Naj vam ne bo nerodno vprašati za priporočilo

28.7.2016


Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila s strani vaših profesorjev, vodij študentskih združenj ali začasnih delodajalcev (pri delih prek študentskega servisa) lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za boljšo bodočo službo.

Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila s strani vaših profesorjev, vodij študentskih združenj ali začasnih delodajalcev (pri delih prek študentskega servisa) lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za boljšo bodočo službo.
Če velja pregovor »Lastna hvala, cena mala«, pa lahko vaše bodoče delodajalce o tem, ali ste ustrezni za delo pri njih, prepričajo pisna mnenja verodostojnih ljudi, s katerimi delate ali ste delali. Pisna priporočila so vedno bolj popularno orodje številnih iskalcev zaposlitve, da na tak način povečajo svojo kandidaturo na trgu dela in zakaj tega ne bi uporabljali tudi vi, sedaj ko ste študent.

Kje so priložnosti za zbiranje priporočil?

Priložnosti za zbiranje priporočil si predvsem ustvarjate sami s svojim kakovostnim delom. Različni dosežki so lahko odlična podlaga, da zaprosite za priporočila za želeno zaposlitev.

• Delo prek študentskega servisa

Uspešno realizirana zahtevnejša dela (na primer vodenje zahtevnega projekta) prek študentskega servisa ali dela, kjer ste nabirali izkušnje v smeri vašega področja študija ali izbrane poklicne usmeritve.

• Strokovne in poletne prakse

Uspešno realizirane (brezplačne) strokovne prakse, kjer ste podjetju, ki vam je omogočilo prakso, dokazali vaš potencial, nabirali potrebne delovne izkušnje in so bili z vašim delom zadovoljni.

• Študij ali posamezni študijski predmeti

Pomembnejši akademski dosežki, uspešno izvedeni šolski projekti, seminarske naloge, ki so bile narejene z odliko in podobno.

• Delo v študentskih, mladinskih in drugih prostovoljnih organizacijah

Uspešno (so)upravljanje ali sodelovanje v raznih mladinskih ali lokalnih društvih, organiziranje ali pomoč pri izvedbi raznih akcij, kulturnih ali izobraževalnih prireditev, srečanj, zabav, okroglih miz, ustanovitev solidarnostnih skladov in podobno.

• Obštudijske dejavnosti

Vrhunski dosežki v športu, glasbi in drugi kulturi, v humanitarnih in drugih dejavnostih.

Kako zbrati priporočila

• Vedno, ko zaključite z delom, prosite osebo – vašega referenta (na primer delodajalca, profesorja, vodjo mladinskega kluba ali strokovnega združenja) za verodostojno referenco.

• Za priporočilo prosite referenta osebno. Razložite mu, zakaj je referenca za vas pomembna.

• Večina ljudi ne ve, kako napisati dobro priporočilo. Osebi, ki vam daje referenco, pomagajte tako, da ji ponudite primer priporočila, ki ga bo samo ustrezno dopolnila.

• Zahvalite se za vsako prejeto priporočilo.

Potrdila o delu

Boljši študentski servisi v Sloveniji ponujajo svojim članom potrdila o delu. Ker veliko delodajalcev v Sloveniji izkušnjam prek študentskega dela (še) ne daje enake teže kot pravim delovnim izkušnjam (redna delovna razmerja, kjer teče delovna doba), je to vsekakor dobra pobuda, da se bodočim mladim diplomantom omogoči, da lahko svoje delovne izkušnje prek študentskega servisa dokažejo z verodostojnim papirjem. Potrdilo o delu je dokument, ki ga študentski servis izroči študentu po koncu njegovega šolanja in služi kot uradno dokazilo za opravljeno delo in pridobljene delovne izkušnje prek študentskega servisa. Mladi diplomant ga bo lahko poslal potencialnemu delodajalcu kot prilogo k svoji prijavi za delovno mesto.


Pazite, priporočila se preverjajo! Vaši potencialni delodajalci lahko priporočila preverijo pri referentu in drugih osebah, ki vas poznajo. Uporabljajte le priporočila, za katera ste prepričani, da so resnična in vam ne morejo škoditi. Preberite si primer priporočila, ki smo ga pripravili za vas.


PREBERI SI


Avtor: Damjan Palčič za MojeDelo.com


Izberi področje dela