Zakaj je vaše mnenje o trenutnem delodajalcu pomembno in šteje?
Image
ChooseMyCompany je bil ustanovljen leta 2011 in vi ste ena izmed ustanoviteljev podjetja. Kakšni so bili vaši začetki?  

Ko smo začenjali leta 2011, se je, vsaj v Franciji, dogajal razmah družbenih omrežji. Prvič se je pojavila situacija, da so posamezniki svoje mnenje o različnih stvareh začeli deliti z javnostjo. To so bili tudi začetki Facebooka, Glassdoorja, TripAdvisorja. Ljudje so začeli javno komunicirati svoje mnenje o storitvah, produktih. Postopoma se je to preneslo tudi na področje zadovoljstva na delovnem mestu.   

Kakšne so zahteve, da podjetje pridobi certifikat HappyIndex AtWork? 

Da podjetje pridobi HappyIndex AtWork certifikat, mora zadostiti trem kriterijem. Prvi kriterij je odstotek zaposlenih, ki izpolni anketo. Da je certifikat podeljen, mora svoje mnenje izraziti najmanj 50 % vseh zaposlenih. Drugi kriterij je minimalna ocena zadovoljstva zaposlenih. Postavljena je na osnovi zgornjih treh decilih vseh rezultatov preteklih let in se spreminja vsako leto. Tretji kriterij pa je, da bi delo v podjetju svojim prijateljem, priporočilo vsaj 60 % vseh zaposlenih, ki so izpolnili anketo.

Kakšne je namen raziskave HappyIndex AtWork?
Vse to počnemo zato, da iskalci dobijo iskrene, preverjene odgovore od zaposlenih, ki delajo v točno tistem podjetju, o katerem iskalci razmišljajo ali so že v selekcijskih postopkih. Tako se lahko zares informirano odločijo, ali je neko podjetje pravo za njih, zato, da nadaljujejo svojo karierno pot tam. 

Kakšno je osnovno vodilo, ki ga zasledujete? Kaj je najpomembnejša vrednota pri raziskovanju?  

Bistvo našega vprašalnika je pristnost in iskrenost odgovorov. Uporabljamo čustvene izraze, besede in besedne zveze, ki jih ljudje uporabljajo na hodnikih podjetij, v kavarnah, ko se pogovarjajo o svojem šefu.  Iščemo odgovore na vprašanje, kako je V RESNICI delati v nekem podjetju. Veste, zaposlenih res ne zanima, kakšen je promet od prodaje ali pa EBITDA. Zaposleni se pogovarjajo nekako tako: »Imam super šefa. Pisarne so svetle, odprte. Imamo drseč delovni čas. Čutim, da imam vso podporo, da delo opravim dobro. Veliko se učim.« Takšno iskrenost iščemo. 

Kakšen je obseg vašega podjetja danes? V koliko državah izvajate anketo in v kakšnem obsegu?

Danes aktivno delamo s 1.000 podjetji, v več kot 90 državah po svetu, na naši platformi je več kot 20.000.000 ocen za 10.000 podjetij.

Kakšno je skupno povprečje zadovoljstva v vseh državah, v katerih izvajate anketo? Opažate kakšen trend? 

