Ste med najbolj iskanimi kadrovskimi profili?

9.11.2018


Agencija M servis je dinamično podjetje, odprto za nove izzive, ki jih vsak dan prinaša poslovno okolje. Za tako dobro poslovanje in uspešnost v veliki meri zasluge prepisujejo znanju, sposobnostim in zavzetosti svojih zaposlenih. Z zagotavljanjem kakovostnih storitev na trgu dela in študentskega dela skrbijo za dobrobit svojih članov in poslovnih partnerjev. O zaposlovanju smo se pogovarjali s Sanjo Bjeljarević, skrbnico ključnih kupcev.

Kakšne so odlike in veščine sodelavca, ki bi v vašem podjetju najbolj prosperiral?

V Agenciji M servis si prizadevamo uskladiti pričakovanja in interese zaposlenih s pričakovanji in interesi naših partnerskih podjetij, saj le obojestransko zadovoljstvo vodi k uspehu. Vsako podjetje išče sodelavce, ki bodo s svojimi lastnostmi, izkušnjami in morebitnimi potenciali doprinesli k uspešnosti organizacije. Trenutno so na trgu dela najbolj iskane lastnosti kot so delovna vnema, komunikativnost, ciljna usmerjenost, fleksibilnost in proaktivnost, zato tudi takšne lastnosti iščemo pri kandidatih, ki se prijavljajo na prosta delovna mesta. Vsak kandidat ima svojevrsten potencial, katerega lahko podjetje oblikuje in s tem toliko bolj doprinese k rasti posameznika in razvoju samega podjetja.

Kaj je po vaše največja konkurenčna prednost vašega podjetja na trgu delovne sile?

Agencija M servis poleg širokega nabora kadrovskih storitev ponuja tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom. S t.i. študentskim delom si dijaki in študentje pridobijo znanja in izkušnje, ki predstavljajo veliko konkurenčno prednost na trgu dela. Po zaključenem študiju kandidatom svetujemo in jim priskočimo na pomoč pri iskanju najustreznejše zaposlitve. Kandidate uspešno povezujemo z delodajalci in izpolnjujemo želje ter pričakovanja tako iskalcev zaposlitve kot podjetij. Naša prednost so tudi ocenjevalni centri in testiranja, ki so v pomoč posameznikom, ki si želijo začeti, napredovati ali spremeniti karierno pot. Vsakega posameznika obravnavamo individualno, z njim vzpostavimo osebni odnos in zanj poiščemo rešitve po meri. Agencija M servis je prisotna na območju celotne Slovenije, kar omogoča učinkovitost, prilagodljivost ter obenem hiter odziv v odnosih z naročniki in kandidati. Kandidatom ponujamo zaposlitvene možnosti v podjetjih različnih dejavnosti po vsej Sloveniji, stabilno, urejeno in varno delovno okolje, socialno varnost ter karierno in delovnopravno svetovanje.


Zakaj bi bilo vaše podjetje zanimivo za karierno usmerjenega posameznika? Kaj lahko nudite kakovostnim kadrom?

Prednost Agencije M servis je, da posameznika spremljamo od začetka vstopa na trg dela in tako že od opravljanja študentskega dela dalje spremljamo njegove interese, zanimanja in pridobljena znanja oziroma izkušnje. V študentskih letih, ko se posameznikove želje po izoblikovanju kariere pričnejo oblikovati, mu lahko s pomočjo naših storitev, kot sta karierno svetovanje in testiranje, nudimo možnost podrobnega vpogleda v osebnostne lastnosti, najbolj in najmanj izražene kompetence, želeno delovno okolje in primerna delovna mesta. Posamezniki so nemalokrat presenečeni o številnih možnostih kariernega razvoja, novega začetka ali napredovanja. Strokovnjaki Agencije M servis s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami s področja kariernega usmerjanja pomagamo pri uresničevanju posameznikovih kariernih ciljev. Naša široka mreža poslovnih partnerjev po celotni Sloveniji in v tujini iskalcem zaposlitve nudi širok nabor delodajalcev, ki razpisujejo pestra in raznolika prosta delovna mesta. V primeru, da je kandidat vpisan v našo bazo in njegov profil ustreza zahtevam posameznega delodajalca, kandidata povabimo na razgovor in mu predstavimo karierne priložnosti, brez da bi moral slediti zaposlitvenim oglasom in pošiljati prijavo.


