Novartisov karierni zajtrk
Image

Vedno novi izzivi, vedno nove priložnosti

Želiš vpogled v delovanje Novartisa, ene vodilnih farmacevtskih družb na svetu? Spoznavati trende in priložnosti v globalnem svetu farmacevtske industrije, odkrivati napredne rešitve in projekte z različnih področij našega poslovanja ter izmenjati vprašanja, ideje in rešitve?

7. Novartisov karierni zajtrk je priložnost zate!

Na Novartisovem kariernem zajtrku ti bo več kot 30 strokovnjakov na 15 tematskih odrih odprlo vrata v svet, v katerem na novo osmišljamo medicino. Soočamo se z največjimi zdravstvenimi izzivi sodobnega časa. Iščemo prebojne znanstvene inovacije za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. In dokazujemo, da lahko vrhunski slovenski strokovnjaki nove karierne priložnosti najdejo pri nas.

Naredi prvi korak. Prijavi se!


Soustvarjamo medicino. Živimo našo kulturo

Gradimo navdihujočo, vedoželjno in opolnomočeno kulturo – ustvarjamo okolje, ki zaposlene spodbuja, da so najboljša različica samih sebe. Le tako lahko uresničujemo svojo zavezo o odkrivanju novih načinov za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Pridruži se nam.


***

Always new challenges, always new opportunities

Would you like to get full insight into Novartis, one of the leading pharmaceutical companies in the world? Learn about trends and opportunities in the global world of the pharmaceutical industry, to discover advanced solutions in the various areas of our business and exchange questions, ideas and solutions?

7th Novartis Career Breakfast is the opportunity for you!

At Novartis' Career Breakfast, over 30 experts on 15 thematic stages will open the door to a world in which we are reimaging medicine. We are facing the greatest health challenges of modern times. We are looking for breakthrough scientific innovations to improve and extend people’s lives. We are proving that top Slovenian experts can find new career opportunities in our company.

We are reimaging medicine. We live our culture

We are building inspired, curious and unbossed culture – we are creating a culture that brings out the best in our people to fulfil our purpose of reimagining medicine to improve and extend people’s lives. Join us.

Povej naprej