Ne najdete delovnega mesta, ki bi vam bilo pisano na kožo? Nič zato, ustvarite ga sami!

26.5.2016


Hiter prehod v informacijsko dobo je naša življenja spremenil povsem do korenin, močne spremembe pa so se zgodile tudi na področju iskanja ustrezne zaposlitve oziroma pravih kadrov, ki podjetju lahko zagotavljajo pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Hiter prehod v informacijsko dobo je naša življenja spremenil povsem do korenin, močne spremembe pa so se zgodile tudi na področju iskanja ustrezne zaposlitve oziroma pravih kadrov, ki podjetju lahko zagotavljajo pomembno konkurenčno prednost na trgu.


Sami si ustvarite pravo delovno mesto

Tako so zahteve delodajalcev pa tudi iskalcev zaposlitve iz dneva v dan večje, predvsem pa povsem individualno obarvane. Če je bila dobra izobrazba in služba za vse življenje formula za karierni uspeh v prejšnji, industrijski dobi, je danes formula za uspeh čisto drugačna.

Vrednote, lepilo med ljudmi


Mnogo raziskav je potrdilo, da ljudem najpomembnejšega dejavnika za dobro počutje na delovnem mestu ne predstavlja plačilo, temveč dobro počutje, možnost napredovanja, razumevanje s sodelavci itn. Oziroma, če pogledamo nekatere druge, bolj specifične raziskave, te na prvo mesto postavljajo prav odnose, ki naj bi največ prispevali k osebni sreči in možnosti samoaktualizacije. Dobro počutje, ki ga prinesejo pristni odnosi na delovnem mestu, je temelj, na katerem lahko začnemo graditi svojo karierno pot ter dosegati zastavljene cilje – zase in za podjetje.

Če so odnosi res tako pomembni, je naslednje pomembno vprašanje, kaj je temelj za dobre odnose in od kod izvira tisto dobro pristno razumevanje med ljudmi. Poenostavljeno različico razumevanja med ljudmi bi lahko našli v slovenskem pregovoru, ki skriva to modrost in pravi, da »Iste ptice letajo skupaj«. Torej da se ljudje z enakim razmišljanjem, s podobnimi cilji, predvsem pa s podobnimi vrednotami družijo. In ko je vse to do neke mere usklajeno, je tudi naše počutje odlično.

Najbolj pomembna lastnost dobrega počutja posameznika v nekem socialnem krogu med vsemi zgoraj naštetimi so ravno vrednote. Le-te namreč vežejo ljudi. Člani neke socialne skupine z med seboj usklajenimi vrednotami se počutijo odlično, saj so jim pomembne enake oziroma podobne stvari. Nekdo daje prednost zabavi, drugi družini, tretji pa zdravju ali kariernemu uspehu. Naš sistem vrednot oziroma prioritete postanejo tako pomembni sestavni del komunikacije, razvoja in alokacije časa. Zato pa ob sebi potrebujemo tudi ljudi, s katerimi te naše prioritete delimo.

Vse to je v vsakdanjem življenju, predvsem osebnem, takoj vidno. Na primer nekdo, ki mu je ena najpomembnejših vrednot zabava, bo po vsej verjetnosti preživel veliko časa v kinu, na koncertih ter na različnih zabavah. Tudi družil se bo, pogovarjal in razvijal ob ljudeh, ki jim zabava prav tako pomeni veliko. Drugi primer je nekdo, ki mu veliko pomeni zdravje. Taka oseba se bo prehranjevala v zdravih restavracijah, hodila bo v hribe, veliko časa bo preživela v fitnesu, bazenu, savni in podobno. Seveda je tudi velika verjetnost, da se bo družila z ljudmi, s katerimi lahko združi prijetno s koristnim, torej z osebami, ki imajo podobne vrednote.

Podobno je tudi na kariernem področju, le da to ni vedno tako očitno. Vendar je pomembno dejstvo, da se bomo, če so naše »karierne« vrednote usklajene z vrednotami podjetja, na delovnem mestu počutili odlično. Bolj kot se vrednote razlikujejo, težje bomo delali in manj verjetnosti je, da bomo zjutraj odhajali na svoje delovno mesto z nasmehom na ustih in polni energije.

