Tudi najmodrejši um se mora še česa naučiti

30.9.2020


Družbeni sistem doživljenjske zaposlitve se je že zdavnaj izpel in vedno več je ljudi, ki so prisiljeni iskati novo zaposlitev, bodisi zaradi številnih stečajev, tehnološkega viška v podjetjih bodisi zaradi novih smernic v podjetju, velikih bruto davkov vaše zaposlitve ipd. Če ostajamo pri številkah, starejši manj pogosto izgubite svoje delo kot mlajši delavci, vendar, ko ste enkrat brezposelni, obstaja večja verjetnost, da boste brez dela ostali dlje časa. Ravno tako se, glede na statistiko, na novo delovno mesto vrnete ob bistveno nižjih plačah.

Starejši iskalci – izkoristite svoje izkušnje in zrelost!

Starejši iskalci se vsekakor soočate s številnimi pregradami, kot so nižja stopnja izobrazbe, »zastarele« veščine, pomanjkljivo znanje o iskanju dela, negativni stereotipi delodajalcev o vaših sposobnostih, ambicijah in produktivnosti. Ne glede na to, ali ste bili odpuščeni kot tehnološki višek ali ste dobili odpoved, močneje doživite občutek poraza.

Razlogi za to, da imate starejši iskalci zaposlitve navadno več težav pri iskanju zaposlitve kot mlajši, ležijo predvsem v še vedno nefleksibilnem trgu dela ter v diskriminaciji, ki se odraža v predsodkih delodajalcev do zaposlovanja starejših – ne glede na njihove ostale značilnosti, ste velikokrat ljudje, stari nad 45 let, označeni za manj zanimive kandidate na trgu dela.

Zakaj prihaja do tega? V to delodajalce najbrž sili cenovna nekonkurenčnost starejše delovne sile, saj velja pravilo: več let delovne dobe – višja plača. Poleg tega starejše iskalce zaposlitve označujejo kot manj fleksibilne, deloma upravičeno, deloma neupravičeno. Res je, da se velikokrat niste več pripravljeni dodatno izobraževati in usposabljati (več kot 50 % vseh brezposelnih, starejših od 50 let, ima namreč I. in II. stopnjo izobrazbe), vendar je ravno tako res, da ste iz usposabljanj pogosto izključeni tudi proti svoji volji.


Povprečna starost prebivalcev Slovenije znaša 43,5 let – v prihodnjih letih se bo število aktivne populacije v starostni skupini od 50 do 64 let le še povečevalo, medtem ko bo število ljudi v skupini od 25 do 49 let upadalo.Zaposleni 45+ preprosto niste zrasli v okolju, kjer se menjuje službe. Če ste brez dela, ste načeloma bolj prizadeti kot 25- ali 30-letniki, ki so s tako miselnostjo odraščali in so se naučili, da menjava službe ni nič tragičnega. Velik delež starejših delavcev »vrže puško v koruzo« in preneha iskati delo, kar pomeni, da ostanejo trajno evidentirani kot brezposelni vse do upokojitve (ali se celo izpišejo iz baze registriranih brezposelnih).

Je to res najboljši način spopadanja z nastalo situacijo? Predlagamo vam, da raje pristopite na način, da jezo, ki ste jo doživeli ob izgubi dela zaradi zgoraj omenjenih vzrokov, preusmerite v pozitivno smer in verjemite v novo zaposlitev ter v tej smeri tudi aktivno delujte.

Svet dela se je spremenil, spremenite se tudi vi

Današnje razmere v svetu dela so se dramatično spremenile za vse, ki ste vanj vstopili v zgodnjih šestdesetih – t. i. baby boom generacija oz. generacija otrok blaginje – tehnologija in globalizacija sta močno spremenili delovno mesto. V nasprotju s tradicionalnim, urejenim razvojem izobraževanja, kateremu sledi doživljenjska zaposlitev z mirnim upokojevanjem, pa današnji svet dela zahteva vseživljenjsko učenje, kar omogoča nenehno osebno, poslovno in strokovno rast. Trenutno aktualni centri za vseživljensko učenje:
Zgoraj naštete možnosti so izobražavanja neformalnega tipa, pri čemer je v nasprotju s formalnim to namenjeno zadostitvi drugih potreb po izobraževanju in/ali interesov udeleženca izobraževanja. Med neformalna izobražavanja spadajo tudi najrazličnejši tečaji, od učenja drugega tujega jezika do osebnostne rasti, delavnice iz področja pisarniške produktivnosti, oblikovanja, marketinga ipd.

V koraku s časom

Starosti ne bi smeli enotiti z nemočjo, kognitivnim upadom in nekoristnostjo. Bistvo je v tem, da ohranite svoje veščine v koraku s časom in razpoloženje vitalno naravnano. Vsak, ki je vztrajen in zasleduje možnosti, ki so na razpolago, ima dobro priložnost, da dobi delo. Računalniška pismenost je danes skoraj neizogibna – bolj, kot so vaše računalniške veščine aktualne, boljše perspektive imate pri zaposlovanju. V naslednjih tednih vam bomo postregli s konkretnimi nasveti in aktualnimi možnostmi. 

Vaša priložnost

Delodajalci bodo nenehno potrebovali delavce in mlajših bo vedno manj. Realnost trga dela je, da je sedaj upokojitev starejših delavcev toliko, kolikor je vstopa mladih delavcev. Da bomo lahko ohranili stabilno bazo delovne sile, bomo morali paziti na to, da bomo zadržali ljudi nad 45 let, ker enostavno ne bo možno dobiti dovolj mladega kadra. Po demografskih napovedih bo leta 2025 povprečna starost v Sloveniji 47 let, kar nas bo uvrščalo med države z najstarejšim prebivalstvom na svetu – za primerjavo, na današnji dan povprečna starost slovenskih prebivalcev znaša 43,5 let (vir: STAT). V prihodnjih letih se bo število aktivne populacije v starostni skupini od 50 do 64 let le še povečevalo, medtem ko bo število ljudi v skupini od 25 do 49 let upadalo.

Demografija govori v prid 45+

Demografski trendi 21. stoletja, omenjeni v prejšnjem odstavku, govorijo v prid vam. Namesto, da bodo podjetja gledala za tem, da se »znebijo« starejših delavcev, bodo čez čas prišla do zaključka, da ste izkušeni, starejši, delavci še kako pomemben kader.

Eden izmed načinov, da se s potrebami potencialnih delodajalcev čim bolje ujamete, je identificiranje in poznavanje vaših osebnostnih lastnosti. Pri tem so vam lahko v pomoč rezultati opravljenega psihometričnega testiranja, ki vam bodo dali možnost objektivnega vpogleda v vaše kompentence in osebnostne lastnosti – morda pa na podlagi rezultatov povsem spremenite svoje dosedanje področje zaposlovanja.
Do 31. 8. 2020 vam je testiranje z uporabo kode PoletjeJeTu! na voljo brezplačno.


Izberi področje dela