Zaposlitev v velikih korporacijah jemljite kot izziv

23.12.2015


Živimo v okolju, kjer nas vsesplošna globalizacija prežema na vseh področjih, in kadrovanje pri tem ne zaostaja. Multinacionalke, ki so zavzele svet, vedno znova in znova iščejo nove obraze in inovativne ljudi, ki bodo skupaj z obstoječimi gradili noro zgodbo o uspehu v podjetju. Kandidate pri prijavi na delovno mesto največkrat zaustavi ravno dejstvo, da je zaposlitveni oglas objavljen v tujem jeziku na spletni strani podjetja in prijava ne poteka preko zaposlitvenega portala, kot so tega navajeni.

Zaposlovanje v multinacionalkah

Živimo v okolju, kjer nas vsesplošna globalizacija prežema na vseh področjih, in kadrovanje pri tem ne zaostaja. Multinacionalke, ki so zavzele svet, vedno znova in znova iščejo nove obraze in inovativne ljudi, ki bodo skupaj z obstoječimi gradili noro zgodbo o uspehu v podjetju. Kandidate pri prijavi na delovno mesto največkrat zaustavi ravno dejstvo, da je zaposlitveni oglas objavljen v tujem jeziku na spletni strani podjetja in prijava ne poteka preko zaposlitvenega portala, kot so tega navajeni.Misli globalno ali zaostani


S pojavom globalizacije kot sopomenke za liberalizacijo se je odprl trg za mnogotera podjetja. Globalizacija pripomore k zmanjševanju stroškov komunikacije, transporta, razdalje v svetu. Pojem mednarodne trgovine je pridobil na svojem pomenu in tuja vlaganja so postala sestavni del multinacionalk. Da podjetje postane globalno podjetje, mora prehoditi pot v štirih velikih korakih – v prvi fazi, domači fazi, podjetje posluje na domačem trgu. V drugi, internacionalni fazi, začne podjetje resno razmišljati in udejanjati možnost izvoza. V tretji, multinacionalni fazi, se podjetje že lahko pohvali z mednarodnimi izkušnjami in ustanovljenimi obrati v različnih državah. Podjetja v zadnji, globalni fazi, nimajo več domače države in ves svet je zanje en sam trg.

Od podružnice do podružnice


Oblika multinacionalke je odvisna od strukture dela, trga, dejavnosti podjetja, velikosti podjetja ter mnogo drugih, končni cilj vsake strukture pa je, da so vsi segmenti med seboj v harmoniji. Nekateri najpomembnejši segmenti so: formalizacija, hierarhija avtoritete, standardizacija, centralizacija, kompleksnost, profesionalizacija, specializacija in kadrovska konfiguracija; to, kako bodo organizirani posamezni segmenti v skupno celoto, pa je odvisno od strategije, poslovnega programa in stopnje razvoja podjetja.

Za podjetje predstavlja velik organizacijski izziv naloga, da svoje konkurenčne prednosti prenese na nov tuj trg, zato na tej stopnji pomembno vlogo igrajo podružnice. Naloga podružnice se razlikuje od enostavne prodajne enote podjetja, saj ima do potankosti izgrajen poslovni sistem. Drugi največji izziv multinacionalke je zmožnost integriranja aktivnosti zaposlenih v različnih državah, v različnih časovnih pasovih in v različnih jezikih. Podjetje se mednarodno in uspešno razvija, če v podružnicah zaposluje domačine ter s tem ustvarja vedno večjo vlogo podjetja na tujem trgu, ključno pa je, da se prilagaja situaciji in spremembam na določenem geografskem področju (razmere v državi, domača konkurenca, uporabniki storitev itd.). Lahko bi torej govorili, da je struktur multinacionalk toliko, kolikor je multinacionalk na svetu, a strokovnjaki so našli skupni jezik pri petih glavnih strukturah (povzeto po Dobravc, D.: Organizacija multinacionalnih podjetih, 2002).

- Poslovnoenotna struktura: Podružnice niso več »podaljški« prodajnega oddelka. V tuji poslovni enoti imajo tako oddelke za prodajo, razvoj, kadre in finance, skrbijo pa tako za nabavo kot za proizvodnjo.

- Globalna geografska struktura: Podjetje razdeli svet na regije, vsaka od njih pa odgovarja glavnemu direktorju. Podjetje tako povezuje dejavnosti v določenem geografskem prostoru – tako nastane npr. skupina Vzhodne Evrope, Osrednje Evrope itd. O zaposlovanju v takih podjetjih nekaj več v nadaljevanju.

- Globalna produktna struktura: Proizvodne poslovne enote prevzamejo odgovornost za globalne operacije v svoji specifični proizvodni skupini. Direktor vsake poslovne enote je odgovoren za planiranje, organiziranje in kontrolo vseh funkcij.

- Matrična struktura: Koordinacija več razsežnosti – geografske, produktne in funkcijske strukture. Direktorji vseh imajo enako avtoriteto, višja instanca pa je upravni odbor.

- Transnacionalna organizacijska struktura: Takšne vrste struktura je veliko več kot le organizacijska shema. Transnacionalni modeli so fleksibilno organizirani in nimajo centralne enote, podružnice lahko z inovacijami oblikujejo podjetje od spodaj navzgor, usklajevanje in koordinacija ne gresta skozi vertikalno hierarhijo

Zaposlovanje v multinacionalkah preko spletnih portalov


Zaradi razpršenosti podjetij in njegovih podružnic na več geografskih področjih (kar je glavna značilnost globalne geografske strukture) je specifično tudi iskanje novega kadra. V zadnjem desetletju je v velikem porastu spletni način kadrovanja, ki že presega 50 % vseh razpisanih delovnih mest v razvitih državah. Prednosti interneta za potrebe kadrovanja so predvsem v hitrosti prenosa informacij med iskalci in ponudniki ter predstavlja cenovno ugodno obliko obveščanja. Specializirane aplikacije omogočajo hitro selekcijo prijav na delovno mesto in olajšajo potrebno korespondenco med iskalcem in ponudnikom zaposlitve.

Zaradi enostavnega načina uporabe in olajšane komunikacije med kandidati se takšnega načina poslužujejo tudi multinacionalke. Centralna enota geografske regije objavi prosto delovno mesto na zaposlitvenem portalu, kjer poda tudi povezavo do razpisnih pogojev in kontaktov. Ti so največkrat objavljeni na njihovi osnovni spletni strani, ki je, seveda, v angleščini.

Direktorica PR-ja v podjetju Pliva iz Zagreba, ga. Sušanj Šulentić, na vprašanje o koordiniranju kadrovanja komentira: »V podjetju imamo oddelek Zaposlitve, izobraževanja in razvoj človeških potencialov, ki je zadolžen za nove kadre, tudi iz tujine. Vsaka poslovna enota ima tudi koordinatorja kadrovskih procesov, ki predstavlja podporo zgoraj omenjenemu oddelku. Na tak način ima vsaka poslovna enota zaposlenega nekoga, ki izhaja iz glavnega oddelka in se spozna na tamkajšnje okoliščine, procese in cilje, prav tako pa dobro pozna tudi področje kadrovanja, ki jih lahko s potrebami usklajuje. Pri nas prijave na delovna mesta potekajo preko glavnega oddelka za zaposlitve, ki kandidate tudi kontaktira v zvezi s procesom selekcioniranja, koordinator pa nato kandidate vodi skozi posamični postopek.«

Brez strahu pred zlorabami


Vzemimo primer tujega podjetja Pliva, ki je pred kratkim iskalo osebo za delo v Sloveniji. Oglas je bil objavljen na našem spletnem portalu, dodatni in podrobnejši pogoji ter kontakt pa so bili objavljeni na njihovi uradni spletni strani, kjer je kandidat pridobil še vse ostale informacije, ki so bile pomembne za prijavo na tako delovno mesto.

