"Ženske za enakopravno graditev kariere potrebujemo drugačne pogoje"
Image

Na kariero žensk ne vplivajo le plačna nesorazmerja, čeprav se o njih največ govori

Napredovanja, razvoj kariere, menjava delovnih mest so področja, kjer spola še vedno nista popolnoma izenačena. Eden izmed verjetno najtežjih dejavnikov kariere pri ženskah pa je usklajevanje kariere in zasebnega življenje. Na večno dilemo, ki zaznamuje izenačenje med spoloma – ali kariera ali družina – kaže tudi podatek o povprečni starosti porodnic prvega otroka. (leta 2019 je bila starost prvorodk 29,6 let*). Odlašanje odločanja za družino je velikokrat tudi posledica tega, da se ženska boji, kaj bo to pomenilo za njeno kariero.

"Službe so postale vedno bolj zahtevne. Napredovanje v karieri je v zadnjih letih zelo povezano s časom, ki ga posvetimo službi in dejavnostim, ki nam pomagajo v napredovanju kariere. Poleg vseh službenih obveznosti, ki jih seveda ne smemo zanemariti, delodajalci pričakujejo nenehno dodatno izobraževanje, obiskovanje seminarjev in konferenc. To zahteva veliko odrekanje prostega časa. Težko je posvetiti 10 ur in več službi, če so doma majhni otroci, ki zahtevajo pozornost, nego in čas," je povedala HR specialistka Moje Delo.com Tjaša Kuharič Srša.

Za 40 odstotkov žensk je delo kariera in ne zgolj delo

Statistike kažejo, da kar 40 odstotkov žensk na delo, ki ga opravlja, gleda kot na kariero, ne le kot na delo. 34 odstotkov žensk želi doseči sam vrh v karieri, 18 odstotkov žensk pa želi v prihodnosti imeti lastno podjetje. Kljub visoki želji po karieri, pa ženske še vedno varnost postavljajo pred finančni uspeh. 52 odstotkov žensk meni, da je v službi varnost bolj pomembna od zaslužka, nadpovprečni delež tako mislečih žensk pa je med starostjo 18-24 let.**

Oznaka mama lahko še vedno negativno vpliva na kariero

"Še vedno v mnogih podjetjih velja predsodek, da ko ženska postane mama, postavi kariero na stranski tir. Že sama odsotnost med porodniškim dopustom zaustavi karierno pot. Vendar se ravno mame pogosto še bolj trudijo dokazati, da so »vredne« napredovanja in zaupanja delodajalca ter delajo bolj skoncentrirano," je povedala Tjaša Kuharič Srša.

Razvijati se morajo karierno najboljši posamezniki, ne glede na spol

Pogled družbe na starševstvo se sicer spreminja. Vedno več držav spodbuja moške, da začnejo že takoj po rojstvu otroka prevzemati aktivno vlogo starša in tudi vedno več delodajalcev omogoča očetom, da imajo čas tudi za starševsko vlogo. Vsi ti dejavniki pa posredno, vse bolj omogočajo ženskam, da sledijo svojim sanjam pri karieri.  

"Pri tem je treba dodati, da niso vse panoge med seboj enake in nekatera podjetja se resnično trudijo, da bi zagotovila dobre pogoje za vse zaposlene. Spoznala so dodano vrednost, če napredujejo in se razvijajo karierno najboljši posamezniki, ne glede na spol," je povedala Tjaša Kuharič Srša.

Pogoje za oba spola je treba izenačiti, ne pa poenotiti

Nedavna ameriška raziskava je na primer pokazala, da 91 odstotkov Američanov meni, da mame v podjetje doprinesejo prav posebne sposobnosti, kot so dobra komunikacija, zmožnost opravljanja več stvari hkrati in mirno vodenje ekipe v stresnih situacijah.

"Da bi ženskam omogočili, da imajo oboje (brez velikih odrekanj), bomo morali vsi spremeniti mišljenje, da za doseganje ciljev ženske potrebujemo popolnoma iste pogoje kot moški. Potrebujemo drugačne pogoje, da bi lahko uspele v karieri. Mnogi delodajalci so to že spoznali in so prilagodili delovno okolje, pogoje za oba spola so izenačili, ne pa poenotili," je zaključila Tjaša Kuharič Srša.

Kljub temu, da je pot do enakovrednih možnosti žensk za graditev kariere še dolga, se situacija na tem področju izboljšuje. Spola sta namreč dandanes že mnogo bolj enakopravna in izenačena, kot sta bila še ne dolgo nazaj.

*Rojeni, Slovenija, 2019
**TGI Slovenia 2020/02 - 2020/01(Pop) - Mediana d.o.o. 2021