Vrhunski strokovnjak – koraki za iskanje dobrega dela

1.8.2016


Ste vrhunski strokovnjak na svojem področju, a v sedanjem podjetju ne vidite možnosti napredka? Vodilna slovenska podjetja ves čas iščejo vrhunske sodelavce; če ste zares dobri, potem imate možnosti za delo v katerem od njih. 'Snubljenje' takih podjetij je kompleksna naloga, za dosego cilja morate najprej oblikovati celovit načrt samopromocije in komunikacije z izbranim podjetjem.

Ste vrhunski strokovnjak na svojem področju, a v sedanjem podjetju ne vidite možnosti napredka? Vodilna slovenska podjetja ves čas iščejo vrhunske sodelavce; če ste zares dobri, potem imate možnosti za delo v katerem od njih. 'Snubljenje' takih podjetij je kompleksna naloga, za dosego cilja morate najprej oblikovati celovit načrt samopromocije in komunikacije z izbranim podjetjem.
Analizirajte svoj zaposlitveni profil

Napravite analizo svojega poklicnega profila. V čem ste najboljši? Katere lastnosti, znanja, veščine in sposobnosti imate, ki jih imajo tudi drugi vrhunski izvajalci? Imate dobro izoblikovane vodstvene veščine? Za zgled si vzemite osebo, ki je že uspela na vašem delovnem področju, in naredite konkretno primerjavo med vami in njo.

To, da ste nadpovprečno dobri na nekaterih področjih, še ni zadosten razlog, da vas bo uspešno podjetje želelo v svojem kolektivu. Pozorni morate biti na tiste kvalifikacije, ki vam primanjkujejo. Zato analizirajte: določite manjkajoče koščke v svojih izkušnjah, naredite načrt za pridobivanje le-teh.

Poskušajte se dogovoriti za informativni razgovor z nekaj izbranimi menedžerji in kadroviki v podjetjih, kjer bi želeli delati. Od njih pridobite podatke o tem, kakšen profil vodstvenega osebja ali sodelavcev želijo, in njihovo mnenje o vaši strokovni in izkustveni podlagi.


Kvalifikacije, ki so pomembne za pridobitev dobrega dela v vodilnih podjetjih:

- predhodne delovne izkušnje v drugih organizacijah
- nadpovprečni rezultati pri vsakem dosedanjem delu
- sposobnost prevzemanja odgovornosti za svoje delo
- dobro poznavanje podjetja in njegove panoge
- vrhunske veščine (samo)promocije
- medijska prepoznavnost osebe v strokovnih krogih
- številna osebna poznanstva
- osebnostna skladnost z vrednotami organizacije
- izredna ambicioznost in izžarevanje vizije
- sposobnost timskega dela
- razvite komunikacijske veščine


Ustvarite svoj karierni načrt

Na podlagi spoznanj, ki ste jih pridobili s pomočjo analize svojih profesionalnih prednosti in slabosti, ustvarite karierni načrt, ki vas bo usmerjal k vašemu kariernemu cilju. Temu načrtu vztrajno sledite, izpopolnite se na področjih, kjer imate pomanjkljivosti.


Če bi radi v izbranem podjetju začeli delati čim prej, poskusite pridobiti zaposlitev na nekoliko nižjem delovnem mestu, kot ga imate sedaj, npr. kot vodja manjšega oddelka ali njegov namestnik, s katerega bi se lahko postopoma vzpenjali k želenemu višjemu položaju.


Mreženje

Z mreženjem z ljudmi, ki odločajo o zaposlitvi v želenem podjetju, s poslovnimi partnerji tega podjetja, z njegovimi strankami si lahko bistveno olajšate vstop v želeno podjetje. Ti ljudje vam lahko npr. pomagajo urediti razgovor, priskrbijo več podatkov o želenem podjetju, priporočijo vas osebi, ki odloča o zaposlovanju, ali pa ji/mu predložijo pozitivno mnenje o vas. S svojimi kontaktnimi osebami se lahko dogovorite za morebitno poslovno sodelovanje in tako na razgovoru v izbranem podjetju že ponudite nove, sveže ideje in posle, ki bi se lahko uresničili, če bi podjetje izbralo vas.


Veliko podjetij najema za iskanje zahtevnejših profilov kadrov 'headhunterje' – lovce na glave, ki za njih iščejo ustrezne kandidate. Povežite se z njimi!


