Svet kompetenc: Timsko delo

24.4.2020


Kompetence. Beseda, ki jo kadroviki pogosto uporabljajo. Kaj zares pomeni? Gre za izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja in drugih elementov. Če rečemo, da ima nekdo določeno kompetenco, s tem mislimo, da ima znanje in razumevanje, sposobnosti in veščine za izvedbo, obenem pa je motiviran, da to dejansko naredi. Za vas smo pripravili serijo člankov s strani HR specialistk MojeDelo.com, v katerih bomo predstavili posamezno kompetenco, pogledali kako ta izgleda v praksi, kako jo razvijati, kateri poklici jo izrazito potrebujejo in podobno. Začenjamo s kompetenco timskega dela, ki se pri vsakodnevnem delu na večini delovnih mest pokaže za eno ključnih kompetenc.

Delovna mesta so vsak dan kompleksnejša in zadolžitve vedno bolj široke. Ne samo po količini znanja in izkušnjah, ampak tudi po našem odnosu na delovnem mestu. Za dobro opravljene delovne zadolžitve pa že dalj časa velja, da jih ne moremo opraviti popolnoma sami, ampak potrebujemo delo v timih.

Večini od nas je timsko delo del našega vsakdana in smo ga vajeni do te mere, da nam je samoumevno. Tudi menjavanje različnih timskih vlog in samih timov tekom dneva je precej običajna praksa. Včasih sploh ne razločimo, da delujemo znotraj tako velikega števila timov.

Kompetence timskega dela so ključne za uspešno opravljanje vašega dela, ne glede na vaš naziv ali panogo. Uspešno in dobro sodelovanje s strankami, sodelavci, vodji in ostalimi zaposlenimi v vašem podjetju vam omogoča, da svoje delo opravite učinkovito in pripomorete k pozitivnem delovnem okolju tako za vas, kot za vaše sodelavce.

Pa poglejmo timsko delo na primeru. Anita je zaposlena v podjetju, ki se ukvarja s prodajo športne opreme. Njena zadolžitev je, da športno opremo primerno razporedi med njihovih pet trgovin. Med svojim delom najprej usklajuje potrebe podjetja po nabavi športne opreme, ki jo posreduje nabavnemu oddelku. Ko prispe nova športna oprema mora poskrbeti, da pride do vsake izmed trgovin v zadostni količini glede na potrebe trgovine. Za vodstvo podjetja pa mora tudi pripraviti poročila o nabavnih količinah in razporejenosti opreme po trgovinah.

Kot vidimo, Anita sodeluje v precejšnjem številu timov – v timu, ki skrbi za nabavo športne opreme, v timu vsake posamezne trgovine in v timu vodstva podjetja – in v vsakem ima drugačno nalogo.

VLOGE V TIMIH

Podobno kot Anita, ima vsak od nas na svojem delovnem mestu več timskih vlog, ki jih mora opravljati vsakodnevno. Če želimo timsko delo dobro opraviti in biti pri njem uspešni v vsaki izmed svojih vlog, moramo najprej dobro poznati različne vloge, ki jih imamo v timih.

Na področju organizacijske psihologije so najbolj prepoznane Belbinove timske vloge (svoje izsledke je prvič objavil leta 1981 v knjigi Management teams: Why they succeed or fail). Prepoznal je 9 različnih vlog v timih; izvajalec, koordinator, spodbujevalec, inovator, raziskovalec virov, kritik, timski delavec, dovrševalec in strokovnjak. Že Belbin sam je trdil, da je za uspešno delovanje timov potrebno, da so v vsakem timu prisotne vse vloge, lahko pa en član tima pokriva več vlog hkrati. Da bi tim deloval uspešno, je pomembno zagotoviti tudi uravnovešenost prisotnosti različnih vlog. Če ravnovesja ni, tim ne bo uspešen. Če bo tim preveč usmerjen v akcijo, ideje ali ljudi, ne bo zmogel uspešno zagotoviti dobro opravljenega dela, zelo verjetno pa bo razpadel še pred dokončanjem naloge.

