Preverite vašo pravico do letnega dopusta v letu 2020
Image

Ko ste na čakanju, imate pravico do nadomestila plače

Čeprav ste na čakanju, se vaša pogodba o zaposlitvi ni prekinila. Zato ste še vedno vključeni v vsa obvezna zavarovanja, vaš pravni status pa se pravzaprav ni spremenil. Razlika je zgolj v tem, da v času čakanja ne prihajate na delovno mesto in dela, za katerega ste sklenili pogodbo o zaposlitvi, ne opravljate. V času čakanja imate pravico do nadomestila plače v višini 80 % svoje povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih.

Delavci na čakanju imate pravico tudi do dopusta

Delavci na čakanju ostajate v delovnem razmerju, zato vaša pravica do dopusta ostaja nespremenjena. Če ste zaposleni celotno koledarsko leto, imate pravico tudi do celotnega letnega dopusta. Kljub dejstvu, da ste napoteni na čakanje imate pravico do koriščenja letnega dopusta, pri čemer vam za čas koriščenja pripada 100 % nadomestilo plače. Za obdobje koriščenja letnega dopusta se čakanje na delo preprosto prekine. 
 

Ste vedeli?

  • Starši šoloobveznih otrok imate pravico koristiti najmanj dva tedna letnega dopusta v času šolskih počitnic.
  • Letni dopust lahko izrabite v več delih, vendar mora vsaj en del trajati najmanj dva tedna.


Koliko letnega dopusta vam sploh pripada?

Pravica do letnega dopusta je vezana na koledarsko leto – minimalno trajanje letnega dopusta je zakonsko določeno, in sicer 4 tedne v letu. 

Število dni letnega dopusta se pa sicer preračuna na podlagi delovnih dni v tednu posameznega delavca:
  • če delate 5 dni v tednu, vam minimalno pripada 4x5 dni dopusta, kar nanese 20 dni;
  • če delate 6 dni v tednu, vam minimalno pripada 4x6 dni dopusta, kar nanese 24 dni.

Preverite, ali vam pripada pravica do dodatnih dni

Poleg minimalnega dopusta vam pravica do dodatnih dni pripada:
  • če ste mlajši od 18 let, to predstavlja dodatnih 7 dni dopusta; 
  • če imate več kot 55 let, ste invalid, ali trpite za najmanj 60 % telesno okvaro, je to dodatnih 3 dni dopusta; 
  • če negujete otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, vam pripada dodatnih 3 dni dopusta; 
  • če skrbite za otroke mlajše od 15 let, to predstavlja 1 dodatni dan dopusta za vsakega otroka.

Kdaj pa lahko koristite svoj letni dopust?

Dopust lahko koristite takrat, ko vam to dopušča delovni proces. Pravico imate izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga določite sami. O tem morate obvestiti svojega delodajalca vsaj tri dni pred koriščenjem. Ne pozabite, da imate zaposleni s šoloobveznimi otroci, pravico do koriščenja najmanj tedna dni v času šolskih počitnic. Tega vam delodajalec ne more prepovedati, razen v primeru, če vaš odhod resno vpliva na delovni proces. 

Letni dopust lahko izrabite v več delih, vendar mora vsaj en del trajati najmanj dva tedna. Pomembno je tudi, da dopust izrabite do konca koledarskega leta. V tem obdobju morate izrabiti najmanj dva tedna, preostanek pa se lahko v dogovoru z delodajalcem prenese v naslednje leto in ga lahko koristite še do 30. junija naslednje leto.

Kaj pa, če sem v podjetju manj kot leto?

Če ste delovno razmerje sklenili med letom, imate tudi pravico do sorazmernega dela letnega dopusta. V naslednjem koledarskem letu pa lahko izrabite celotni letni dopust že na začetku tega koledarskega leta.

Želimo vam krasno koriščenje vašega letnega dopusta!