»Razvoj kadrov v Bayerju pomeni precej več kot samo izobraževanje«
Image

Bayer je globalno podjetje s 115.000 zaposlenimi po celem svetu. V 150 letni zgodovini je skupina Bayer pomembno prispevala k odkrivanju rešitev nekaterih največjih izzivov sodobnega časa. Za tako dobro poslovanje in uspešnost organizacije v veliki meri zasluge prepisujejo znanju, sposobnostim in zavzetosti svojih zaposlenih. Verjamejo, da sposobnost za inovacije in pripravljenost na nenehen razvoj utemeljuje položaj svetovnega inovativnega podjetja. O organizaciji, nalogah kadrovske službe, možnostih za razvoj in načrtovanje kariere in zaposlovanju smo se pogovarjali z Petro Premzl, Regionalno vodjo HR in splošnih storitev.
Kakšne so odlike in veščine sodelavca, ki bi v vašem podjetju najbolj prosperiral?

Vsak Bayerjev zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi ter inovativnostjo prispeva k sooblikovanju prihodnosti podjetja, ki temelji na skupnih korporativnih vrednotah. Bayer torej svojo prihodnost gradi na sodelavcih, ki znajo prepoznati svoje prednosti in področja, ki jih želijo nadgraditi, aktivno iščejo povratne informacije ter se nanje primerno odzovejo.

Kaj je po vaše največja konkurenčna prednost vašega podjetja na trgu delovne sile?

Bayer je globalno podjetje, ki po vsem svetu zaposluje več kot 115.000 zaposlenih. Na slovenskem trgu smo s inovativnimi izdelki prisotni že več kot 40 let. Zavedamo se, da so sposobnosti, zavezanost in motivacija sodelavcev ključ do uspeha celotne skupine Bayer. Iz tega razloga svoje sodelavce nenehno spodbujamo k osebnostnemu razvoju, konstantnemu izobraževanju in jih poskušamo motivirati na najrazličnejše načine. Ta dejstva so ključna prednost delati v Bayerju.

Zakaj bi bilo vaše podjetje zanimivo za karierno usmerjenega posameznika? Kaj lahko nudite kakovostnim kadrom?

Z dobro oblikovano globalno strategijo upravljanja s talentom zaposlenih in orodji za prepoznavanje potenciala zaposlenih so našim perspektivnim kadrom odprta vrata v ves svet. Zainteresiranost za mednarodno kariero in potencial skušamo preveriti in umestiti v karierno pot zaposlenega že pred začetkom zaposlitve pri nas.

Ali kot delodajalec spodbujate izobraževanje svojih zaposlenih in na kakšen način?

Seveda. Področje razvoja kadrov v Bayerju pomeni precej več kot samo izobraževanje. Bayer ponuja široko paleto orodij za vse faze osebnega in strokovnega razvoja. Vsako od njih je kreirano tako, da nam pomaga razvijati kompetence in specifična znanja ter okrepiti temelje za uspešen karierni razvoj. V okviru razvoja kadrov imamo vzpostavljen enovit model kompetenc in letni sistem (samo)ocenjevanja razvitosti le teh pri posamezniku. Zaposleni v podjetju imajo vsako leto individualni razvojni pogovor, s katerim spremljamo posameznikov razvoj. Njihov izid so individualizirani razvojni načrti, ki vključujejo povzetek razvojnih področij za naslednje leto, skupaj z akcijskim načrtom ter vsemi potrebnimi usposabljanji, izobraževanji, delavnicami ipd. za dosego tega cilja.

Katere metode uporablja vaš sektor za prepoznavanje in razvrščanje novih zaposlenih?

Če nam čas dopušča, celoten zaposlitveni postopek izpeljemo sami. Z več selekcijskimi krogi se po vnaprej določenih kriterijih in sistemu izločanja v finalni krog uvrstijo le najboljši kandidati. Med izborom skušamo kandidate na osnovi kompetenc umestiti ne samo v profil prostega delovnega mesta, temveč tudi v tim. Prav tako sta nam izjemno pomembna primernost kandidatovih vrednot in kako te vrednote izraža. Poleg različnih oblik intervjujev občasno uporabljamo tudi praktične preizkuse znanja, vprašalnike. Če je potrebno tudi psihometrično testiranje kandidatov, ki ga za nas izvajajo zunanji izvajalci.

Kakšen profil kadrov boste potrebovali v obdobju naslednjih 5 let?

Glede na našo dinamično organizacijo dela in dejavnost podjetja predvidevam, da bomo iskali predvsem kadre z univerzitetno izobrazbo naravoslovnih smeri (farmacija, medicina, veterina ipd.) in agronome z izkušnjami v prodaji in/ali marketingu.


Vas zanima več o podjetju ?

PREBERITE SIPripravila: Maja Radišek, Mojedelo.com