Poglejmo povsem praktični primer. Vrednote podjetja Google, ki je najbolj zaželen delodajalec na svetu, bi lahko strnili v besedni zvezi »Disneyland za geeke«, kar pomeni, da podjetje prisega na ustvarjalnost, zabavo ob delu, znanje z visoko dodano vrednostjo, sproščenostjo itn. To odsevajo njihovi poslovni prostori, celostna grafična podoba in celotna kultura podjetja. Če so naše vrednote v skladu z vrednotami tega podjetja, se bomo počutili odlično.

Poglejmo še drug primer, čisto nasprotje, podjetje ameriškega nepremičninskega giganta Donalda Trumpa. Vrednote v tem podjetju so zelo podobne njegovim osebnim vrednotam, ki bi jih lahko opisali v besedni zvezi »Think big!«. Nekoliko globlje lahko najdemo v njegovem podjetju vrednote, kot so vizionarstvo, visoki cilji, trdo delo, agresivna pogajanja, ostrost in podobno. Kultura v tem podjetju je povsem drugačna kot na primer v »raju« za računalniške inženirje. Če naše vrednote niso v skladu z vrednotami podjetja, se bomo v taki organizacijski klimi težko počutili dobro. Zato je vprašanje, ali bi se nekdo, ki se izjemno dobro počuti v podjetju Google, enako počutil tudi blizu Donalda Trumpa.

Seveda sta to dve skrajnosti in ni vedno lahko zaznati, katere vrednote prevladujejo v nekem podjetju. Prav tako se zadeve nekoliko razlikujejo od delovnega mesta, nadrejenih, sodelavcev, velikosti podjetja itn. Kljub vsemu pa se lahko vprašamo, kakšne so naše vrednote, kaj nam je v življenju pomembno na kariernem področju (sodelovanje, individualno udejstvovanje, ustvarjalnost, rutinsko delo, zabava, resnost, varnost, stabilnost, izziv, zaslužek, odnosi itn.). S tem, ko dobro poznamo svoje lastne vrednote, veliko lažje identificiramo tudi podjetja, s katerimi se naše osebne vrednote skladajo. Pri tem je to seveda mišljeno predvsem na neki najširši ravni.

Usklajeni cilji, samoaktualizacija in življenjske lekcije


Identifikacija vrednot je torej temelj, na katerem lahko začnemo graditi svoje dobro počutje na delovnem mestu. Pri tem ta strategija predpostavlja, da je slepo pošiljanje prošenj na stotine naslovov povsem neučinkovito, če že ne kratkoročno, pa verjetno dolgoročno. Kljub vsemu pa zgolj identifikacija pravih vrednot še zdaleč ni dovolj. Takoj za vrednotami je pomembno, da so z odgovornostmi in cilji, ki jih prinaša neko delovno mesto, usklajeni tudi naši osebni cilji. Usklajenost ciljev nam mora zagotavljati možnost samoaktualizacije, osebnostne rasti in razvoja v skladu z našimi pričakovanji. V sklop teh ciljev seveda spadajo tudi ustrezno plačilo, izobraževanja, bonusi itn.

Tudi če so vsi dejavniki idealnega delovnega mesta povsem na mestu, od temeljnih vrednot pa vse do možnih bonitet, pa se vedno najdejo taki in drugačni problemi, ki nas od tega »ideala« bolj ali manj oddaljijo. In prav je tako. Ne glede na to, kje in kaj delamo, se lahko najde oseba, ki nam ni najbolj všeč, mogoče so v naših delovnih nalogah opravila, ob katerih se nam naježi polt ali kaj podobnega. Najboljši odgovor na te probleme oziroma »izzive« po vsej verjetnosti lahko najdemo kar v sodobni popularni psihologiji.

Življenje od nas zahteva rast ter razvoj in najhitreje rastemo ob drugih ljudeh, v manj prijetnih situacijah. Tega se večina ljudi dodobra zaveda, predvsem, denimo, v partnerskem življenju. Vprašanje je, zakaj bi bilo drugače na kariernem področju. Ne glede na to, kje delamo in kaj počnemo, vedno se bomo srečevali z nekimi izzivi, ki so nam življenjske lekcije. Na primer nekdo, ki se niti malo ne zna postaviti zase, bo – ne glede na to, kolikokrat zamenja službo – vedno naletel na koga, ki bo to poskušal »izkoristiti«. Šele ko spoznamo ta izziv in se z njim spoprimemo, naše dobro počutje na delovnem mestu doživi povsem druge razsežnosti.

