Regres 2024: koliko in kdaj?
Image

Kolikšni je najnižji znesek regresa v letu 2024?

Najnižji znesek regresa določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki pravi, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Minimalna plača in s tem najnižji znesek regresa v letu 2024 znaša 1.253,90 EUR. Kolektivna pogodba pa lahko določa, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot je določen v ZDR-1, prav tako se za višje izplačilo lahko odloči delodajalec sam.

Kako se regres obračuna ob zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa, sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1.

Kako se regres izplača, če ste se v podjetju zaposlili sredi leta?

Če ima zaposleni pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico samo do sorazmernega dela regresa. Če ste se v podjetju zaposlili šele marca, boste torej prejeli sorazmerni delež dopusta in regresa, ki bo seveda nižji, kot če bi v podjetju bili zaposleni od začetka leta.

Če je bila oseba zaposlena od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 in bo delodajalec izplačal najnižji znesek regresa 2023, ki znaša 1.253,90 EUR, bo oseba, ki je bila zaposlena 5 mesecev, prejela sorazmerni del regresa, in sicer 5 /12 regresa. Regres v letu 2024 zaposlenega bi v tem primeru znašal 522,46 EUR.

Do kdaj vam mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec ga mora izplačati najpozneje do 1. julija. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Je regres obdavčen?

Regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače ni obdavčen. Do te višine ni treba obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Po zadnjih podatkih Statističnega urada povprečna bruto plača znaša 2.317,82 EUR (za januar 2024).

Ali mora delavec regres ob prenehanju delovnega razmerja vrniti?

Ob prenehanju delovnega razmerja lahko delodajalec od zaposlenega zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, lahko pa se odloči, da tega ne bo zahteval.

Kaj storiti, ko ste na porodniškem ali bolniškem dopustu?

Tudi ob bolniški odsotnosti ali ob koriščenju materinskega ali starševskega dopusta pravica do regresa ne preneha, zato ste upravičeni do stoodstotnega izplačila.

Poznate svoje pravice?

  •  Pravica do regresa za letni dopust je povezana s pravico zaposlenega do dopusta, ne pa z njegovo dejansko izrabo, zato vam regres pripada, četudi niste izrabili letnega dopusta.
  • Zaposleni se pravici do regresa za letni dopust ne more odpovedati, zato se delodajalec ne more sklicevati na to, da so se zaposleni strinjali z zamikom izplačila ali izplačilo celo odpovedali.
  • Če regres ni izplačan pravočasno, ste od pripadajočih zneskov neizplačane plače in regresa za letni dopust upravičeni tudi do plačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti.
  • S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.


Če ste se slučajno znašli v situaciji, kjer delodajalec krši katero od navedenih pravic, vam priporočamo, da se o nadaljnjih korakih posvetujete z odvetnikom za področje delovnega prava.Nasvet je za vas napisala:  ekipa MojeDelo.com

Preberite tudi:

1. Inovativni pristopi k motivaciji med iskanjem zaposlitve
2. Kariera skozi oči spola: Kako se ženske in moški razlikujejo v poslovnem svetu
3. Čustvena inteligenca na delovnem mestu in kako jo izboljšati

Bodite na tekočem z našimi kariernimi nasveti!

Prejemajte jih tedensko v vaš e-nabiralnik – registrirajte se.