Zadnje čase je opaziti, da se med ljudmi pojavljajo dvomi ali so takšne in ostale podobne objave sploh resnične ali je vse skupaj samo preprost nateg. Definitivno ni nateg. Kot je že v zgornjih vrsticah omenjeno, dejavnosti kadrovanja opravlja centralna enota za posamezno regijo, osebo pa potrebujejo za delo v domači državi, v primeru podjetja Pliva v Sloveniji. Zakaj spletna stran v angleščini? Preprosto zato, ker podjetje pri nas nima sedeža, a vseeno ima pri nas odprta delovna mesta, zato je najbolj enostavno in efektivno, da se, v primeru, da se želimo pri njih zaposliti, obrnemo direktno na sedež podjetja.

»Glede na dosedanje izkušnje,« komentira ga. Sušanj Šulentić dosedanje sodelovanje s portali, »smo s portalom MojeDelo.com in objavljanjem oglasov na slovenskih spletnih straneh zelo zadovoljni. Kljub začetnim dvomom vedno prejemamo veliko število kvalitetnih prijav in življenjepisov, in kar je najpomembneje – uspevamo zapolniti naše potrebe po novem kadru.«

Najpogostejša napaka iskalcev zaposlitve


Kandidati, ki se prijavljajo na delovna mesta, morajo biti zelo natančni pri upoštevanju navodil. Kadroviki bodo na razgovor povabili osebo, ki se bo najbolje ujemala z njihovimi zahtevami in sledila navodilom. Svojo kreativnost in inovativnost bodo kandidati lahko pokazali na zaposlitvenem razgovoru in kasneje na delovnem mestu; v življenjepisu in spremnem pismu pa je odstopanje od navodil oglasa prej pomanjkljivost, ki mu bo onemogočila napredovanje v ožji izbor. Ob prijavi na delovno mesto bodite pozorni na pogoje razpisa. Kandidati največkrat spregledajo bistvene informacije in si tako zaprejo vrata za razgovor, še preden so se jim ta dodobra odprla. Slabo branje in razumevanje razpisa predstavi kandidata v slabi luči.

Največja napaka, ki jo iskalec zaposlitve lahko naredi, je, da prijavo pošlje v napačnem jeziku. Gre za multinacionalko, kjer je največkrat uradni jezik za efektivno delovanje angleščina, zato pozorno preberite, v katerem jeziku se morate predstaviti. Preuredite in prevedite svoj življenjepis v ustrezen jezik, poskrbite, da boste napisali udarno motivacijsko pismo. V primeru, da v svoje znanje niste prepričani, prijavno dokumentacijo pošljite osebi, ki ji zaupate, da jo pregleda. Več glav več ve, pravijo, in to še kako drži v takšnih primerih.

O ostalih napakah je spregovorila ga. Sušanj Šulentić, ki meni, da se »najpogostejše napake pojavljajo ravno zaradi slabo prebranih navodil, zato dobivamo nepopolne prijave. Kandidati kdaj pozabijo poslati motivacijsko pismo in življenjepis, podrobnosti o izobraževanju, sporočijo napačne kontaktne podatke ali jih sploh ne… Pogosto opažamo, da kandidati niso pozorni na spreminjanje prijav v primeru, če se prijavljajo na več podjetij. Tako je v življenjepisu, ki je namenjeno nam, zapisano ime drugega podjetja, ki prav tako zaposluje.« Direktorica PR oddelka še svetuje: »Javnost želimo spomniti, da so navodila pomembna, da bi delodajalec lahko dobil popolno in primerno prijavo kandidatov, ki le tako lahko primerno predstavi svoja znanja in sposobnosti.«

Ne bojte se drugačnosti


Četudi je razpis drugačen od ostalih razpisov, ki jih lahko vsakodnevno najdete na našem spletnem portalu, to še ne pomeni, da je napačen. Upajte si, prekoračite meje vaše cone udobja, preizkusite se v znanju angleščine in suvereno nastopite v boju za zaposlitev!

Nasvete, kako uspešno konkurirati na trgu dela in kako čim hitreje dobiti idealno zaposlitev, si preberite v priročniku naših strokovnjakov.


HOČEM PRIROČNIK


Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com


Izberi področje dela