Posebnosti pogodb o zaposlitvi: Zaposlitev z opravljanjem dela na domu

18.7.2016


Ali veste, da lahko delate doma in se vam zaradi tega ni treba samozaposliti? Z vašim delodajalcem se lahko dogovorite za opravljanje dela na domu, pod pogojem, da inšpektor za delo pregleda vaš domači delovni prostor in izda sklep, da je prostor varen za delo in ne vpliva škodljivo na svojo okolico.

Ali veste, da lahko delate doma in se vam zaradi tega ni treba samozaposliti? Z vašim delodajalcem se lahko dogovorite za opravljanje dela na domu, pod pogojem, da inšpektor za delo pregleda vaš domači delovni prostor in izda sklep, da je prostor varen za delo in ne vpliva škodljivo na svojo okolico.


Delo na domu je posebna oblika zaposlitve

Je delo na domu za vas?

Ta oblika zaposlitve je dobrodošla predvsem tistim delavcem, ki lahko nemoteno in učinkovito opravljajo svoje delo tudi izven delovnih prostorov svojega delodajalca oz. je narava dela takšna, da fizična prisotnost v matični delovni enoti ni potrebna. Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delodajalčevih delovnih prostorov.

Tipični predstavniki dela na domu so informatiki, arhitekti, grafični oblikovalci, novinarji ali znanstveniki, ki lahko preko domače pisarne opravljajo svoje delovne obveznosti. Z zaposlovalcem komunicirajo »na razdaljo« – z uporabo spleta, telefona in pošte.

Informatik iz Ajdovščine lahko s podjetjem iz Ljubljane nemoteno sodeluje od doma, saj lahko svoje delo »dostavi« preko spleta. Zaposlovalcu prihrani stroške, povezane z delovnim mestom ali s prevozi na delo. Sodelavec prihrani čas, ki bi ga porabil za prevoz, bližje je svoji družini, manj trpi njegovo zasebno življenje.

Značilnosti pogodbe

Pogodba o zaposlitvi z opravljanjem dela na domu spada med posebnosti pogodb o zaposlitvi. Delodajalec in delavec se dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Pred sklenitvijo takšnega delovnega razmerja je delodajalec dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu obvestiti inšpekcijo za delo. Ko inšpektor poda pozitivno mnenje, se lahko pogodba dokončno sklene.

Delavec, ki je zaposlen na podlagi te vrste pogodbe, uživa vse predpisane pravice iz zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki veljajo pri klasičnih pogodbah o zaposlitvi (dopust, regres, bolniški dopust). Med delodajalcem in delavcem se morajo s pogodbo urediti vse pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu. Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, višino tega nadomestila pa določita delavec in delodajalec v zaposlitveni pogodbi. Ravno tako je delodajalec dolžan zagotavljati varne pogoje za delo na domu.

Kdaj opravljanje dela na domu ni možno?

Inšpektor za delo delodajalcu lahko prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če oceni, da je delo na domu škodljivo oziroma obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce ali za življenjsko okolje, kjer se delo opravlja. Opravljanje dela na domu je prepovedano, ko gre za dela, ki se v skladu z ZDR ali drugim predpisom ne smejo ali ne morejo opravljati kot delo na domu.

Slabe strani dela na domu

V praksi se za takšno vrsto delovnega razmerja odloča malo ljudi. Ljudje, ki bi lahko to možnost uporabili, se še vedno raje odločajo za delo izven domačega okolja. V službo hodijo tudi zaradi občutka pripadnosti organizaciji in prisotnosti socialnih stikov, ki jih doma drugače ne bi imeli. Z rednim opravljanjem dela na domu se meja med delovnim in bivalnim prostorom bistveno zabriše.

Drug problem predstavljajo delodajalci. Delavec, ki svoje delo v okviru podjetja opravlja na domu, je ponavadi deležen manjšega nadzora, zato je težje meriti njegovo dejansko delovno učinkovitost. Pogoj, da delavec v domačem delovnem prostoru učinkovito opravlja svoje delovne obveznosti, je, da je discipliniran. Če pri tem ni težav, potem je delodajalec lahko brez skrbi.


Vas zanima, kakšno korespondenco zahteva proaktivno iskanje zaposlitve? Preberite si članek, ki vam bo pomagal do najboljših rezultatov.


PREBERITE SI


Avtor: Ekipa MojeDelo.com


Izberi področje dela