Štejem več kot 45 let in iščem zaposlitev. Kaj zdaj?

30.9.2020


Iskalci, ki štejete več kot 45 pomladi, v tekmi za delo pogosto izgubite proti mlajšim kandidatom. Delodajalci pogosto pozabijo razloge, zakaj se izplača zaposliti bolj izkušenega sodelavca. Ostanite pozitivno naravnani in jim predstavite svoje prednosti – posebej poudarite izkušenost in zrelost, ki jih imate za razliko od mlajših konkurentov na pretek. Res je, da zaposlitvene možnosti za vas niso idealne, ampak če bo starost problem za vas, bo najverjetneje tudi za delodajalca. Odkrijte, kako leta izrabiti v vašo korist.

Delodajalci pogosto pozabijo razloge, zakaj se splača zaposliti bolj izkušenega sodelavca. Spomnite jih, da so vaša leta prednost in ne ovira.Izpostavite vaše dobro razvite delovne navade

Ko se prijavljate na zaposlitveni oglas v spremnem pismu predstavite svoje delovne izkušnje, medtem pa skušajte izpostaviti predvsem vaše največje uspehe. Izrazite navdušenje, vitalnost, pripravljenost za dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje.

Delodajalec se ne bo oziral na vašo starost, če mu boste dokazali, da še vedno radi delate in uspešno dosegate delovne standarde in roke. Spomnite ga na vašo dobro delovno etiko, stabilnost, zanesljivost in lojalnost, ki se pomembno izkazujejo v večji učinkovitosti in produktivnosti. Tako boste pri delodajalcu vzbudili občutek profitabilnosti in hitro boste imeli prednost pred mlajšimi – manj izkušenimi in manj odgovornimi konkurenti na trgu dela.

Izrazite fleksibilnost in pripravljenost na dodatna izobraževanja ter usposabljanja

Delodajalci pogosto označujejo starejše iskalce zaposlitve kot manj fleksibilne. Fleksibilnost je v današnjem poslovnem svet, kjer se neprestano dogajajo spremembe in uvajajo novosti, nujna. Bodite odprti zanje! Naj vam moderna IT-komunikacijska orodja ne bodo v napoto. Delodajalcem dokažite, da ste še vedno prožni in pripravljeni na dodatna izobraževanja ter usposabljanja.

Spomnite jih, da ravno vaša generacija postaja najbolj rastoča skupina uporabnikov interneta. Ravno 40- oziroma 50-letniki, ki spreminjajo svoje kariere, se masovno udeležujejo usposabljanj in tečajev za revitalizacijo različnih veščin, zato povejte, da v tem ne vidite nobene težave.

Poudarite vaše izkušnje in številne veščine

Učinkovit življenjepis delodajalcu ponudi natanko tisto, kar ga zanima – je vaša pisna predstavitev. Ta mora jasno izražati vse koristi oziroma dobiček, ki ga pridobi, če izbere ravno vas. Delodajalci namreč prejete življenjepise »preletavajo«, dokler ne najdejo kandidata, ki vsaj približno ustreza njihovi predstavi. Da bi se željam delodajalca približali v največji možni meri, je življenjepis smiselno prilagoditi delovnemu mestu, na katerega se prijavljate.

V kolikor iščete zaposlitev na področju, na katerem ste že delali, ali pa delate na področju, kjer so uporabljene tradicionalne metode iskanja zaposlitve, se v življenjepisu osredotočite predvsem na širino izkušenj.  Te lahko najbolje izrazite s kronološkim tipom življenjepisa, ki je primeren predvsem za iskalce z več izkušnjami. V sklopu dosedanjih zaposlitev tako najprej navedite zaposlitev, ki ste jo opravljali nazadnje, sledite ji s tisto, ki ste jo opravljali neposredno pred tem, in tako naprej vse do tiste, od katere je minilo največ časa. Pripišite letnice, nato ime podjetij in naziv delovnih mest, na katerih ste delali. Poudarite tudi odgovornosti in dosežke ter jih podrobneje opišite.

V kolikor pa ste prijavljate na delovno mesto, ki ni bilo podobno vašemu prejšnjemu, pa je bolj primerna funkcijska oblika življenjepisa, kjer poudarjate veščine in dosežke, ne pa toliko svoje zaposlitvene preteklosti. Vaše spretnosti in dosežki bodo na tak način prišli bolj do izraza tudi v primeru, če imate vrsto delovnih izkušenj na vsebinsko različnih področjih.

Kratek opis preteklih delovnih nalog na vsakem delovnem mestu ni potreben. Delodajalca ne zanima toliko, kaj ste delali, temveč predvsem vaše delovne sposobnosti, ki mu lahko koristijo v tem trenutku. Zato je bolje, da svoje delovne izkušnje v celoti povzamete v sklopu delovnih izkušenj, kjer v enem paketu predstavite predvsem tiste izkušnje, sposobnosti in lastnosti, ki se nanašajo izključno na obravnavano delovno mesto. Če boste vse to upoštevali, boste bistveno povečali možnost, da boste poklicani na razgovor.

Starejši brezposelni ste ciljna skupina številnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, s katerimi Zavod za zaposlovanje skuša izboljševati vaše zaposlitvene možnosti. Izkoristite jih in si tako povečajte vašo zaposljivost – o njih povprašajte svojega poklicnega svetovalca. Več informacij si preberite na spletni strani ZRZS.


Izberi področje dela