Karierni načrt v 5 korakih

30.9.2020


Karierno strategijo lahko opredelimo kot vsako vedenje, dejavnost ali izkušnje, ki so oblikovane na način, da nam pomagajo pri doseganju zastavljenih kariernih ciljev.

1. Korak: Pripravite osebni profil

Ta faza vključuje prepoznavanje lastnih interesov in oceno osebnih prednosti in slabosti s pomočjo SWOT analize. 

SWOT analiza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti. Uporablja se predvsem v podjetništvu pri načrtovanju strategij, lahko pa jo uporabimo tudi za lastne namene, npr. pri postavitvi karierne strategije. Prednosti in slabosti so notranji dejavniki na katere lahko vplivamo, medtem ko so priložnosti in grožnje zunanji dejavniki na katere nimamo vpliva.


2. Korak: Definirajte svojo sanjsko službo

Vsak od nas si pod sanjsko predstavlja zelo različno stvar, vendar ko enkrat ugotovimo, kaj je sanjsko za nas, smo že na dobri poti, da točno to najdemo. Ljudje najmanj 8 ur svojega dneva preživimo v službi. Kadar svoje delo opravljamo s strastjo in navdušenjem, takrat občutimo zadovoljstvo, izpopolnjenost in tudi smisel. Zato iščemo tiste stvari, ki nam ne dajejo zgolj občutka, da delamo nekaj, zato ker moramo, ampak delamo stvari, ob katerih uživamo in ki nam prinašajo osebno zadovoljstvo. Vprašajte se, na koga želite imeti vpliv in analizirajte službo, ki jo trenutno imate.

3. Korak: Postavite si kratkoročne in dolgoročne karierne cilje

Zagotoviti je treba, da cilji izpolnjujejo zahteve S.M.A.R.T.. Te lahko preverite v članku o kariernih ciljih.

4. Korak: Razvijte učinkovit akcijski načrt za doseganje kariernih ciljev

Za vsak korak do cilja je potrebno opredeliti načrtovane aktivnosti. 


Zapišite svoje cilje. Tako obstaja večja verjetnost, da jih boste realizirali.

5. Korak: Spremljajte in evalvirajte svoj karierni načrt

Ko ste definirali cilje in določili pot do njih, je ključno tudi to, da spremljate njihovo realizacijo. Glede na kompleksnost ciljev določite tudi frekvenco preverjanja ciljev. V kolikor opazite, da ciljev ne dosegate, opravite revizijo in korekcijo zastavljenih ciljev. 

Kako sestavljanje kariernega načrta izgleda v praksi?

Za vas smo pripravili praktične primere treh različnih kariernih profilov. Poskusite se prepoznati v enem izmed njih.

Marta, 45 let, vodja oddelka
  • Na izobraževanjih, ki se jih udeležujete, prevzemite vlogo tistega, ki predstavlja vsebine. Vadite javno nastopanje in usklajevanje različnih mnenj in idej. Iskanje konsenza je prav tako veščina, na kateri se izplača aktivno delati.
  • Ko pridejo novi zaposleni, se ponudite, da ste njihov mentor v podjetju. Novo znanje, neobremenjene ideje in širina uma, ki jo prinašajo mladi, je neprecenljiva v kombinaciji z vašimi izkušnjami. Razvijajte kompetenco deljenja in osvajanja znanja.

Luka, 38 let, trgovec
  • Ko pridejo med poletnimi počitnicami študentje, ki vam pomagajo v trgovini, prevzamete iniciativo in jih vpeljite v delo, prevzemite vlogo neformalnega usmerjevalca. Vi boste vadili veščine vodenja in komuniciranja, kar bo utrdilo vašo samozavest, prav mogoče pa je tudi, da bo vašo proaktivnost opazil kdo od nadrejenih.

Ana, 23 let, študentka
  • Razvijajte svoje veščine komuniciranja – vadite s kolegi na fakulteti, naučite se postavljati meje, strukturirano in prijazno zagovarjati svoje ideje in poslušati druge, ko izbirate tematiko na seminarskih vajah.
  • Pozornost posvetite samozavestnemu javnemu nastopanju, sodelujte na predavanjih, ko imate predstavitve, posvetite nekaj časa tudi razmisleku, kako lahko svoj nastop dvignete še stopnjo višje.

Karierni načrt je torej praktična strategija, ki vam omogoča, da določite svoje spretnosti in interese ter si zastavite cilje in ukrepe, ki vam bodo te pomagali doseči. Z realno oceno vašega trenutnega položaja boste lahko identificirali vrzeli v vašem znanju ali izkušnjah, ki vas morda ločijo od vaše sanjske službe. Tako vam karierni načrt pomaga tudi pri odločanju o tem, katerih dodatnih izobraževanj se morate udeležiti, da boste postali še močnejši kandidat za vašo želeno delovno mesto.


Izberi področje dela