Pomen odnosov na delovnem mestu

16.7.2020


Eden izmed načinov, da se s potrebami potencialnih delodajalcev čim bolje ujamete, je poznavanje vaših osebnostnih lastnosti. Pri tem so vam lahko v pomoč rezultati opravljenega psihometričnega testiranja. Gre za poglobljen in obširen vprašalnik, ki zajema 190 vprašanj, s katerim dobite objektiven vpogled v vaše kompetence in osebnostne lastnosti. Izpostavite svoje osebnostne lastnosti, ko se predstavljate delodajalcem in tako hitreje pridobite pozornost kadrovikov in še uspešneje najdite najbolj primerno delovno okolje zase.

Želimo si, da rezultate psihometričnega testiranja zares izkoristite in jih čim bolje razumete, zato smo pripravili serijo člankov, v katerih bomo pojasnili posamezne dele poročila.

Tokrat bomo nadaljevali z razlago prednostnega STILA ODNOSOV S POSAMEZNIKI NA DELOVNEM MESTU, ter način na katerega delujete kot član ekipe. 

Rezultat psihometričnega testiranja temelji izključno na vaših odzivih na vprašalnik in je zasnovan tako, da vam pomaga pri razmišljanju o prioritetah glede dela v večji ali manjši skupini oz. individualno ter o tem, kako delujete v kombinaciji z drugimi ljudmi. Gre za pomembne vidike, saj je vaš uspeh na delovnem mestu delno odvisen od narave odnosov, ki jih na delovnem mestu razvijete z drugimi posamezniki.

Poročilo je v tem delu razdeljeno na štiri segmente. Segment Družabnost, Stik z drugimi in članstvo v skupinah, Moč in odzivnost, Odprtost in sramežljivost. 

Pripravili smo:
  • kaj pomenijo vaši rezultati in podroben opisi vseh štirih segmentov poročila,
  • vključili smo tudi tipe zaposlitve, ki so najbolj primerni za posameznike z bolj izraženimi lastnostmi.
Uporabite jih pri razmisleku o vašem kariernem razvoju.  

DRUŽABNOST

Družabnosti, ki je opisana v tem delu rezultatov prikazuje vaše običajno vedenje in počutje v stikih z drugimi osebami. V grobem glede na to, kako so ljudje družabni, uvrščamo posameznike v dve skupini. O tem smo že govorili v prejšnjem delu poročila. Ekstrovertirane in introvertirane osebe. Več o razlikah med njima si lahko preberete tukaj

Na kratko, ekstrovertirane osebe so bolj družabne in se odlično počutijo tudi v večjih skupinah. Manjša izraženost družabnosti pa je značilna za introvertirane osebe, ki imajo raje intimne odnose

Torej, če so vaši rezultati pokazali, da ste zelo družabni in vam različni stiki z ljudmi ne predstavljajo izziva, ampak veselje, potem so za vas zelo primerna delovna mesta, ki so tesno povezana z ljudmi in timskim delom. Običajno takšnim osebam zelo ustrezajo delovna mesta, kot so: zdravstveni delavci, prodaja, osebna svetovanja, osebno trenerstvo, trgovina, mediji, marketing, izobraževanje.>

V kolikor pa so vam rezultati razkrili, da vam neposredni stiki z ljudmi manj ustrezajo, potem so za vas primernejša delovna mesta, kjer lahko delo opravite samostojno. Svetujemo vam, da razmislite o delovnih mestih, kot so: administracija, podpora ostalim oddelkom v podjetju, analitika, raziskovanje.

STIKI Z DRUGIMI IN ČLANSTVO V SKUPINAH

V današnjih časih se ne glede na delovno mesto zelo težko popolnoma izognemo timskemu delu. Zato vam bo ta segment v pomoč pri razumevanju, kako in v kakšnih delovnih skupinah delujete najbolje. 

Če vam rezultati prikažejo, da vam delo v skupinah odgovarja, timsko delo pa vam je blizu, potem so za vas primernejša delovna mesta, kjer se boste s takšno obliko dela srečevali pogosteje. Na primer: prodajne pozicije, vodenje ali sodelovanje pri projektnem delu, marketing, vodstvene pozicije.

Če pa rajši opravljate delo, kjer je manj vključevanja v delovne skupine in vam bolj odgovarja samostojno delo, potem vam svetujemo sledeča delovna mesta: osebno svetovanje, poklicno svetovanje, administrativna dela, raziskovanje, analitična delovna mesta.

MOČ IN ODZIVNOST

To je segment, ki vam bo razkril, kako pogosto prvi vzpostavite stik in pogovor ter kako odzivni ste v odnosih z drugimi osebami. Še posebno, kakšna komunikacija vam je ljubša in kako pogosto prevzamete pobudo in odgovornost znotraj delovnih skupin in pri navezovanju stikov

Če so vam rezultati prejšnjih dveh segmentov nakazali, da ste bolj družabni in komunikativni, bodo tudi tu prikazali, da večkrat prevzamete pobudo in odgovornost pri delu z ljudmi. Dela, ki vam bolj ustrezajo so: vodja projektov, vodenje oddelka, trženje, prodaja, pedagoška delovna mesta.

Če pa vam bolj ustreza, da prvi stik vzpostavijo drugi in vam je bližje delo v manjših skupinah, so za vas primernejša delovna mesta: raziskovanje, razvoj (produktov in storitev), podporne službe, osebni asistenti.

ODPRTOST IN SRAMEŽLJIVOST

Ta segment vam bo razkril, kako ljuba vam je poglobljena in kakovostna komunikacija ter kakšne odnose ima običajno z drugimi osebami, površinske in kratkotrajne ali globlje in dolgoročne. 

Če vam je pomembno, da imate veliko stikov z drugimi osebami in so le-te bolj površinski, navezovanje stikov in začetna komunikacija pa vam ne predstavlja težav. Za vas so primernejša delovna mesta, kjer lahko vzpostavite veliko stikov: telefonska prodaja, vodenje oddelka ali projektov, predavanja in webinarji, novinarstvo, svetovanje v prodaji.

V kolikor pa imate rajši globje in dolgotrajne odnose, še posebno pa odkrito in poglobljeno komunikacijo, so za vas primernejša delovna mesta, kjer je veliko osebnih stikov ali delo v manjših skupinah. Svetujemo vam: socialni delavec/delavka, dobava ali logistika, analiza podatkov, raziskovalno delo, delo v šolstvu.

Če želite opraviti psihometrično testiranje, smo za vas pripravili promocijsko kodo PoletjeJeTu!, ki je veljavna do 31. 8. 2020. Opravite registracijo in prejmite poglobljeno poročilo o svojih kompetencah in osebnostnih lastnostih.


Pripravila Tjaša Kuharič Srša, HR specialist MojeDelo.com
Izberi področje dela