Spremno pismo

V spremnem pismu se morate ustrezno pozicionirati, poudariti nekaj svojih največjih kvalitet in/ali nanizati nekaj najtehtnejših argumentov, zaradi katerih menite, da ste pravi človek za ta položaj in bi se zaradi njih lahko oprli na vas. Prikazati morate svojo profesionalnost, kompetentnost, zanesljivost, zrelost, odgovornost, odprtost za spremembe, vizionarstvo in navdušenje za prihodnje delo in naloge, ki vas čakajo.

V spremnih pismih, ki jih pišejo kandidati za prevzem zahtevnejših položajev v podjetju, je v navadi, da predstavijo svojo vizijo prihodnjega delovanja podjetja oz. oddelka, kjer želijo delati, svoje ključne zamisli, ki jih želijo uvesti v podjetju. Velikokrat morate k prijavi priložiti dokument, v katerem predstavite svoje poslovne, strateške in organizacijske zamisli za razvoj izbranega podjetja

Ob spremnem pismu morate priložiti večstranski življenjepis in čim več verodostojnih, relevantnih priporočil. Priporočljivo je, da se priloži tudi poročila o predhodnem poslovanju podjetij ali oddelkov, kjer ste opravljali zahtevnejša dela.

Življenjepis

Ne skoparite s podatki! Večina kadrovikov želi prejeti dve-, tri- ali štiristranske življenjepise, ko je v igri kandidatura za zahtevnejše položaje. Za tako odgovorno delovno mesto si morajo kadroviki vzeti več časa, da podrobno preučijo potek in razvoj kandidatove kariere ter ugotovijo ustreznost in primernost človeka za to podjetje.

V življenjepisu podrobno opišite, kaj ste delali na predhodnih delovnih mestih. Naštejte nazive svojih delovnih mest, osrednje naloge, opišite, kaj in koga ste nadzirali, katere so bile vaše odgovornosti, in predstavite dejavnost in delovanje podjetij, v katerih ste delali/delate. Osredotočite se na dejanske rezultate in dosežke, ki ste jih ustvarili na teh delovnih mestih, in to s konkretnimi številkami ter podatki. Z nizanjem konkretno merljivih dosežkov boste bolje prikazali svoje kvalifikacije. Ključno je, da prikažete, kako je vaš delovni prispevek pozitivno vplival na poslovne rezultate in celotno delovanje podjetij, v katerih ste delali.

Priporočila

Verodostojne reference, predvsem od ljudi z določenim ugledom, povečujejo vaše možnosti. Priporočila lahko dobite pri (bivših) nadrejenih, sodelavcih, poslovnih partnerjih, s katerimi že dolgo uspešno sodelujete, ali pri osebah, ki so v kakršni koli povezavi z vašim profesionalnim življenjem. Dobiti pozitivno priporočilo od kakšne 'velike ribe', splošno priznanega menedžerja ali strokovnjaka, je seveda voda na vaš mlin.

Razgovori

Postopek selekcije za zahtevnejši profil kadrov je navadno sestavljen iz več krogov razgovorov. Prvi razgovor je spoznavni in predstavitveni. Pred razgovorom ste naredili vse, da bi naredili dober prvi vtis, sedaj pa se morate čim bolje prodati. Na njem predstavite svoje največje vrline, prikažite rezultate preteklega dela, podrobno predstavite svoje poznavanje podjetja in dejavnosti ter razložite svoje poslovne vizije. Stoodstotno morate biti prepričani vase, obnašajte se, kot da ste edini možni kandidat in resnično pravi človek za to delo.

Nadaljnji individualni in/ali skupinski razgovori bodo dolgotrajnejši in intenzivnejši, verjetno bodo vključevali tudi poslovna kosila. Smisel dolgotrajnejših pogajanj je v tem, da vas morebitni sodelavci bolje spoznajo in da vas ljudje, ki odločajo o izbiri, temeljito ocenijo. Bolj kot boste uspeli ljudi prepričati, da ste človek, ki lahko prevzame odgovornost na tako zahtevnem delovnem položaju, ob tem pa se vaš vodstveni slog in delovne vrednote ujemajo z delovno klimo podjetja, več možnosti imate, da boste dobili končno ponudbo.


Želite odkriti še več trikov, ki vam lahko pomagajo do nove službe? Preberite si zaposlitveni priročnik "Kako uspešno iskati zaposlitev?", ki so ga pripravili naši strokovnjaki s področja kadrovanja.


PREBERI SI


Avtor: Ekipa MojeDelo.com


Izberi področje dela