S HappyIndex AtWork merimo motivacijo zaposlenih že zadnjih 6 let. Stopnja zadovoljstva, globalno gledano, skozi leta raste. Že na koncu lanskega leta je bilo 67 % zaposlenih zadovoljnih v svoji trenutni službi. Ta številka je bila v januarju 2020 višja kot kadarkoli do sedaj. 72 % zaposlenih je bilo zadovoljnih na svojem delovnem mestu. Še nikoli, odkar merimo, ni toliko ljudi čutilo gospodarske stabilnosti, varnosti, zadovoljstva na delovnem mestu. Ljudje so čutili, da imajo možnost izbire, da lahko poiščejo službo, ki jim je zares pisana na kožo. Številke v februarju in marcu niso drastično padale, kot bi lahko pričakovali. Padati so začele v začetku aprila. To se mi zdi zares zanimivo, to pomeni, da so bila podjetja, globalno gledano, uspešna v prvih fazah zagotavljanja podpore za delo od doma in v svojih komunikacijah z zaposlenimi. Uspeli so držati dobro moralo in visoko stopnjo motivacije med zaposlenimi. Po treh, štirih tednih samoizolacije v Evropi, se je pričel kazati padec. To je bil trenutek, ko je samoizolacija in delo od doma trajalo že več kot mesec dni. Ljudje so postali utrujeni, obremenjeni z družinskimi izzivi, niso več čutili, da so del kolektiva, motivacija je pričela padati. Pogovori o napredovanjih, plani razvoja in rasti, napredovanja, vse to se je popolnoma ustavilo. Ljudje niso več prepričani o smeri, v katero gre podjetje, izgubljajo občutek, da se v podjetju še vidijo, celo srednjeročno ne več nujno. Podjetja so postavljena pred izziv, ko bodo morala ponovno postaviti temelje motiviranja in razvoja zaposlenih in to celo na podlagi gospodarske negotovosti. Prav tako smo se znašli v situaciji, ko so vsi neformalni pogovori, ki so bili stalnica delovnega procesa še včeraj, danes neobstoječi, kar ima svoje posledice.

Na katerem področju so zaposleni najbolj in najmanj zadovoljni? 

Področje, katerega podjetja dobro upravljajo, se v zadnjih treh letih ni spremenilo. To je prvi sklop. Opažamo, da so zaposleni, globalno gledano, zadovoljni s svojim mikrookoljem, imajo dobre odnose s svojim neposredno nadrejenim/podrejenimi in s sodelavci, kar 8 od 10 jih ima tako mnenje. Operativno delo teče dobro. Lahko rečemo, da si zaposleni v podjetjih ustvarijo svoj mikromehurček, v katerem se počutijo dobro, varno, spoštovano. Z bližino pozicije se viša stopnja zaupanja. Iz poročil izginjajo odgovori, ki so bili značilni za leto 2008 in 2009, ko smo bili v obdobju gospodarske krize, da se zaposleni počutijo kot številka, da so odnosi neosebni, da ne čutijo povezanosti z ljudmi, podjetjem. Zanimivo je, da je to uspelo različnim podjetjem, v različnih panogah. Nekako je urejeno mikrookolje postalo nov standard. Kar je super! Vidimo porast neformalnih odnosov, sodelovanje, agilne načine dela, umik hierarhije, manj nivojev upravljanja. Na drugih dveh področjih bo v večini podjetji potrebno še delati.

Ali imate kakšen nasvet za iskalce zaposlitve, ki trenutno menjajo zaposlitev ali razmišljajo o tem?

Razumite, kaj vas motivira. Kaj iščete in iskreni odgovor na zakaj to iščete? Kaj vam je zares pomembno? Na koncu dneva je odločitev, ki jo boste sprejeli, ali so moji službeni projekti usklajeni z vrednotami in smerjo, v katero se želim razvijati? Bolj v globino kot vam je jasno, kaj si želite in zakaj si želite točno to, bolj uspešno boste lahko identificirali podjetja, ki vam to lahko ponudijo, saj boste lahko imeli bol poglobljene in usmerjene razgovore in boste hitreje našli tisto kar iščete. Jaz izbiro službe vidim podobno kot začetek ljubezenskega razmerja. S temi ljudi boste preživeli najmanj 8 ur na dan, izvajali dejavnost, za katero so vas najeli. Želimo si, da ljudje najdejo smisel ali pa vsaj zelo jasen razlog, zakaj počnejo to, kar počnejo. Lahko to počnete zaradi produkta, ljudi, denarja. Tudi plača je povsem legitimen odgovor. Pomembno je, da je odgovor zares jasen, saj imate tako občutek, da ste se vi odločili za to službo in vam ni bila »vsiljena«.