Vrnitev s porodniške – kako jo olajšati?

21.3.2016


Najbrž nisem edina, ki se ubada z zgornjim vprašanjem. Na eni strani je danes v ospredju konkurenca v poslovnem svetu, na drugi strani pa družina in njena vloga v današnji vse bolj spreminjajoči se družbi. Prisotna je sicer vedno večja potreba po zaposlovanju žensk in seveda s tem tudi mater. Zato se le-te rade odločijo za poklic, kar jim daje neodvisnost, in tako se oddaljujejo od svoje prvotne vloge matere. Tukaj pa prihaja do problema, kako uskladiti prvotno materinsko vlogo z novo.

Usklajevanje materinstva z delom v službi

Najbrž nisem edina, ki se ubada z zgornjim vprašanjem. Na eni strani je danes v ospredju konkurenca v poslovnem svetu, na drugi strani pa družina in njena vloga v današnji vse bolj spreminjajoči se družbi. Prisotna je sicer vedno večja potreba po zaposlovanju žensk in seveda s tem tudi mater. Zato se le-te rade odločijo za poklic, kar jim daje neodvisnost, in tako se oddaljujejo od svoje prvotne vloge matere. Tukaj pa prihaja do problema, kako uskladiti prvotno materinsko vlogo z novo.Vodstvo podjetja


Vodstvo podjetja ima žal le redko posluh za žensko vprašanje. Menedžer se je prisiljen soočiti s konkurenco, posledično minimizirati število zaposlenih in s tem zmanjšati stroške poslovanja. V podjetništvu so tako zaposleni ambiciozni, sposobni in agresivni ljudje, ki se ne ukvarjajo s socialnimi vprašanji zaposlenih. Veliko žensk je prisiljenih podpisati izjavo, da nekaj let po zaposlitvi ne bodo rodile, torej ne bodo na bolniški zaradi nege otroka in podobno. Predvsem zato, ker vsi ti izostanki pomenijo za delodajalca odvajanje prispevkov za plačo kljub odsotnosti zaposlenega in iskanje ustrezne zamenjave v kadrih.

Neenakost


Kljub velikim prizadevanjem in spremembam v zadnjih letih proti diskriminaciji žensk se naša družba vendarle le počasi spreminja, pa vendar se še danes ženske težko uveljavijo v poklicu, v največ primerih imajo tudi slabše možnosti napredovanja kot moški. Kot je znano, se očetje raje posvečajo svojemu poklicu in karieri, kar jim prinaša zadovoljstvo, moč in pa vsekakor boljši dohodek kot materam. Veliko žensk se po rojstvu otroka tudi vrne na svoje delovno mesto in marsikatera se sooča s svojimi in tujimi očitki. Take in podobne izjave pripomorejo k diskriminaciji žensk, saj so očetje avtomatično razrešeni vsakršne odgovornosti, ki jo imajo pri vzgoji otrok. Je pa velikokrat zaposlenost ženske nujna za preživetje družine. Zato družba ne more in ne sme prepričevati ženske, da je slaba mati, ker je zaposlena in zato veliko časa odsotna pri vzgoji otrok. Poleg tega se matere soočajo tudi s problemom odsotnosti z dela v primeru bolezni otrok, še posebej tiste, ki si ne morejo privoščiti varuške ali pa nimajo sorodnikov, ki bi skrbeli za nego otroka.

Vrnitev


Rojstvo prvega otroka prepreči nadaljnjo zaposlitev žensk v večini razvitih držav. Povratek na delovno mesto je, kot sem že omenila, največkrat otežen ali nemogoč. Še težje je, če ima ženska več otrok, saj je doba odsotnosti z delovnega mesta predolga. Ženske v času odsotnosti izgubijo stik z delom, izgubijo samozavest v svoje sposobnosti in v tem času ne dopolnjujejo svojega znanja, zato imajo tudi manjše možnosti napredovanja.

Glavni problem predstavlja ženskam prav delo prek polnega delovnega časa, ki je v zadnjem času vedno pogostejši pojav. Delodajalci ob sklenitvi delovnega razmerja pogosto zahtevajo podpis sklepa o prenehanju delovnega razmerja, ki ga lahko uveljavijo, ko se želijo določene delavke znebiti. Vedno pogostejši so primeri, ko delodajalec na primer vidi, da bo delavka, ki res ni ozaveščena in informirana, odšla na porodniško, to njeno nebogljenost izkoristi, da se je znebi in ji da sklep o prenehanju delovnega razmerja. Večkrat delodajalci kot "mehanizem zaščite pred ženskami" uporabljajo tudi delovno razmerje za določen čas. Da ne omenjamo zelo nizkih plač … Jasno je, da bodo ženske v takem položaju najprej pomislile: zdaj ne smem imeti otroka. Vendar pa je prijav zoper kršitelje zelo malo, ker je v posameznikih prisoten strah pred izgubo delovnega mesta. Tako so pravice zaposlenih velikokrat zamolčane.

Odpust in pravice


Starši so po Zakonu o delovnih razmerjih kategorija posebej zaščitenih delavcev, ki so zavarovani pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ta jim ne sme biti odpovedana v času nosečnosti, dojenja otroka in v času izrabe starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Varstvo se začne že s samim nastopom nosečnosti in traja vse do konca starševskega dopusta. V tem času vam torej ne sme biti vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi (kar ne velja za izredno odpoved in pri postopku za prenehanje delodajalca), saj delodajalec drugače stori prekršek, za katerega je lahko kaznovan z denarno kaznijo. Če delodajalec za nosečnost delavke ne ve in ji kljub temu vroči odpoved, je delavka dolžna takoj obvestiti delodajalca o nosečnosti.

Več o pritiskih delodajalcev na mlade mamice si preberite:


TUKAJ


Avtor: Anja Kocjan za MojeDelo.com


Izberi področje dela