Več kot dve tretjini vprašanih Slovencev bi delalo na daljavo za podjetja v tujini

7.5.2024


150 tisoč vprašanih iz 188 držav sveta, med njimi 772 Slovencev, je sodelovalo v največji svetovni raziskavi o trgu dela »Mobility Dreams and Trends«. Raziskava je pokazala, da bi bilo samo 6 % vprašanih Slovencev pripravljenih delati v tujini, med njimi je največ študentov. Najbolj zaželena destinacija Slovencev za delo v tujini ostaja Avstrija, boljši finančni pogoji pa so najpomembnejši razlog za delo zunaj lastne države. Raziskavo smo izvedli MojeDelo.com največji slovenski karierno zaposlitveni portal, član skupine The Network, skupina The Stepstone Group, in družba Boston Consulting Group.

London ostaja najbolj zaželeno mesto za delo, Ljubljana na 107. mestu 

Anketirance iz vsega sveta smo vprašali, v katerem mestu na svetu bi delali najraje. Na lestvici mest se je na vrhu obdržal London, ki ga vprašani štejejo za najbolj privlačno mesto za delo, predvsem zaradi jezika in izjemne globalne mreže. 

Prestolnici Velike Britanije sledi Amsterdam, ki je le za odstotek manj privlačen kot London, tretje mesto pa si delita Dubaj in Abu Dhabi. 

Med državami, v katerih bi kandidati na trgu dela želeli delati, še vedno prednjačijo angleško govoreče države, prva je Avstralija, za njo Združene države Amerike, Kanada, Velika Britanija in Nemčija, sledita pa jim ključni azijski destinaciji Japonska in Singapur. 
Na seznamu zaželenih držav Slovenija, tako kot leta 2020, zaseda 66. mesto, Ljubljana pa je med mesti, v katerih bi si zaposleni želeli delati, zasedla 107. mesto.

Med razlogi za selitev v Slovenijo na prvem mestu kakovost življenja

Kakovost življenja v Sloveniji je zmagovalni razlog za selitev k nam, na drugem mestu so priložnosti za delo, na tretjem pa varnost in stabilnost službe, medtem ko sta na primer manj pomembna pogoja pridobivanje licence za delo in inovacije in digitalizacija. 
»Tako kot je za tujce najbolj pomemben razlog za selitev in delo pri nas kakovost življenja, je tudi za Slovence kakovost življenja razlog, da raje ostajamo doma,« je povedala Nika Rakonjac, vodja marketinga na Styria digitalmarketplaces, d.o.o. »Razlogi za premik v Slovenijo, ki v primerjavi s svetovnim povprečjem še posebej izstopajo, so varnost in stabilnost, družini prijazno okolje in zdravstvena oskrba.«


Med vprašanimi Slovenci je zanimanje za delo v tujini v šestih letih padlo za skoraj polovico

Medtem ko so rezultati največje svetovne raziskave pokazali, da je kar 25 odstotkov vprašanih pripravljenih delati v tujini, smo med Slovenci ugotovili, da si delo v tujini predstavlja le 6 odstotkov anketirancev. Če bi gledali samo mlade, bi se 11 odstotkov Slovencev preselilo v tujino, medtem ko o delu v tujini razmišlja kar trikrat več mladih po svetu. 

Med vprašanimi Slovenci, ki bi bili pripravljeni delati v tujini, so na prvem mestu študenti (18 %), na drugem prostovoljci in tisti, ki delajo za neprofitne družbe (14 %), na tretjem mestu pa so inženirji in tehnični kader (13 %). Na zadnjem mestu tistih, ki bi jih zanimalo delo v tujini, so obrtniki in tisti kadri, ki opravljajo ročna in fizična dela. 
Od leta 2018 je zanimanje za delo v tujini med vprašanimi kandidati na trgu dela v Sloveniji padlo za skoraj polovico. 

