Timsko delo – prednost ali slabost?

12.8.2016


V 21. stoletju, ki napoveduje razmah družbe znanja in je zaznamovano z naraščajočo individualnostjo, je sodelovanje in delovanje v poslovnih in strokovnih navezah – timsko delo – še vedno pisano z veliko začetnico.

V 21. stoletju, ki napoveduje razmah družbe znanja in je zaznamovano z naraščajočo individualnostjo, je sodelovanje in delovanje v poslovnih in strokovnih navezah – timsko delo – še vedno pisano z veliko začetnico.
Potem ko so psihologi, sociologi, guruji menedžmenta in organizacije ter ostali poznavalci razmer dalj časa trdili, da je najlažje in najbolje delati z uigranimi ekipami in usklajenimi, uravnovešenimi skupinami, v katerih so si ljudje naklonjeni in se dobro razumejo, strokovnjaki zadnje čase vse bolj izpostavljajo pasti in omenjajo nevarnosti, ki jih preveč uigran tim pomeni za ustvarjalnost, inovativnost in originalnost svojega delovanja. Poslovno in strokovno sodelovanje ter družabništvo, ki je v svetu sila popularno, skriva v sebi številne izzive, prednosti, slabosti in tveganja. Slednjim se lahko v veliki meri izognemo z ustrezno, čim bolj natančno pogodbo (dogovorom) pred začetkom sodelovanja, v kateri je treba doreči zlasti razmerje vpliva, moči in kompetenc med družabniki, pa seveda finančno, strokovno in organizacijsko plat sodelovanja.

Harmonija za vsako ceno?

Američani so prepričani, da prevelika stopnja razumevanja in harmonije sodelavce uspava – blokira pretok intelektualne energije (brainstorminga), zavira generiranje novih idej in tvorbo konkretnih predlogov. Kritika in inovativnost sta minimalni ali pa ju sploh ni. Obenem kolegi, ki so si v vsem edini in istega mnenja, pogosteje sprejemajo nepravilne odločitve (nihče jim ne nasprotuje in ne preverja njihovih zamisli), pa tudi slaba volja, nerazpoloženje in brezbrižnost se iz posameznika kmalu prenese na celotno, preveč uigrano ekipo. Harmonični, preveč usklajeni timi delajo z roko v roki – tolerirajo sleherno napako in spodrsljaj pri sodelavcih (to vodi v neuspeh skupnih prizadevanj). Kadar v maksimalno harmoničen in uglašen tim pride novinec ali neznanec in zmoti ekipno idilo, se celoten tim počuti ogrožen, zato svojo energijo namesto v posel usmerijo v promptno kolektivno obrambo pred vsiljivcem (tega kasneje običajno tudi obdolžijo za neuspeh projekta). Poslovni kontakti, ki se prenesejo tudi v privatno sfero (prijateljevanje, druženje, simpatije, ljubezenske zveze), so do določene mere sicer zaželeni, vendar pa se utegnejo izkazati za zaviralne in negativne zlasti tedaj, ko se privatna medosebna nesoglasja in spori prenesejo tudi v posel in začno delovati razdiralno. Preveč uigrani in skladni timi pa so nevarni tudi za posameznika, ki se v svoji ekipi imenitno počuti, zato preneha razmišljati o dodatnem izobraževanju, izpopolnjevanje, napredovanju in ostalih izzivih, ki bi ga odtegnili iz tima in ga oddaljili od prvotne ekipe.

Kaj pa tekmovanje?

Nevaren pa je tudi pojav brezobzirnega tekmovanja. Pri tem člani ekipe, namesto da bi si pomagali in sodelovali, vedno bolj zagrizeno tekmujejo med seboj in se borijo za prevlado – strokovno, poslovno in družabno. Uresničevanje projekta, za katerega so v ekipi zadolženi, pa zanemarjajo ali celo dokončno postavijo na stranski tir. Neugodne razmere v timu sicer res lahko povzročijo pojav brezobzirnega tekmovanja, vendar pa ga je mogoče že v kali zatreti z ustrezno koordinacijo in s tekočim spremljanjem razvoja in delovanja timov. Predpogoj za obstoj in uspešno delovanje timov je sodelovanje, lahko tudi v kombinaciji z zdravim tekmovanjem, kar pomeni, da se v praksi ekip namesto čiste kompeticije, pojavi in uveljavi kombinacija sodelovanja in tekmovanja – koopeticija.

Učinkoviti timi

V učinkovitem – ustvarjalnem in perspektivnem timu mora vladati določeno vznemirjenje in napetost, kreativna energija, ki pa jo je potrebno nenehno usmerjati v strokovne in poslovne dosežke. V uspešnih in učinkovitih timih vladajo ambicioznost in navdušenje, fleksibilnost in dinamičnost, marljivost in delavnost, prodornost, strokovnost (znanje in izkušnje), ustvarjalnost in domišljija, zanesljivost, vztrajnost, pripravljenost tvegati, socialna empatija, mobilnost, prilagodljivost, aktualnost ipd.

Prihodnost

Timsko delo, ki je zaenkrat še zapisano z veliko začetnico, poleg številnih preizkušenih prednosti skriva v sebi tudi pasti in nevarnosti, ki se jim je veliko lažje izogniti v heterogenih, sem ter tja malce neuigranih in neusklajenih ekipah.


Zavedamo se, da se novinci na prvem delovnem mestu težko vklopijo v obstoječi tim, zato smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo olajšali začetne tedne.


PREBERI SI


Avtor: Nina Mazi za MojeDelo.com


Izberi področje dela