Ni in ni pravega delovnega mesta zame


Kot smo omenili na začetku, se zahteve tako delodajalcev kot iskalcev zaposlitve zelo povečujejo predvsem v vseh prvinah, ki določajo uspešnega ustreznega kandidata na delovnem mestu, ki njemu prinaša izjemno zadovoljstvo, podjetju pa nov vir elana, energije in pomembno konkurenčno prednost. K sreči lahko zaradi dostopa in hitrosti potovanja informacij hitreje ter lažje primerjamo usklajenost teh dejavnikov, kljub vsemu pa je zaradi vedno višjih zahtev veliko težje najti delovno mesto, ki je čim bliže našemu idealu. Tako obstaja vedno bolj priljubljena rešitev, ki pa prinaša svoje prednosti in pomanjkljivosti: svoje »idealno« delovno mesto ustvarimo kar sami, tako da ustanovimo svoje podjetje in se karierno postavimo na svoje lastne noge. Prednosti, ki nas bližajo idealu, so predvsem te, da običajno v podjetništvu opravljamo dejavnost, ki nas veseli ali nam je izziv, smo sami svoji šefi in lahko delamo z ljudmi, ki jih izberemo povsem sami. Ne nazadnje pa je tudi finančna nagrada odvisna povsem od nas samih in, če delamo dobro, je lahko veliko višja kot v službi (70 odstotkov najbogatejših ljudi na svetu je namreč podjetnikov).

No, ne gre pa seveda tudi brez pomanjkljivosti, če jih sploh lahko tako poimenujemo. Statistika kaže, da 90 odstotkov podjetij v petih letih propade, kar ni preveč spodbuden kazalnik. Naj pa le spomnimo na že prej omenjenega uspešnega poslovneža Donalda Trupma, ki pravi, da uspešni ljudje ne dajo veliko na statistiko, temveč se enostavno lotijo zadev in dajo vse od sebe – ter zmagajo. Vsekakor pa za uspeh v podjetništvu potrebujemo tudi dobro zamisel, nekaj kapitala, več različnega tehničnega ter poslovnega znanja in veščin, ker nam konkurenca nikoli ne pusti zaspati na lovorikah. Kljub vsemu so vse te »pomanjkljivosti« lahko tudi velike prednosti, vsaj glede kariernega razvoja. Če ne najdemo ustreznega delovnega mesta zase, ki bi zadovoljil naša pričakovanja vsaj do neke mere, je zato povsem smiselno razmisliti o tem, da se podamo na podjetniško avanturo in tako delovno mesto ustvarimo sami – zase ter za druge ljudi, ki imajo podobne karierne vrednote kot mi. Čar časa, v katerem živimo, je ravno to, da ne glede na to, kdo smo, kje smo, od kod izhajamo, kakšen ja naš status itn., lahko uresničimo svoje sanje, če smo le dovolj pogumni, delovni ter vztrajni. In podjetništvo je ena od možnih tovrstnih poti.

Za konec bi omenil še eno zelo pomembno stvar. Tisto, kar je izhodišče za vse, o čemer je tekla beseda. To je poznavanje samega sebe, svojih prednosti in pomanjkljivosti ter ne nazadnje, kot je bilo že omenjeno, svojih vrednot, želja, ciljev ter pričakovanj. Vedno moramo začeti pri sebi in biti do sebe povsem iskreni – sicer bomo težko našli zase primerno delovno mesto ali uspeli v podjetništvu. Šele ko natančno vemo, kaj želimo narediti iz svojega življenja, lahko to tudi v resnici realiziramo na osebnem ali poslovnem področju. In tako vam želim veliko užitkov pri poznavanju samega sebe, nato pa veliko uspehov ali pri iskanju idealnega delovnega mesta ali pa pri njegovem ustvarjanju – nobena pot ni napačna, najboljša pa je tista, ki vam prinese največ osebne sreče in zadovoljstva!

Če ste pravo delovno mesto že našli, si preberite, katera so tista vprašanja, ki jih morate postaviti novemu delodajalcu.Avtor: Blaž Kos za MojeDelo.com


Izberi področje dela