Za uspešno kariero je finančna pismenost nujna

20.6.2016


Časi, ko je država skrbela za dobre pokojnine in izpade dohodkov posameznikov, so mimo. Za lastno socialno varnost moramo poskrbeti sami. Zato je treba upravljati osebno premoženje tako, da nam bo omogočalo zadovoljno življenje. Kajti le tako lahko gradimo uspešno kariero.

Časi, ko je država skrbela za dobre pokojnine in izpade dohodkov posameznikov, so mimo. Za lastno socialno varnost moramo poskrbeti sami. Zato je treba upravljati osebno premoženje tako, da nam bo omogočalo zadovoljno življenje. Kajti le tako lahko gradimo uspešno kariero.


Kako varčevati v mladosti, da boste lagodno živeli v starosti?


Dejstvo je, da se bodo državne pokojnine zniževale, in tistim, ki ne bodo znali poskrbeti za svoja sredstva, bo standard padel. O tem pa morate začeti razmišljati čim prej. Prej, ko se boste zavedali, da ste za vašo socialno varnost odgovorni sami (in ne država), bolje bo. Če si želite zagotoviti zadovoljno življenje, morate znati upravljati s svojim premoženjem. Finančna znanja so nujen predpogoj za uspešno kariero, saj se ji boste lahko povsem posvetili le, če se ne boste neprestano ukvarjali z vašim finančnim položajem. Menda si ne želite veliko delati, malo zaslužiti in nič prihraniti?

Kako postanem finančno pismen

Začnite z osnovnimi pojmi in spoznavajte ponudbo na finančnem trgu. Na voljo so številni priročniki, spletne strani, izobraževanja, mediji in podobno. Ponudba je velika in zato se je težko odločiti za najprimernejšo obliko varčevanja oziroma vlaganja. Finančna pismenost ne pomeni, da boste vse znali sami narediti, ampak pomeni predvsem sposobnost poiskati pravega človeka, ki vam bo pri odločitvah pomagal. Spoznati morate, koliko ste pripravljeni tvegati (veliko, srednje, malo) in temu primerno razporedite premoženje v temeljne tipe naložb. Na tej osnovi si lahko pripravite osebni finančni načrt. Z učinkovitim upravljanjem osebnih financ se boste počutili bolj socialno varne. To pomeni, da se ne boste na vsak način oklepali službe, kjer ste sicer zaposleni za nedoločen čas, a ste nezadovoljni. Kajti, če bo vaš denar ustrezno naložen, vam bo pritekal tudi, ko ne boste delali.

Ugotovite, koliko ste pripravljeni tvegati

Pred začetkom vlaganja razmislite, kakšno tveganje ste pripravljeni sprejeti. Če bi radi samo varčevali in ohranjali glavnico, potem bodo primerne manj tvegane naložbe, kot so mešani skladi ali obveznice. Če pa se boste odločili tvegati, lahko pričakujete večji donos. Vendar se pripravite tudi na nihanje tečajev oziroma cen vrednostnih papirjev, kar lahko prinese tudi izgubo.

Varčujte na dolgi rok

Svoj denar strateško razporedite v temeljne oblike naložb: denar na banki (vezane vloge), obveznice in delnice. Varčevanje je v osnovi dolgoročna dejavnost, kar podpira tudi veljavna davčna zakonodaja. Vlaganje v delnice in vzajemne sklade, ki je daljše od treh let, se vam davčno veliko bolj izplača kot nakup in prodaja delnic v enem letu.

Za pokojnino boste morali poskrbeti sami

Pokojnina, ki vam jo bo država namenila, bo najverjetneje tako skromna, da ne bo zadostovala vašim potrebam. Zato morate skrb za finančno varnost vzeti v soje roke. Če boste finančno pismeni, boste lažje in bolj preudarno izbrali naložbo, ki bo omogočala primerno pokojnino. Ena izmed možnosti je sklenitev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga je uvedla slovenska pokojninska reforma leta 2000. Zavarovanje je zasnovano tako, da v času zaposlitve mesečno plačujete določen obrok (strokovnjaki opozarjajo, da je 50 € premalo), ko pa se boste upokojili, se vam bo privarčevani znesek (obogaten z obrestmi) prišteval k osnovni pokojnini.

Ne nasedajte visokim donosom

Na trgu je velika ponudba finančnih produktov in verjetno bo še rasla. Finančne družbe v želji po čim večjem dobičku vabijo stranke in obljubljajo zelo visoke donose. Povprečni vlagatelj z nizkim finančnim znanjem bo prej nasedel kot nekdo, ki bo finančno pismen. Zato pretehtajte, kam boste naložili svoj denar, in ne nasedajte velikim obljubljenim donosom. Raje se pozanimajte, kaj ponuja konkurenčno podjetje. Predvsem pa razmišljajte dolgoročno.

Slovarček


Obveznica je dolžniški vrednostni papir. V Sloveniji ga večinoma izdajajo banke in država, v svetu pa tudi velika podjetja. Ko potrebujejo denar, izdajo obveznice, državljani jih kupijo in jim tako denar posodijo. Z izdajo obveznic je določena obrestna mera (naš dobiček) in datum zapadlosti (izplačilo). Zato veljajo za varen vrednosti papir z relativno nizko donosnostjo.

Delnica je lastniški vrednost papir. Ko kupite delnico na borzi, postanete solastnik podjetja in ste upravičeni do dela dobička podjetja oziroma dividende. Cena delnice se določa na osnovi povpraševanja in ponudbe na trgu, zato jo je težko napovedati. Delnica je tako bolj donosna, a tudi bolj tvegana naložba kot obveznica.

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki so svoj denar naložili na račun vzajemnega sklada. Denar strokovno upravlja družba za upravljanje, ki skuša z nakupi in prodajami vrednostnih papirjev povečevati premoženje sklada. V skladih je denar razpršen v različne tipe naložb, kar povečuje varnost vaše naložbe. Poznamo delniške vzajemne sklade, mešane (delnice in obveznice), panožne (vlaganje samo v določeno panogo, na primer farmacijo) in podobno.Če vas zanima, kako si lahko že danes povečate možnosti varčevanja pa si preberite članek o povišici in napredovanju ob prvi zaposlitvi.Avtor: Valentina Franca za MojeDelo.com


Izberi področje dela