Med najbolje plačanimi zaposlenimi le 6 % žensk

22.3.2018


Plačne razlike med ženskami in moškimi so kljub razvoju, ki ga je bilo človeštvo deležno, še vedno pereča tema. Skoraj povsod po svetu je povprečna plača moških višja od ženske, kar lahko pripisujemo tudi ženskim delovnim mestom, ki so že po naravi slabše plačana.

V spodnjem zapisu je nekaj izsledkov raziskave, opravljene na portalu Paylab.com, v kateri so raziskovali, čemu in kakšne so te razlike.Koliko žensk doseže najvišji nivo prihodkov v državi?

Med desetimi najbolje plačanimi službami je le 6 % žensk. V raziskavi so spremljali državne portale, kot so placa.si, kjer so opazili, da je Slovenija kljub nizkemu svetovnem povprečju celo v prednosti, saj je v naši državi v bogatem svetu moških kar 8 % žensk.

Pogosteje podjetja vodi moška roka, ne ženska, zato lahko to povežemo z višjimi prihodki in posledično nizkim povprečjem pri ženskah.

Ženske so tekom zgodovine imele slabše pogoje za delo in za ustvarjanje kariere, poleg tega pa tudi dandanes včasih nadrejeni mislijo, da ženske preprosto niso zainteresirane za višje pozicije in jim zato ponudijo nižje položaje, ki posledično prinesejo nižjo plačo. Zaposlene mame se namreč izogibajo vodilnim delovnim mestom, ki od njih zahtevajo ogromno časa in energije, ter bi kmalu predstavljala oviro pri kombiniranju osebnega in poslovnega življenja.

Zanimive razlike se pojavijo tudi pri pozicijah, ki jih zasedajo tako ženske kot moški. V povprečju plača žensk na enakem položaju kot moških doseže samo 78 % njihovih prihodkov, kar pripisujejo področju, kjer so ženske večkrat vodilne – ta so del manj vsiljive industrije, kot je administracija in netehnične organizacije.Plačne razlike po državah

Največje plačne razlike med spoloma so v Bolgariji, na Češkem in na Slovaškem, kjer se prihodki razlikuje od 28 do 30 %. Na Hrvaškem in v Sloveniji so te razlike manjše in dosegajo od 10 do 11 %.Izbira zaposlitve in karierna rast vplivata na prihodke

Ženska odločitev, kje si želi biti zaposlena, vpliva tudi na njeno plačo, saj se ji s službo med drugim pripiše vrednost na trgu dela. Kljub temu, da ženske dandanes zaposlijo tudi na boljših položajih, si ne moremo lagati, da je velika večina njihovih del slabše plačanih. To so službe, kot na primer: asistentke, receptorke, medicinske sestre, računovodje, učiteljice, natakarice, prodajalke in administrativne delavke.Pomembno je primerjati prihodke žensk in moških na enakih položajih

Plačne razlike bi morale biti minimalne ali nične, ko je govora o enakih položajih in enaki industriji. Na tem področju naj bo plača odvisna le od izkušenj in spretnosti, ki jih poseduje vsak posamičen kandidat. Razlike med spoloma so diskriminatorne in organizacije se morajo zavedati, da si tega ne smejo dovoliti.


Primerjajte svojo plačo z drugimi na


PLACA.SI


Anja Damjanović za MojeDelo.com


Izberi področje dela