»Uspešne in prizadevne nadpovprečno nagrajujemo«

31.3.2016


Varnost – osebna, premoženjska - je ena izmed najbolj osnovnih človekovih osebnih vrednot, ki jo dodatno okrepimo s sklenjenim zavarovanjem - »za vsak slučaj«. Izbira primernega paketa za zavarovanje pa je zahtevna naloga za vsakega posameznika; pogostokrat o odločitvi za izbiro zavarovanja na nas vpliva brand, tradicija pa tudi zavarovalni agent – posameznik, ki ga prepoznamo kot verodostojno in zaupanja vredno osebo. Pogovarjali smo se z mag. Božom Emeršičem, MBA, predsednikom uprave GRAWE zavarovalnice d.d., kjer skrbijo, da v podjetju z več kot 180-letno tradicijo, zaupanje gojijo vsi zaposleni: tisti, ki v podjetju delajo že več let, kot tudi nov kader, ki v podjetje šele prihaja.

Varnost – osebna, premoženjska - je ena izmed najbolj osnovnih človekovih osebnih vrednot, ki jo dodatno okrepimo s sklenjenim zavarovanjem - »za vsak slučaj«. Izbira primernega paketa za zavarovanje pa je zahtevna naloga za vsakega posameznika; pogostokrat o odločitvi za izbiro zavarovanja na nas vpliva brand, tradicija pa tudi zavarovalni agent – posameznik, ki ga prepoznamo kot verodostojno in zaupanja vredno osebo. Pogovarjali smo se z mag. Božom Emeršičem, MBA, predsednikom uprave GRAWE zavarovalnice d.d., kjer skrbijo, da v podjetju z več kot 180-letno tradicijo, zaupanje gojijo vsi zaposleni: tisti, ki v podjetju delajo že več let, kot tudi nov kader, ki v podjetje šele prihaja.


GRAWE - zaupanja vredna zavarovalnica

M. D.: Podjetje je razvilo močno blagovno znamko, po kateri je poznano po celem svetu. Kako pa pri vas skrbite za gradnjo blagovne znamke delodajalca (oz. employer brandinga)? Menite, da je pomembna na trgu dela in kakšne so vaše prednosti v primerjavi z drugimi podjetji?


Mag. Božo Emeršič: »V GRAWE Zavarovalnici d.d. se zavedamo, da v naši finančno storitveni industriji kot zavarovalništvo je, uspeh poslovanja temelji na naših sodelavcih, torej na strokovnosti, prijaznosti in odzivnosti. Osnovo, da dosežemo visoko kvaliteto do prej naštetih elementov, pa predstavlja enostavno dejstvo, da sodelavci na delovnih mestih morajo biti zadovoljni. V tem smislu se še kako zavedamo t.i. employer brandinga. Naše prednosti pri izgradnji tega employer brandinga izhajajo iz tradicije podjetja, iz pripadnosti uglednemu mednarodnemu koncernu, predvsem pa iz strateške usmerjenosti k sodelavcu kot nosilcu kvalitete GRAWE zavarovalne storitve, kar sem uvodoma že omenil.«

M. D.: Vaše podjetje ponuja številne oblike zavarovanj. Kako pa vi skrbite za vaše zaposlene na tem področju?


Mag. Božo Emeršič: »Izhodišče za zadovoljstvo zaposlenega predstavlja njegova sposobnost, da zelo uspešno opravlja delovne naloge, zato našim zaposlenim namenjamo obsežne in izčrpne programe izobraževanj. V okviru GRAWE Akademije vsak sodelavec pridobi znanja, ki so nujna za njegovo delovno mesto, ter znanja, ki so pomembna za učinkovito izvajanje celovitih poslovnih procesov v interakciji med posameznimi delovnimi mesti ali oddelki. Uspešne in prizadevne tudi nadpovprečno nagrajujemo. Uspešnost merimo tako na podlagi kvalitete, kakor tudi na podlagi kvantitete. Veliko pozornost posvečamo tudi počutju na delovnem mestu. Naša vrednota so kolegialni medčloveški odnosi, zdravje, zadovoljstvo ter strokovni in osebni razvoj vsakega sodelavca.«

M. D.: Slovenci ne slovimo ravno po odprtosti in neposrednemu pristopu za pospeševanje prodaje, vse prevečkrat pa si sami postavljamo omejitve in napačna prepričanja. Kaj svetujete posameznikom za premostitev teh osebnih ovir, še posebej ko govorimo o delu v mednarodnem podjetju?


