Si želite boljšo plačo? Naučite se pogajati!

3.3.2021


Se ravno pripravljate na novo zaposlitev, ste tik pred podpisom pogodbe ali pa ste že dolgo časa zaposleni? Pogajanja za plačo so za mnoge tabu tema, vendar ni potrebno, da je tako.

Znebite se strahu, da si boste s pogajanji zaprli vrata za zaposlitev ali se znašli na seznamu za odpuščanje. Če k pogajanjem za višjo plačo pristopite na ustrezen način in z utemeljenimi razlogi, lahko celo pridobite spoštovanje vašega delodajalca. Da bodo pogajanja za vas uspešna, izpilite svoje pogajalske tehnike in ugotovite, kako k pogovorom o plači pristopiti na način, da boste v očeh delodajalca utemeljeno izražali svojo vrednost v podjetju.

1. UGOTOVITE SVOJO VREDNOST

Postavite si izhodišče pogajanj za višjo plačo – ugotovite, kakšno vrednost prinaša vaše delo podjetju.

Svojo vrednost določite na podlagi dejstev. Premislite, koliko doprinesete k podjetju in ugotovili boste svojo vrednost:
 • Rutinska dela so običajno ovrednotena z urami ali številom narejenih izdelkov. Preverite, koliko so urne postavke za vaše delo ovrednotene na trgu in jih primerjajte s svojo urno postavko.
 • Pri bolj kompleksnih delovnih nalogah, lahko svojo vrednost ugotovite, če upoštevate:
  • Število in uspešnost izpeljanih projektov, 
  • velikost ekipe, ki jo vodite, 
  • izpeljane ideje ali rešitve, ki ste jih prispevali,
  • način vašega vodenja, 
  • vaše edinstvene sposobnosti.

Svoj doprinos lahko na pogajanjih izpostavite na način: 
 • »Odkar delujem v vašem podjetju, se je vaša prodaja povečala za 18 %.«
 • »Izpeljali smo projekt, ki vam je prinesel 15 % več naročnikov.« 
 • »S predlagani ukrepi smo uspeli privarčevati 100.000 €«.

2. PREMISLITE, KAJ ŽELITE IZPOGAJATI

Potem, ko ste si določili svojo vrednost, premislite kaj želite pridobiti tekom pogajanj. Je to res samo plača, ali vam ne ustreza še:
 • prevelika količina dela, 
 • slabi delovni pogoji, 
 • neprimerna delovna oprema, 
 • pomanjkanje prostega časa?

3. ZA POGAJANJA SI IZBERITE PRAVI TRENUTEK

Navali močnih čustev zagotovo niso pravi trenutek za pogajanja o višji plači. Premočna čustva namreč zameglijo razum, zato se za pogajanja o plači ne odločajte ravno potem, ko vam je nadrejeni naložil preveliko število delovnih nalog, ko ste delali nadure, za katere niti niste bili plačani, ali ko niste dobili potrjenega dopusta.

DOBRO JE VEDETI: Za pogajanja poskusite biti kar se da pomirjeni – poskusite z eno izmed najbolj naravnih metod sproščanja. Šele, ko ste mirni, imate lahko situacijo pod nadzorom. Potem ocenite še dogajanje v podjetju – je mogoče smiselno počakati na kvartalni ali pa celo letni razgovor? V kolikor se udeležujete razgovora za novo zaposlitev, ne prehitevajte s pogovorom o plači. Raje počakajte, da vas delodajalec vpraša po višini želene plače.

4. POGAJAJTE SE NA ŠTIRI OČI

Nikoli se ne pogajajte preko e-maila ali telefona, temveč vedno na štiri oči. S pogajanji v živo delodajalcu pokažete samozavest, odločnost in moč. Le tako lahko tudi učinkovito zaznate in razberete sogovornikovo neverbalno komunikacijo.

5. POSTAVLJAJTE VPRAŠANJA

S postavljanjem vprašanj nadzorujete proces pogajanj in izražate interes, zanimanje, voljo ter pripravljenost na delo. Na ta način dosežete tudi, da pogovor z delodajalcem ostane odprt. Z izjavami kot so »to sem naredil«, »to mi pripada« dajete vtis, da se zagovarjate in lahko hitro izpadete preveč agresivni. Namesto tega raje vprašajte: 
 • Ali se odpira kakšen nov projekt?
 • Ali je mogoč fleksibilen delovni čas?

6. IZPOSTAVLJAJTE SVOJ DOPRINOS

Vaše želje ali potrebe naj nikar ne bodo osnova pogajanj za višjo plačo. Delodajalca ne zanima, kaj potrebujete, ampak kaj lahko doprinesete k podjetju. Namesto, da izražate osebne potrebe po višji plači, ohranite pogovor nevtralen in formalen s pomočjo vprašanj, kot so: "Ali imate še kaj manevrskega prostora pri izplačilu moje plače?" in "Ali ste kaj razmišljali o letni nagradi?".


Za uspešna pogajanja o plači delodajalcu prodajte svojo vrednost. Premislite, koliko doprinesete podjetju. Delodajalcu se predstavite kot generator idej, prihodkov ali rešitev. Pokažite mu, da imate cilje in vizijo za organizacijo, v kateri delujete.


Izberi področje dela