6 urni delavnik, izkušnje podjetja Plastika Skaza

8.4.2020


Tudi nekatera slovenska podjetja so se že zapisala krajšemu delovniku. Zakaj? Preberite v intervjuju z vodjo službe za odnose z javnostmi podjetja Plastika Skaza Janjo Urankar Berčon.

Švedska je bila leta 2017 ena prvih držav, ki je zagnala poskusni šesturni delovnik, in ugotovila, da so bili delavci bolj produktivni, srečnejši in bolj zdravi. Tehtni razlogi, da so tudi podjetja v drugih državah začela razmišljati o skrajšanju delovnika. Ljubljansko podjetje Donar, ki se ukvarja s trajnostnimi produkti iz odpadnih materialov, je skrajšan, šesturni delovnik poskusno uvedlo že pred dobrim letom. Kot je povedal direktor podjetja Matej Feguš za Planet, so se za takšno obliko delovnika odločili predvsem z mislijo na dobrobit svojih delavcev: "Predvsem smo se spraševali, kaj bo z ljudmi, ko bodo zaključili svojo delovno aktivnost. Tudi v samem podjetju se nam je v preteklosti dogajalo, da so zaposleni oboleli za boleznimi, ki jih lahko povezujemo z delom." 

 

Podobno razmišljajo tudi v podjetju Plastika Skaza, kjer so junija začeli uvajati šesturni delovnik. O razlogih za ta korak smo se pogovarjali z vodjo službe za odnose z javnostmi podjetja Plastika Skaza Janjo Urankar Berčon. Že v začetku pogovora je Urankar Berčon izrazila svoje navdušenje nad odločitvijo podjetja za šesturni delovnik: »Zelo bi si želela, da bi imeli v Sloveniji več takšnih podjetij, katerih lastniki ali pa vodstvo, razmišljajo tako kot naši. Da bi bilo več takšnih, ki bi znali resnično ceniti svoje zaposlene, ki bi se resnično zavedali, da zaposleni niso strošek podjetja, pač pa največji kapital, v katerega je dobro vlagati in skrbeti za njegovo rast.«

Zakaj menite, da je šesturni delovnik pravilna odločitev za vaše podjetje? 

V Skazi si želimo srečne, srčne, zadovoljne in ne nazadnje zdrave sodelavce. Prepričani smo, da je šesturni urni delovnik eden od prijemov, s katerim lahko k temu pripomoremo.

Za to potezo smo se odločili tudi zato, ker so naši zaposleni odgovorni, zaupanja vredni in predani delu, ki ga opravljajo. Zavedajo se, da je učinkovitost pomembnejši kriterij uspešnosti poslovanja kot število ur, ki jih preživijo na delovnem mestu.

 

Katere pozitivne učinke pričakujete z uvedbo njega?

Sodelavci bodo lažje usklajevali zasebno in službeno življenje. Imeli bodo več časa za prostočasne dejavnosti, več časa za preživetje z družino, posledično bodo bolj srečni. Verjamemo, da bo njihova sreča pozitivno vplivala na delo in da bo predstavljala razlog, da bodo prihajali na delo še bolj motivirani.

Predvidevamo, da krajši delovni čas ne prispeva le k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, temveč tudi povečuje produktivnost. Delo je v krajšem časovnem okviru bolj osredotočeno in bolj učinkovito.

Glede na naša pričakovanja, da bo ukrep privedel do zadovoljnejših in srečnejših sodelavcev, pričakujemo predvsem, da bodo ti tudi bolj zdravi. S tem si nadejamo zmanjšati bolniško odsotnost, hkrati pa preprečiti predčasne upokojitve.

 

Kakšen je bil odziv vaših zaposlenih na šesturni delovnik?

