Kriteriji kadrovikov pri izbiri kandidatov

22.7.2016


Pogosto se iskalci zaposlitve pri iskanju dela osredotočajo predvsem na svoje koristi (npr. plača, bonitete, lokacija, vloga na delovnem mestu, odgovornosti, naziv, status, število potovanj, dejavnost, kultura podjetja). Kadroviki, delodajalci in vsi, ki odločajo o zaposlitvi, pa imajo povsem drugačne zahteve.

Pogosto se iskalci zaposlitve pri iskanju dela osredotočajo predvsem na svoje koristi (npr. plača, bonitete, lokacija, vloga na delovnem mestu, odgovornosti, naziv, status, število potovanj, dejavnost, kultura podjetja). Kadroviki, delodajalci in vsi, ki odločajo o zaposlitvi, pa imajo povsem drugačne zahteve. Pravo, učinkovito sodelovanje med delavci in delodajalci pride do izraza šele v primeru, ko oboji najdejo skupne delovne in življenjske cilje!
Kateri kriteriji odločajo, kateri od primerljivih kandidatov bo dobil zaposlitev?

1. Sposobnost delati z drugimi. Novi delavec naj bi korektno izvajal obveznosti in naloge, hkrati pa sodelavcev ne bi smel motiti pri opravljanju njihovih nalog. Delodajalec prepozna vrednost delavca, ki razume cilje dodeljenih nalog in jih je sposoben samostojno opraviti.

Reševanje sporov med delavci nadrejenemu predstavlja eno večjih ovir pri vodenju sodelavcev. Zaradi tega si bo prizadeval, da si ne nakoplje sodelavca, ki ne bo mogel shajati z drugimi. Če bo ugotovil, da ima v svoji delovni ekipi človeka, ki ne more učinkovito delati z drugimi, bo najverjetneje uporabil prvo upravičeno priložnost, da ga bo odslovil.

2. Pravi človek na pravem mestu. Kadrovik pozna organizacijsko kulturo in vrednote svojega podjetja ter značilnosti svojih sodelavcev, zato lahko predvideva, kdo se lahko vanj vključi. Če neko delo dobro opravljate, še ne pomeni, da boste tudi pripravljeni slediti ciljem določenega podjetja. Zato je pomembno, da zasedete delovno mesto v tisti organizaciji, kjer lahko najbolje izrazite svoje talente, sposobnosti, veščine, znanje in značaj. Le tako boste sposobni sodelovati z vsemi in svoje cilje poenotili s cilji podjetja.

3. Dobitek večji kot strošek. Na izboru za delovna mesta kandidate večkrat »pokoplje« prevelika zahteva po plači in ostalih bonitetah. Merilo podjetja za upravičenost nakupa delavca je ta, da podjetju več prinese kot pa odnese. Vaše pogajalsko izhodišče je odvisno od ponudbe kadrov z vašim delovnim profilom na trgu dela in povpraševanja po njih. Kadroviki iščejo delavce, ki bodo s svojim delom povečevali prihodke podjetja, le del teh prihodkov bo odšel v stroške za plačo.

4. Zanesljivost. Ali se lahko vaš delodajalec zanese na vas, da boste kar najbolje služili interesom podjetja? Ali ste v preteklosti dokazali, da ste zanesljivi? Odgovor na ti dve vprašanji je ključen za ohranitev vašega dela ali ponudbo novega. Gromozanska prednost za delodajalca je, če ima v delovni skupini ljudi, za katere je prepričan, da delo opravijo dobro in do postavljenega roka. Poskrbite, da bo večina vaših preteklih izkušenj to potrjevala.

5. Osebna poznanstva. Večji krog ljudi poznate, bolj ste koristni za podjetje. Podjetje bo namreč na podlagi vaših »zvenečih« in številnih poznanstev lažje navezalo stik s potencialnimi strankami, kupci, poslovnimi partnerji, z dobavitelji ipd.

6. Samoiniciativnost. Ali sami prevzemate iniciativo? Ste se sami priučili tega, kar znate? Ste se od vaših mentorjev hitro naučili to, kar so vam pokazali? Delodajalci iščejo predvsem delavce, ki lahko sami prepoznajo problem in najdejo rešitve, ne da bi jim bilo treba povedati, naj to naredijo. Ko se predstavljate delodajalcu, »imejte v rokavu« zglede, ki pričajo o tem.

7. Samozavest. Kadroviki želijo vedeti, da vam lahko popolnoma zaupajo pri opravljanju vašega dela in doseganju želenih rezultatov, ker izkazujete primerno stopnjo samozavesti. Ta se lahko izrazi na številne načine. Lahko avtoritativno uporabljate izraze, kot npr. Lahko, Bom in Vem, ter se izogibate frazam Mislim, Po mojem mnenju in Mislim, da. Svojo dominantno prisotnost lahko poudarite s svojim nastopom, z držo, očesnim stikom in s telesno govorico. Bodočemu delodajalcu predstavite svoje pretekle uspehe: več jih je, večja je verjetnost, da vas označi kot samozavestnega človeka. Samozavest je lastnost, ki jo lahko razvijate!

8. Motivacija. Najbolj uspešni menedžerji vedo, da je edina prava motivacija samo motivacija. Menedžerji namreč nimajo časa, da bi nemotivirane sodelavce vedno znova gnali in jih silili k aktivnosti. Iščejo ljudi, ki se lahko sami motivirajo. Kadar morajo koga odpustiti, obdržijo tiste sodelavce, ki so prikazali svojo delovno prizadevnost tudi v obdobjih, ko podjetju ni šlo dobro.

9. Pozitivna naravnanost. Delavčevo vedenje je izjemno pomemben vidik pri odločitvi delodajalca o zaposlitvi ali ohranjanju delavca na delovnem mestu. Pod pogojem, da je delo ustrezno opravljeno, je delavčev pozitiven pogled na podjetje in sporočanje teh nagnjenj ostalim sodelavcem in strankam zelo pomembno.

10. Kakovost opravljenega dela. Kakovost dela, ki ga izvajate, je naslednji pomemben kriterij delodajalčeve presoje. Oblikujte si seznam dosežkov, s katerimi ste prispevali k visoki kakovosti na prejšnjih delovnih mestih. Delodajalci vedo, da jim opravljeno delo koristi le, če je to delo dobro izvršeno.

11. Možnost povečanja obsega dela. Kadroviki iščejo ljudi, ki stremijo k temu, da presežejo predpisane naloge v okviru delovnega mesta. Dokažite, da ste prilagodljivi, da želite prevzeti dodatne odgovornosti, in če je treba, da boste opravili tudi kakšno dodatno naduro za dosego zastavljenega cilja. Ne želite si, da vas prepoznajo kot nekoga, ki živi na lovorikah, udobno naslonjen na svojem naslonjaču, hlepeč po tem, da bi vse ostalo tako, kot je bilo.

Če se boste v svojem življenjepisu in na razgovorih osredotočili na predstavitev svojih dobrih lastnosti, boste bolj verjetno izpolnili želene standarde delodajalca in z manj truda dobili službo oz. napredovali na delovnem mestu.


Osnovne lasnosti, ki jih zahtevajo kadroviki

- Sposobnost opravljati delo. Veliko ljudi se prijavi na oglas za delo, za katero sploh niso usposobljeni. Preden se kadrovik poglobi v vašo obravnavo usposobljenosti in/ali vas povabi na razgovor, morate najprej zadostiti temu osnovnemu kriteriju. Na podlagi vašega življenjepisa mora kadrovik oceniti vašo sposobnost za opravljanja dela: dosežke, rezultate, sposobnosti in znanja.

- Vljudnost. To je način za izstop iz množice povprečnih iskalcev zaposlitve. Ko npr. kadrovika kličete zaradi zaposlitvenih možnosti, vedno vprašajte, ali je trenutek za pogovor pravi. Če čas ni primeren, vprašajte, kdaj lahko pokličete nazaj. Vaš cilj je sogovornika »ujeti« v trenutnku sproščenosti, saj boste tako laže dosegli cilje, ki ste si jih zastavili.

- Izgled. Obleka in predstavitev na razgovoru sta pomembna. Oblecite se ustrezno delovnemu mestu, ki ga želite zasesti. Kadar ste v dvomih glede kulture oblačenja v podjetju, ki ga boste obiskali, se oblecite bolj konzervativno.


Dodatne nasvete, kako se pripraviti na razgovor, da ga boste uspešno prestali, pa si preberite v spodnjem članku.


PREBERI SI


Avtor: Ekipa MojeDelo.com


Izberi področje dela