Razkrivamo: Vpliv koronavirusa na kariero in karierne priložnosti
Image

V Sloveniji smo prvi primer okužbe s koronavirusom potrdili 4. 3. 2020. Do vključno 2. 8. 2020 je bilo v Sloveniji potrjenih 2181 primerov, največ v Osrednjeslovenski regiji (584) (Vir: NIJZ). Uradni organi so za preprečitev širjenja okužb sprejeli nekatere ukrepe, ki so močno vplivali tudi na trg dela.


Na kariernem portalu MojeDelo.com smo želeli med svojimi uporabniki preveriti, kako je koronavirus vplival na kariero. Razkrivamo rezultate raziskave, v kateri je sodelovalo 500 uporabnikov.


Več kot polovica anketirancev je trenutno zaposlenih, od tega je slabih 5 % samozaposlenih, slabih 3 % je bilo napotenih na čakanje na delo, kar 25 % pa je tistih, ki so bili zaradi posledic situacije s koronavirusom odpuščeni.

 

Rezultati so pokazali, da več kot polovica vseh zaposlenih trenutno opravlja delo na svojem običajnem delovnem mestu, 10 % ljudi delo opravlja od doma, 16 % ljudi pa je še vedno na čakanju na delo. Zaposleni, ki ste trenutno na čakanju, preverite svoje pravice.
  


10 % vseh anketirancev svoje delo opravlja od doma, izmed njih pa ukrep podpira tako rekoč večina (87 %), prav tako večina meni, da imajo doma vso potrebno opremo za nemoteno opravljanje dela. Tudi glede vodenja na daljavo s strani nadrejenih in delitvijo dela je zadovoljnih tri četrt vseh anketirancev (72 %). Malo manj pa se anketiranci strinjajo, da je produktivnost od doma enaka kot na delovnem mestu (69 %).


Izmed vseh anketirancev, ki svoje delo po ustaljenem ritmu opravljajo na delovnem mestu, se jih dve tretjini počuti varno, slaba tretjina pa je izrazila dvome oziroma skrbi glede varnosti na svojem delovnem mestu.

Koronavirus je popolnoma zamajal gospodarska tla na globalni ravni, marsikatero podjetje je moralo zaustaviti svoje poslovanje ali pa nadaljevati občutno zmanjšanem obsegu.

Več kot 60 % anketirancev meni, da so podjetja v dovolj veliki meri poskrbela za informiranje o poslovnih rezultatih podjetja, je pa po drugi strani kar 20 % tistih, ki se s tem ne strinjajo. Ta podatek je v luči koronavirusa zelo pomemben, saj se zaposleni na ta način počutijo dovolj zavezane in pripadne, kar poveča produktivnost zaposlenih, s tem pa se krepi tudi blagovna znamka podjetja.

Zanimalo nas je tudi, ali so podjetja svoje zaposlene ustrezno obveščala o varnosti na delovnem mestu. Kar dve tretjini vseh anketirancev je mnenja, da so bili s strani delodajalcev o varnosti na delovnem mestu obveščeni v zadostni meri. Večina je podobnega mnenja tudi glede zagotavljanja zadostne količine in predvsem ustreznosti zaščitne opreme (razkužila, zaščitne maske, varnostna razdalja itd.) – anketirancev, ki menijo nasprotno, je slabih 6 %. Tri četrtine vseh odgovorov je odražalo močno oziroma vsaj delno strinjanje z upoštevanjem preventivnih ukrepov (razdalja, umivanje rok itd.) s strani sodelavcev.
 

So pa anketiranci v precejšnji meri izrazili zaskrbljenost glede odnosov med sodelavci – da so odnosi malo bolj napeti kot pred krizo je mnenja kar tretjina vseh anketirancev, je pa skoraj polovica tistih, ki razlike v odnosih med sodelavci pred oziroma po krizi sploh ne občutijo. Če se tudi vi počutite, da so se odnosi med sodelavci v času koronavirusa spremenili, si preberite nekaj nasvetov, kako se prebiti skozi najbolj viharne čase.

Podatek, ki nas je pri rezultatih ankete naših uporabnikov najbolj presenetil pa je ta, da več kot polovica ljudi, ne glede na to, ali se bojijo izgube zaposlitve ali ne, iščejo novo zaposlitev (60 %). Tudi glede strinjanja z izjavami, da bo v naslednjih mesecih iskanje zaposlitve težje, se strinja skoraj ravno tolikšen delež anketirancev. Če ste glede iskanja zaposlitve v dilemi, kje in kako sploh začeti, si lahko pomagate z nekaterimi našimi nasveti glede iskanja zaposlitve.


Vaši delodajalci so tudi v tem času dolžni dosledno upoštevati veljavno delovnopravno zakonodajo. Na vašem delovnem mestu se morate prav tako počutiti varni. Delodajalec vas mora zato ažurno obveščati o vzdrževanju varnosti na delovnem mestu in vam zagotoviti ustrezno zaščitno opremo. Tudi ob opravljanju dela od doma vam je delodajalec dolžan zagotoviti potrebno opremo za nemoteno opravljanje dela. Tistim, ki so svojo zaposlitev zaradi koronavirusa izgubili, svetujemo, da se še danes obrnete na naše HR specialiste, ki vam bodo ponudili strokovno pomoč z iskanjem zaposlitve. Ostanite varni in zdravi.

Preberite tudi: