Več kot delo – družbeno odgovorna delovna mesta in podjetja
Image

Pomoč ljudem v stiski in udeležba v dobrodelnih akcijah nam nista tuji. Večina nas tudi doma ločuje odpadke, varčuje z vodo, se odpravi na pot s kolesom in prispeva svoj delež k varstvu okolja. Precej manj osveščeni pa smo na področju družbeno odgovornih delovnih mest in podjetij.


Vendar se trend počasi spreminja – vedno več iskalcev, predvsem pa mlajše generacije kandidatov, si želijo zaposlitve, kjer jim bo njihovo delo dalo smisel in bo v skladu z njihovimi vrednotami. Osveščenost mladih je vedno bolj usmerjena v delovanje za boljši jutri in podjetja, ki so resnično družbeno odgovorna, so v prednosti pri iskanju zaposlenih. Številna so to tudi že prepoznala.


V Sloveniji pomembnost okoljskim vprašanjem pripisuje 59 % vprašanih v okviru raziskave Global Talent Survey 2020*. Pri iskanju zaposlitve bi tako 42 % Slovencev zavrnilo podjetje, ki ni v skladu z njihovimi vrednotami o okoljski odgovornosti. Skoraj polovica Slovencev (48 %) bi izključila tudi podjetje, ki ne upošteva raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu.


Kaj sploh je DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE?

Biti družbeno odgovorno podjetje pomeni, da je podjetje dobro osveščeno in aktivno na področju vračanja skupnosti, znotraj katere deluje. Predvsem v tujini, vse bolj pa tudi pri nas, podjetja svojo družbeno odgovornost promovirajo, saj je to lahko precejšna prednost za njihovo poslovanje in pridobivanje kadra. 


Družbeno odgovornost podjetij lahko ločimo na: 

 1. Okoljsko osveščenost – delovanje podjetja je usmerjeno v varstvo okolja na različne načine. Podjetje se lahko zavzame za zmanjševanje toplogrednih plinov, smotrno ravnanje z odpadki in porabo vode, nadomestitev uporabe plastike za enkratno uporabo z bolj ekološkimi materiali ter se odloči za uporabo obnovljivih virov energije.
 2. Etično odgovornost – tukaj gre za prevzemanje načela poslovanja podjetja, ki ne krši nobenih etičnih načel do vseh deležnikov, npr. izkoriščanje delovne sile, neplačevanje dobaviteljem, dobava materialov iz pravične trgovine ali postavitev lastne minimalne plače, ki je višja od zakonsko določene.
 3. Človekoljubno odgovornost – je podpora človekoljubnim organizacijam, kar med drugim lahko pomeni, da podjetje nameni del dobička v dobrodelne namene. Mnogo podjetij si izbere dobrodelne organizacije, ki so nekoliko povezane s cilji podjetja (npr. podjetje, ki se ukvarja s pridelavo prehrambnih izdelkov, dobrodelni organizaciji podari sredstva za ohranitev vodnih virov).
 4. Ekonomsko odgovornost – vodi podjetje v poslovanje, ki upošteva zgornja načela in odgovornosti ter v ospredju ne postavlja samo kopičenja dobička. Svoje poslovanje usmerjajo tako, da pozitivno vpliva na vse deležnike; okolje, zaposlene in skupnost. 

Pomembno pa je tudi, da je podjetje pripravljeno prisluhniti zaposlenim in njihovim idejam o družbeni odgovornosti ter skupaj z njimi poiskati poti in najboljše načine za njihovo uresničitev. Če vodstvo podjetja samo sprejema vse odločitve za zaprtimi vrati, se zaposleni lahko kaj hitro počutijo izključene in občutek pripadnosti je veliko manjši.


3 ključne prednosti družbeno odgovornega podjetja

 1. Izboljšanje dela zaposlenih

S skrbjo za zaposlene se povečajo odgovornost, motiviranost in pripadnost zaposlenih. Če so zaposleni ustrezno usposobljeni, plačani, med njimi vladajo dobri odnosi, njihove vrednote pa se skladajo z vrednotami podjetja, bo delo opravljeno hitreje in učinkoviteje. Večja motivacija zaposlenih prispeva k večji inovativnosti in kakovosti dela.


 1. Zmanjšanje stroškov

Z ustvarjanjem trajnejših delovnih razmerij se stroški usposabljanja zaposlenih zmanjšajo, manj zaposlenih pa tudi odide iz podjetja, kar pomeni manj stroškov za zaposlovanje novih delavcev. K temu vsekakor prispeva tudi dobro ravnovesje med delom in prostim časom, kar zmanjša stres zaposlenih. Vsekakor pa tudi zmanjševanje oziroma preklop na bolj trajnostno uporabo virov zmanjša stroške in izboljša dobičkonosnost podjetja.


