariera,
- Trenkwalder,
- Adecco,
- M servis.si,
- Naton,
- Atama,
- Competo,
- Trescon itd.


V primeru dilem, dvomov in težav na področju iskanja zaposlitve vam nudimo karierno svetovanje, ki je prilagojeno vašim potrebam, življenjepisu, ciljem in viziji.Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com


Izberi področje dela