Ali kot delodajalec spodbujate izobraževanje svojih zaposlenih in na kakšen način?

Vlaganje v izobraževanje zaposlenih je najboljša naložba. V družbi in okolju, kjer delujemo spodbujamo razvoj znanja, izmenjavo izkušenj, kreativnih rešitev ter ustvarjamo družbo priložnosti, ki jo gradimo s postavljanjem in vzdrževanjem visokih strokovnih standardov. Ker cenimo proaktivnost, dinamičnost in radovednost ter željo po učenju in razvoju celotnega tima Agencije M servis, stalno vlagamo v interna in eksterna izobraževanja ter posameznikom omogočamo dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja na specifičnih področjih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo na delovnem mestu.

Kot agencija, ki zagotavlja delo delavcev uporabniku, nismo pristojni za njihovo izobraževanje, saj le-to zagotavljajo uporabniki, h katerim so kandidati napoteni na delo. Našim naročnikom – delodajalcem lahko ponudimo individualno pripravo in izvedbo številnih delavnic, s katerimi jim pomagamo pri razvoju kadrov ali pri sami organizaciji v podjetju. Kandidati pa so v okviru tega vključeni v naše ocenjevalne centre, psihološka in druga testiranja, treninge itd. Posameznikom pa z veseljem nudimo tudi karierno in delovnopravno svetovanje, karierno testiranje ter osebni coaching.


Katere metode uporablja vaš sektor za prepoznavanje in razvrščanje novih zaposlenih?

Naši strokovnjaki s področja rekrutiranja kadra že v samem razgovoru s kandidatom prepoznajo posameznikove potenciale in ga umestijo na primerna delovna mesta. Seveda ob tem upoštevajo tudi rezultate psihometričnih testiranj, ki natančneje opredelijo osebnostne lastnosti, najbolj in najmanj izražene kompetence, delovne navade, želeno delovno okolje, ob tem pa ne pozabijo na usklajevanje z zahtevami in pričakovanji naročnika. Naš cilj je dobra ocena kompatibilnosti delodajalca in delojemalca, saj le dobra kombinacija lahko doseže obojestransko sinergijo. Uspešnost prepoznavanja in razvrščanja kandidatov lahko pripišemo strokovnemu znanju, dolgoletnim izkušnjam, stalnemu izobraževanju in izpopolnjevanju, analiziranju trga dela, poznavanju tujih trgov in uspešnemu prilagajanju hitro spreminjajočemu se trgu dela, ki zaobjema iskalce zaposlitve, zaposlene posameznike in delodajalce.


Sanja Bjeljarević, skrbnica ključnih kupcev


Kakšen profil kadrov boste potrebovali v obdobju naslednjih 5 let?

Da so spremembe edina stalnica velja tudi za področje poklicev in trga dela in s tem se strinjamo tudi v Agenciji M servis. Trg dela je potrebno nenehno spremljati, slediti njegovim potrebam in se prilagajati spremembam. Del sprememb so seveda tudi potrebe trga po določenih profilih oz. poklicih. Zaradi samega razvoja tehnologije bo v naslednjih letih vedno več povpraševanja po visoko izobraženih kadrih kot so programerji, računalničarji, strojni inženirji, kemiki, specialisti v medicini in farmaciji. Iskani bodo tudi prevajalci, podatkovni analitiki, prodajni predstavniki, finančni in davčni svetovalci, negovalci, turistični delavci. Na drugi strani pa imamo vrsto poklicov, ki že sedaj izginjajo s trga dela in tudi samega izobraževalnega sistema, kljub temu da je povpraševanje po takšnih profilih veliko. To so zidarji, tesarji, krovci, varilci, orodjarji, ključavničarji, vodovodarji, elektromonterji, vozniki, mehaniki, natakarji in kuharji.


Izberi področje dela