Najboljši način za razvoj kompetenc timskega dela je najprej prepoznavanje svojih različnih timskih vlog, ki so navedene v prejšnjem odstavku. V splošnem pa gre za kompetence, ki pripomorejo k vašemu uspešnemu sodelovanju z drugimi, komunikacijo, delom na projektih, sestankih in ostalih vrstah sodelovanja. Pri prepoznavanju vaših trenutnih kompetenc timskega dela vam lahko pomaga tudi psihometrično testiranje na MojeDelo.com. Še posebno so takšne informacije koristne zato, ker nam nudijo objektiven odraz lastnih kompetenc.

KLJUČNE KOMPETENCE TIMSKEGA DELA, S KATERIMI NADGRAJUJETE TIMSKO DELO


Komunikacija

Jasna komunikacija je ključ do uspešnega sodelovanja; če vas bodo drugi razumeli, boste z njimi lažje sodelovali.

Odgovornost

Prevzemanje odgovornosti in spoštovanje dogovorjenih rokov je v timskih projektih izjemnega pomena. Tudi vodja tima mora prevzeti odgovornost za podporo in spodbujanje vseh članov tima.

Odkritost

Omogoča transparentnost, ki omogoča lažje delo in uspešno timsko sodelovanje. To morda pomeni, da se s člani tima ne boste vedno strinjali, boste pa lahko uspešno vodili projekt do konca.

Aktivno poslušanje

Je najpomembnejši del komunikacije v timu. Če želite, da vas drugi slišijo, tudi vi poslušajte druge. Tako bo pretok informacij v timu na najvišjem nivoju.

Empatija

Je človeški del timskega dela. Razumeti druge pomeni, da prejmete informacije o tem, kako se bo oseba na vaše želje odzvala na pozitiven način. Vsi radi vidimo, da je naše delo opaženo, še posebno znotraj timov.

Sodelovanje

Najbolj pomembna kompetenca timskega dela je sodelovanje, saj boste delo težko uspešno opravili, če vsi vaši člani tima niso pripravljeni na sodelovanje.

RAZVOJ KOMPETENC TIMSKEGA DELA

Kompetence za uspešno sodelovanje lahko krepimo in razvijamo ves čas, še posebej zato, ker imamo toliko različnih vlog. Razvoj naših kompetenc pa nam omogoča tudi razvoj kariere in odpira nove priložnosti. 

Za razvoj svojih kompetenc timskega dela lahko poskrbite na naslednje načine: 
  • Prosite za odkrito povratno informacijo: oseba, ki ji zaupate in vas pozna tudi na kariernem področju, naj vam poda njegovo/njeno oceno o vaših timskih sposobnostih. Sami težko prepoznamo svoje močne in šibke kompetence, zato naj vam pomagajo še drugi, ki vas vidijo drugače. Celostno objektivno informacijo vam lahko ponudi tudi psihometrično testiranje na MojeDelo.com.
  • Postavite si osebne cilje: na podlagi vaših želja in povratnih informacij drugih si postavite cilje razvoja kompetenc.
  • Vadite: kompetenc ni moč razviti brez vaje in prakse, pomaga vam lahko tudi pozorno opazovanje drugih članov tima.
  • Posnemajte vedenja drugih z močno razviti timskimi kompetencami: lahko se učite na primerih dobrega timskega dela drugih članov.

Ne glede na obliko in vlogo je lahko timsko delo polno izzivov, pa tudi uspehov in skupnega veselja. Vsi radi dobro in uspešno opravimo svoje delo, še posebno, če gre za pomemben skupni projekt.

Morda v trenutnem timu nimate vloge, ki bi si jo želeli. Poglejte na to kot priložnost, da se želene vloge učite med sodelovanjem in si jo naslednjič prislužite. S tem ne boste le razvijali kompetenc, pomembnih za timsko delo, ampak tudi kompetence za uspešno grajenje kariere. Naučili pa se boste tudi, kako biti v timskih vlogah še bolj uspešni.

Naslednjič bomo govorili o virtualnih timih in kako zagotoviti čim bolj uspešno delovanje vašega virtualnega tima.


Izberi področje dela