Regres 2023: koliko in kdaj?
Image

Kolikšni je najnižji znesek regresa v letu 2023?

Najnižji znesek regresa določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki pravi, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust v vrednosti minimalne plače.

Minimalna plača in s tem najnižji znesek regresa v letu 2023 znaša 1.203,36 EUR. Kolektivna pogodba pa lahko določa, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot je določen v ZDR-1, prav tako se za višje izplačilo lahko odloči delodajalec sam.

Kako se regres obračuna v primeru skrajšanega delovnega časa?

Če ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno z delovnim časom, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Kako je z regresom, če ste se podjetju pridružili med letom?

Če ima zaposleni pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico samo do sorazmernega dela regresa. Če ste se v podjetju zaposlili šele marca, boste torej prejeli sorazmerni delež dopusta in regresa, ki bo seveda nižji, kot če bi v podjetju bili zaposleni od začetka leta.

Če je bila oseba zaposlena od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023 in bo delodajalec izplačal najnižji znesek regresa 2023, ki znaša 1.203,36 EUR, bo oseba, ki je bila zaposlena 5 mesecev, prejela sorazmerni del regresa, in sicer 5/12 regresa. Regres 2023 zaposlenega bi v tem primeru znašal 501,4 EUR.


Do kdaj vam mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec ga mora izplačati najpozneje do 1. julija. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Je regres obdavčen?

Regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače ni obdavčen. Do te višine ni treba obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Po zadnjih podatkih Statističnega urada povprečna bruto plača znaša 2.159,40 EUR (za december).

Ali moram regres vrniti ob prenehanju delovnega razmerja?

Ob prenehanju delovnega razmerja lahko delodajalec od zaposlenega zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, lahko pa se odloči, da tega ne bo zahteval.

Kaj storiti, ko ste na porodniškem ali bolniškem dopustu?

Tudi ob bolniški odsotnosti ali ob koriščenju materinskega ali starševskega dopusta pravica do regresa ne preneha, zato ste upravičeni do stoodstotnega izplačila.

Poznate svoje pravice?

  • Zaposleni se pravici do regresa za letni dopust ne more odpovedati, zato se delodajalec ne more sklicevati na to, da so se zaposleni strinjali z zamikom izplačila ali izplačilo celo odpovedali.
  • Pravica do regresa za letni dopust je povezana s pravico zaposlenega do dopusta, ne pa z njegovo dejansko izrabo, zato vam regres pripada, četudi niste izrabili letnega dopusta.
  • Če regres ni izplačan pravočasno, ste od pripadajočih zneskov neizplačane plače in regresa za letni dopust upravičeni tudi do plačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti.


Če ste v situaciji, v kateri delodajalec krši katero koli navedeno pravico, priporočamo, da se o nadaljnjih korakih posvetujete z odvetnikom za področje delovnega prava.


Nasvet je za vas napisala: ekipa MojeDelo.com

Preberite tudi:

1. Dela prosti dnevi v letu 2023
2. Regres 2022: koliko in kdaj?
3. Letni dopust 2022 – kakšne so vaše pravice?

Bodite na tekočem z našimi kariernimi nasveti!

Prejemajte jih tedensko v vaš e-nabiralnik – registrirajte se.