 1. Zaupanje javnosti

S transparentnim delovanjem in skrbjo za skupnost ter jasno komunikacijo o vplivih podjetja na okolje si boste pridobili zaupanje javnosti, poslovnih partnerjev, kupcev in zaposlenih. Visok ugled delodajalca pa bo nenazadnje pritegnil tudi nadarjene iskalce dela.


Kaj lahko naredimo iskalci zaposlitve?

Pomen družbeno odgovornih praks bo samo še naraščal, odgovornost pa je na vseh nas, tj. posameznikih in podjetjih.

Del odgovornosti nosijo tudi iskalci, ne zgolj delodajalci. Ne glede na to, ali se zanimamo za novo zaposlitev v določenem podjetju ali pa smo že zaposleni in o menjavi ne razmišljamo, lahko prispevamo k družbeni odgovornosti na delovnem mestu oziroma v podjetju.


Pred zaposlitvijo:

 1. Iskalci zaposlitve se lahko že ob prijavi ali pred razgovorom pozanimamo, ali podjetje sledi družbeno odgovornim praksam.
 2. Delodajalca lahko tudi prosimo za več informacij. Na ta način bomo podjetju dali vedeti, da nam je takšno delovanje pomembno in lahko igra vlogo pri naši odločitvi za zaposlitev.
 3. Če podjetje še nima takšnih praks, se pozanimamo, ali bi bilo to zanimivo za delodajalca in lahko tudi že na razgovoru omenimo kak predlog.
 4. Podprimo družbeno odgovorna podjetja z nakupom njihovih izdelkov ali storitev.

Če smo zaposleni v podjetju, kjer še nimajo družbeno odgovornih praks, lahko damo predlog, da bi jih vzpostavili. Čeprav je lahko prehod podjetja na družbeno odgovorno poslovanje zelo dolgotrajen in zahteven proces, so nekatere prakse preproste ter ne zahtevajo veliko denarnega vložka in energije


Predlogi: 

 • Zbiranje šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših okolij.
 • Čiščenje okolice, kjer se s sodelavci lotimo čiščenja okolice poslovnih prostorov, lokalnega igrišča ali okolice vrtca, šole ali doma za ostarele.
 • Božično obdarovanje – zaposleni lahko po lastnih zmožnostih pripravijo darila za otroke iz varnih hiš ali podobnih ustanov.
 • Organizacija skupinske krvodajalske akcije – spodbujanje krvodajalstva in organizacija večje skupine oseb iz podjetja, ki bi kri darovala skupaj.
 • Prenova prostorov: organizacija delovne akcije, kjer bi prostovoljci iz podjetja prebelili prostore lokalnega vrtca, šole ali igrišča.
 • Donacija sredstev: mnoga podjetja sredstva, ki bi jih drugače porabila za nakup novoletnih daril za stranke, namenijo v dobrodelne namene.
 • Organizacija predavanj in delavnic na temo družbene odgovornosti – npr. vključujočih delovnih praks ali pa enakopravne obravnave obeh spolov na delovnem mestu.

Kot vse ostale delovne prakse naj bo tudi družbena odgovornost transparentna – predvsem kadar gre za dobrodelnost, naj bo jasno, komu bodo zaposleni namenili svoj čas in denar. Vsekakor pa je vsaka družbeno odgovorna akcija podjetja korak v pravo smer. Pomen takšnih aktivnosti bo samo še naraščal, odgovornost pa je na vseh nas, tj. posameznikih in podjetjih.


* V raziskavi Global Talent Survey 2020 o mobilnosti in preferencah iskalcev zaposlitvenih priložnosti, ki sta jo pri nas izvedla največji slovenski zaposlitveni portal MojeDelo.com, član skupine The Network, in družba Boston Consulting Group (BCG), je sodelovalo 209 tisoč ljudi iz 190 držav. Med njimi je prek našega največjega zaposlitvenega portala MojeDelo.com sodelovalo 1617 Slovencev, starih med 17 in 65 let, pri čemer so prevladovale ženske (66 %) in višje izobraženi.


Nasvet je za vas napisala: Tjaša Kuharič Srša, HR specialistka MojeDelo.com

"Sem kadrovnica s srcem in dušo, specializirana za iskanje in selekcijo kadra. Veliko veselje mi prinašajo psihometrična testiranja (kandidatov) in iskanje vedno novih načinov, kako lahko kandidatom pomagam pri kariernem napredku."

Preberite tudi:

1. Kakšne zaposlene iščejo najuglednejši delodajalci v Sloveniji?
2. Trendi zaposlovanja v letu 2021

Bodite na tekočem z našimi kariernimi nasveti!

Prejemajte jih tedensko v vaš e-nabiralnik – registrirajte se.