Odzivi so bili različni. Nekateri sodelavci so idejo takoj podprli, drugi so se začeli spraševati, kaj jim bo uvedba šesturnega delovnika prinesla in kdo vse bo vanjo vključen. Glede na to, da smo proizvodno podjetje in da dve tretjini naših sodelavcev dela v proizvodnji, se je najprej porajalo vprašanje, kako bo z njimi. Želela bi poudariti, da nam naši sodelavci iz proizvodnje pomenijo res ogromno, da se zavedamo, da so nepogrešljivi del našega poslovanja in da so ravno oni tisti, pri katerih smo začeli s spremembami. V tem trenutku smo že devetdeset odstotkom vseh sodelavcev iz proizvodnje zagotovili prehod s štiriizmenskega na triizmensko delo. V letu 2020 se bomo potrudili vsem v proizvodnji zagotoviti triizmensko delo, kar pomeni, da bodo lahko vse sobote in nedelje preživljali s svojimi najbližjimi.

 

Bo nov delovnik vplival na plačo, dopust ali regres delavcev?

Ne, nikakor. Kljub uvedbi šesturnega delovnika, bomo vsi zaposleni ostali plačani in zavarovani za polni delovni čas, za štirideset ur na teden. Po dejanskih štiridesetih letih pokojninske dobe, skladno s trenutno zakonodajo, bomo torej lahko mirno odšli v zaslužen pokoj. Prav tako nam bodo ostale enake vse pravice do dopusta, regresa, malice ipd.

 

Kdaj ste začeli z uvajanjem šesturnega delovnika in kako je to potekalo?

Odločili smo se, da bomo šesturni delovnik uvedli postopoma, kar pomeni, da smo začeli z dvema oddelkoma in ko bo celotna zadeva pravilno utečena, ko bomo dobili potrditev, da so sodelavci res bolj zadovoljni, bomo to prakso prenesli na preostale oddelke. Začeli smo junija, in sicer s testno skupino sodelavcev iz oskrbovalne verige ter računovodstva , ki smo jim v pripravili interno delavnico, v sklopu katere smo pojasnili celoten potek in odgovorili na vsa vprašanja, ki so se jim porajala.

 

Z namenom zares profesionalnega pristopa v uvajalno obdobje, smo se odločili, da v ta proces vključimo izobraževalno ustanovo. V sodelovanju z dr. Evo Boštjančič, vodjo katedre za psihologijo dela in organizacije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bomo naše sodelavce pri prehodu v nov delovnik vseskozi spremljali. Tako bomo pridobili potrditev, kako zares so sodelavci po uvedbi šesturnega delovnika bolj zadovoljni.

 

V Skazi imamo že nekaj konkretnih rezultatov zadnje notranje raziskave zadovoljstva zaposlenih v testnih timih, kjer smo uvedli 6-urni delovnik. Na ocenjevalni lestvici od 1 – 7 je zavzetost pred uvedbo znašala 5,54, po dveh mesecih je narasla na 5,57; delovna uspešnost se je iz 5,89 dvignila na 6,06; konfliktnost med delom in družino oz. prostim časom pa se je znižala z 2,26 na 1,93.

Izjave zaposlenih, ko smo se pogovarjali o učinkih in opažanjih, ki jih zaznavajo so spodaj.

'Delo sem si preorganizirala.'

'Izklopila sem "motilce".'

'Imam več časa zase.'

'Udeležim se zgolj pomembnih sestankov.'

'Sestanki so krajši in bolj učinkoviti kot nekoč.'

'Počutim se bolj svobodno.'

'Bolj se organiziram.'

'Določim si prioritetne naloge in temu sledim.'

'Meni je sprememba zelo pozitivna, saj odslej vsak dan jem kosilo skupaj s svojo družino.'

'Moj mož je še posebej vesel, ker mi lahko prej „odda“ otroka.'

'Ni mi težko podaljšati delovnega dne, če pride do potrebe po tem.'

'Imam 1 uro samo zase.'

'Začel sem se ukvarjati s športom.'

 Izberi področje dela