Mag. Božo Emeršič: »Osebno menim, da Slovenci na osnovi našega etosa nismo nič slabši delavci kot pripadniki kakega drugega naroda. Razlike se pojavijo skozi sociološko in psihološko pogojen razvoj dojemanja osnovnega načela dodane vrednosti, ki jo mora prispevati vsak udeleženec v organizaciji. To bom ponazoril z skoraj ponarodelo izjavo, ki se glasi približno takole: »Najprej naj me dobro plačajo, potem bom pa dobro delal«. Takšna miselnost je seveda napačna in izvira bolj iz prepričanja generacij, ki so svoj odnos do delodajalcev pridobile v razmerah nekega drugega brutalnega gospodarskega sistema. Tisti sodelavci, ki so pripravljeni pokazati svoje sposobnosti, marljivo uporabiti svoje znanje in pri tem izhajajo iz načela, da je najprej potrebno nekaj pokazati, da v zameno lahko nekaj pričakuješ, nimajo težav pri delu v mednarodnih podjetjih. Jaz osebno sem vso svojo dosedanjo poslovno pot preživel v mednarodnih podjetjih in zato lahko zagotovim, da je temu res tako.«

M. D.: Ena izmed zahtevnih nalog vodij v podjetjih je motivacija zaposlenih, kako jo dvigujete v vašem podjetju?


Mag. Božo Emeršič: »Motivacija je pomemben element tako dobrega počutja kot tudi zagotavljanja uspešnosti. Ne gre pa ga opazovati izolirano, saj se povezuje z lojalnostjo, pripadnostjo z občutkom samouresničevanja, ipd.. Osnovo za motivacijo predstavlja primerna in transparentna strategija nagrajevanja. Nadgradnjo pa predstavlja timsko delovanje, ki vsakemu posamezniku omogoča razvoj njegovih sposobnosti in s tem povezanih strokovnih in osebnih ciljev.«

M.D.: Kot članica mednarodnega zavarovalno finančnega koncerna GRAWE Zavarovalnica d.d., nudi zaposlenim delovno okolje, v katerem bodo zaposleni lahko kreativni in fleksibilni. Omenjate fleksibilnost – koliko fleksibilnosti oziroma svobode pa imajo vaši zaposleni?


Mag. Božo Emeršič: »Naj vam izdam skrivnost, da v GRAWE Zavarovalnici d.d. ne merimo delovnega časa sodelavcem. Najverjetneje je zato moč reči, da smo pri delovnem času zelo fleksibilni . Seveda to ne pomeni, da delovnega časa ni oziroma da zelo pozorno ne spremljamo rezultatov dela. Fleksibilnost se izraža tudi skozi visoko stopnjo kulture inovativnosti, strasti do novih pristopov, do boljših rešitev, s katerimi ustvarjamo kvalitetnejšo zavarovalno storitev za naše stranke. Sodelavce pri tem ne omejujemo ampak spodbujamo. Če je torej cilj znan, smo zelo fleksibilni glede poti, ki vodijo do tega cilja.«

M. D.: Kako težko je najti dobre kadre? Kako jih zasledujete in kako jih prepoznate? Kako jih izberete? Kako vas kandidat prepriča, da je pravi človek za vaše podjetje? Pravijo, da lahko sposobnega človeka prepoznaš na prvi pogled. Kako ga prepoznate vi?


Mag. Božo Emeršič: »Ena izmed značilnosti kadrovske politike v GRAWE Zavarovalnici d.d. je, da sodelavci napredujejo preko t.i. internega razvoja. Redkokdaj iščemo že izdelane kadre za odgovorne pozicije. Običajno se zgodi, da s politiko razvoja obstoječih kadrov kandidate tudi za najodgovornejše pozicije najdemo kar v podjetju. Rekrutacija se torej praviloma dogaja za preprostejša delovna mesta, ki so primerna za mlade začetnike. Kandidati za ta mesta pa nas lahko prepričajo z vrednotami kot so poštenost, odprtost, učljivost, marljivost.«

M. D.: Tudi na vaše zaposlitvene priložnosti se obrača ogromno kandidatov. Katere so najbolj moteče stvari, ki vas motijo in kandidata ne povabite v ožje kroge izbora?


Mag. Božo Emeršič: »Odsotnost prej naštetih vrednot.«

GRAWE Zavarovalnica d.d. v Sloveniji spada med najhitrejše rastoče zavarovalnice. Posledično tudi za leto 2016 načrtujejo zaposlovanje – obilo delovnih mest se odpira za kandidate z vsaj V. stopnjo formalne izobrazbe, pri čemer so zavarovalniške izkušnje zaželene, niso pa nujne. V skladu z zgoraj navedenimi internimi izobraževalno –razvojnimi programi je vsem dana možnost napredovanja, doseganja lastnih strokovnih in osebnih ciljev tako v okviru družbe kot v okviru mednarodnega koncerna, ki mu pripadajo.


VEČ O PODJETJU GRAWE ZAVAROVALNICA D.D.


Izberi področje dela