Psihometrično testiranje

18.10.2019


Na podlagi rezultatov psihometričnih testiranj sodelavcev se veliko delodajalcev odloči, ali bodo kandidata zaposlili ali ne. Vas zanima, kaj piše v vašem psihometričnem poročilu?

Ste na kakšnem zaposlitvenem intervjuju že doživeli, da ste morali na željo delodajalca rešiti psihometrični test? Verjetno rezultatov tega testa niste nikoli videli, delodajalec pa se je zelo verjetno tudi na podlagi teh rezultatov odločil, ali vas bodo zaposlili ali ne. Kaj delodajalec vidi iz rezultatov vašega testa?


V sodelovanju s podjetjem Selby&Mills smo tako za iskalce, kot za delodajalce, omogočili možnost reševanja psihometričnih testov prek spleta, rezultate pa boste v nekaj trenutkih prejeli v vaš karierni profil MojeDelo.com.


Vprašalnik je sestavljen iz 190 vprašanj, na podlagi katerih lahko delodajalec poglobljeno spozna kandidata, saj po opravljenem testiranju dobi pregled 130 kompetenc, ki pokrivajo večino delovnih aktivnosti. Z odgovori na vprašanja boste o sebi podali naslednje informacije:


  • kakšne so vaše osebnostne lastnosti.
  • katere so vaše najbolj oziroma najmanj izražene kompetence.
  • kakšno je vaše želeno delovno okolje.


Za vaše lažje razumevanje, pa boste vi prejeli povratno informacijo o testiranju v obliki strukturiranih poročil. Tako boste prejeli poročila, ki vam bodo omogočila vpogled v:


  • želen osebni stil delovnega mesta – vpogled v vaš stil odločanja, razporejanja delovnih nalog in kakšen način dela vam najbolj ustreza,
  • odnose na delovnem mestu – kakšne odnose ustvarite na delovnem mestu in kako delujete znotraj delovnih timov,
  • osebnost – povzetek vaših osebnostih lastnosti,
  • kompetence – katere so vaše najbolj razvite kompetence, prednosti in katere kompetence bi lahko razvijali še naprej,
  • primerna delovna mesta/delovna področja – po skrbnem pregledu vseh zgoraj opisanih lastnosti, prejmete nekaj predlogov katera delovna področja oziroma delovna mesta, bi vam najbolj ustrezala.


Pri reševanju ni pravih ali napačnih odgovorov in testiranje ni časovno omejeno, vendar vas prosimo, da odgovarjate čim hitreje in čim bolj iskreno.


Cena enkratnega testiranja znaša 90,00 EUR + DDV. Za naročilo storitve in nadaljnja navodila pišite na podpora@mojedelo.com


Vsi registrirani uporabniki lahko v rezultate vpogledate neposredno v vašem uporabniškem profilu. Vpogled je možen, v kolikor ste verificirali vaš e-naslov, odprli vaš profil in izpolnili vaš življenjepis v minimalnem delu, ki ga od vas zahteva sistem.

Vsi uporabniki, tako registrirani kot neregistrirani, ki želite vaše rezultate prejeti neposredno na vaš elektronski naslov, o tem opozorite naše svetovalce ob naročilu storitve.

ZAČNI S TESTOM


Izberi področje dela