[GOSTUJOČI STROKOVNJAK] Zaposlovanje mladih v izrednih razmerah
Image

Kaj to pomeni za zaposlovanje mladih?

V kategoriji mladih med 15 in 29 leti opažamo sorazmerno visok porast brezposelnih oseb glede na ostale kategorije. Bistveno manjši je porast brezposelnih v kategoriji med 30 in 39 leti (delavci, ki že imajo delovne izkušnje) ter starejši od 50 let (delavci, ki so z vidika zakonodaje bolje zaščiteni). Mladi torej predstavljajo eno od skupin, ki je utrpela večje breme padca zaposlovanja. Poleg slovenskega trga velja upoštevati tudi mlade, ki so se vrnili iz začasnih del v tujini.

Zastoj je sicer v veliko primerih le začasen in mnogi že poročajo o tem, da se bodo lahko kmalu po prekinitvi ukrepov lahko vrnili na svoja delovna mesta. Pozitiven podatek za izobražene je, da je delež visoko izobraženih brezposelnih še vedno najnižji glede na ostale kategorije brezposelnih oseb, in to kljub temu, da na trgu zanje ni tako velikega povpraševanja kot za kadre z nižjo izobrazbo. Del odgovora na paradoks je verjetno v tem, da je v omenjenem segmentu fluktuacija zaposlovanja manjša, kot tudi v dejstvu, da se višje izobraženi lahko zaposli tudi na nižje ovrednotenem delovnem mestu.

Kar zadeva mlade - iskalce prve zaposlitve - opažamo, da jih je manj kot v enakem obdobju lani (-7,2 odstotkov), kar kaže tudi na to, da je moč mladih v njihovi fleksibilnosti, brez dvoma pa tudi v kompetencah, ki jih starejše generacije ne premorejo. Čas bo sicer pokazal, kaj številke pomenijo, in gotovo bomo za nazaj lažje delali analize.


Vir: Obvestilo za javnost marec 2020, Zavod RS za zaposlovanje

Kako preživeti v času krize?

Kriza je zaenkrat trenutna – najverjetneje bodo po zagonu novega gospodarstva delodajalci znova zaposlovali. A življenje (in zaposlovanje) se bo zagotovo spremenilo. Še bolj kot prej, so v ospredju digitalne kompetence.

Kot se spomnimo še iz časa krize zaposlovanja pred nekaj leti, je čas krize tudi čas pridobivanja novih kompetenc. Kljub poplavi informacij o veščinah iskanja zaposlitve, zaposlovalci še vedno opažajo pogosto nepripravljenost kandidatov. Za vsakogar, ki je ostal v ranljivi situaciji, pa tudi za vse tiste, ki potihem razmišljajo o menjavi zaposlitve, je zdaj priložnost, da zagrizejo v to nalogo.

V zadnjih letih se je prostor, namenjen iskalcem zaposlitve, zelo razvil. Na voljo je cela paleta dobro pripravljenih sistemov zbirk informacij, spletnih tečajev in predavanj in drugih strokovnih vsebin. Metodološko premišljeni in strokovno podprti sistemi lahko vsakogar, ki premore v sebi disciplino za delo, pripeljejo na višjo raven osebne blagovne znamke. Sem pa spada tudi samozavest, ki jo lahko ponudi le dobro opravljeno delo. Vsaka, še tako dolga pot, se začne s prvim korakom.

Pripravila Špela Pogačnik Nose, NACIONALNI CENTER Europass - Center RS za poklicno izobraževanje.

Viri: