Regres 2022: koliko in kdaj?
Image

V nadaljevanju odgovarjamo na nekaj ključnih vprašanj.


Kolikšna je minimalna višina regresa v letu 2022?

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki pravi, da je delodajalec dolžen izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače.

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Minimalna plača in s tem minimalni znesek regresa za leto 2022 znaša 1074,43 EUR bruto.

Kako se regres obračuna v primeru skrajšanega delovnega časa?

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno z delovnim časom, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Kako je z regresom, če ste se podjetju pridružili med letom?

Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico samo do sorazmernega dela regresa. Če ste se na primer v podjetju zaposlili komaj marca, boste torej prejeli sorazmerni delež dopusta in regresa, ki bo seveda nižji, kot pa če bi bili v podjetju zaposleni od začetka leta.

Do kdaj vam mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec ga mora izplačati do 1. julija. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Je regres obdavčen?

Regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače je neobdavčen. Do te višine ni treba obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Po podatkih Statističnega urada trenutna povprečna bruto plača znaša 2064,12 EUR.

Ali moram regres vrniti ob prenehanju delovnega razmerja?

Ob prenehanju delovnega razmerja lahko delodajalec od delavca zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, lahko pa se odloči, da vračila sorazmernega dela regresa od delavca ne bo zahteval.

Kaj pa, če ste na porodniški ali bolniški?

Tudi kadar ste bolniško odsotni ali pa koristite materinski ali starševski dopust, vam pravica do regresa ne preneha in ste upravičeni do njegovega stoodstotnega izplačila.


Poznate svoje pravice?

  • Sklicevanje delodajalca na dogovor, da bo izplačal regres z zamikom, ko mu bo finančna situacija to dovoljevala, ne vpliva na vašo pravico do izplačila regresa.
  • Delavec se pravici do regresa za letni dopust ne more odpovedati, zato se delodajalec ne more sklicevati na to, da so se delavci strinjali z zamikom izplačila ali izplačilu celo odpovedali.
  • Vaša pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico delavca do dopusta, ne pa na njegovo dejansko izrabo, zato vam regres pripada, četudi niste izrabili letnega dopusta.
  • Če regresa ne dobite izplačanega pravočasno, ste od pripadajočih zneskov neizplačane plače in regresa za letni dopust upravičeni tudi do plačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti naprej.


Če ste se slučajno znašli v situaciji, kjer delodajalec krši katero od navedenih pravic, vam priporočamo, da se o nadaljnjih korakih posvetujete z odvetnikom za področje delovnega prava.

Naj bo načrtovanje dopusta čim manj stresno!


Nasvet je za vas napisala: ekipa MojeDelo.com

Preberite tudi:

1. Si želite boljšo plačo? Naučite se pogajati!

Bodite na tekočem z našimi kariernimi nasveti!

Prejemajte jih tedensko v vaš e-nabiralnik – registrirajte se.