Več kot dve tretjini vprašanih Slovencev bi delalo na daljavo za tuja podjetja

Povečalo pa se je število tistih Slovencev, ki so pripravljeni delati na daljavo za delodajalca v tujini. Kar 68 % vprašanih bi bilo pripravljenih na delo na daljavo za podjetja v tujini, kar je za 2 % več kot leta 2020, medtem ko se je globalno ta pripravljenost povečala za kar 9 %. 

»Kljub upadanju pripravljenosti Slovencev za delo v tujini, ki je zdaj s 6 % precej pod globalnim povprečjem, opažamo sočasen porast pripravljenosti za delo na daljavo za tujega delodajalca. Ta vzporedni trend odseva željo po ohranjanju domače stabilnosti in kakovosti življenja ob hkratnem izkoriščanju globalnih delovnih priložnosti. Spremembe v delovnih navadah in vrednotah po pandemiji so nedvomno okrepile ta dvojni pristop, ki prinaša fleksibilnost brez potrebe po geografskih premikih,« je poudarila Melanie Seier Larsen, generalna direktorica in partnerica pri BCG.

Slovenci bi najraje delali v sosednji Avstriji, k nam bi najraje prišli delat delavci iz Bosne in Hercegovine

Trojček Avstrija, Nemčija in Švica ostaja med najbolj zaželenimi državami za delo med vprašanimi Slovenci, kot je bilo ugotovljeno že v raziskavi iz leta 2020. 
Med iskalci zaposlitve, ki bi se bili pripravljeni preseliti v tujino zaradi službe, si od delodajalca najbolj želijo pomoč pri iskanju stanovanja (84 %), pomoč pri urejanju vize za delo v tujini in pri urejanju potrdil za delo (67 %), na tretjem mestu pa pričakujejo podporo pri selitvi (64 %). 
Vprašanih Slovencem se ne zdi toliko pomembno, da bi imeli mentorja pri uvajanju za delo (33 %) ali da bi jim kdo moral pomagati pri navezovanju stikov z drugimi zaposlenimi (16 %).
Med anketiranci, ki bi bili pripravljeni delati v tujini, je 26 % takšnih, ki bi ostali nenačrtovano dolgo, glede na izkušnje, ki bi jih imeli z delom in življenjem v tujini, 25 % bi jih ostalo za nedoločen čas, 22 % pa bi jih ostalo znotraj treh let in bi se za vrnitev domov odločili glede na izkušnje, ki bi jih imeli z življenjem in delom v drugi državi. 
Največja svetovna raziskava o trgu dela je pokazala, da si v Slovenijo najbolj želijo priti delat delavci iz Bosne in Hercegovine (10,8 %) in Srbije (6,5 %). Na tretjem mestu so vprašani iz Pakistana (2,2 %) in Madžarske (1,2 %). 

Boljši finančni pogoji najpomembnejši razlog za delo v tujini

Med razlogi o selitvi zaradi službe v drugo državo vprašani Slovenci v visokem odstotku navajajo finančne in ekonomske razloge (78 %), na drugem mestu so konkretne ponudbe za delo (67 %), na tretjem pa splošno boljši pogoji dela (64 %).
Prav tako vprašani iz vsega sveta navajajo med razlogi za delo drugod finančne in ekonomske razloge kot najpomembnejši faktor za odločitev, na drugem mestu pa so splošno boljši pogoji dela (56 %). 

Med razlogi vprašanih Slovencev, kaj je tisto, kar odloča o tem, da raje delajo doma, je to nezmožnost, da bi v tujino pripeljali tudi družinske člane ali življenjskega partnerja, na drugem mestu je jezikovna bariera, tretje mesto pa si delita navezanost na domačo državo in stroški selitve. Podatki o raziskavi

V največji svetovni raziskavi o trgu dela, ki smo jo izvedli MojeDelo.com največji slovenski karierno zaposlitveni portal, član skupine The Network, The Stepstone Group, in družba Boston Consulting Group, je sodelovalo 150 tisoč vprašanih iz 188 držav sveta. V raziskavi je sodelovalo 772 vprašanih iz Slovenije, med njimi je bilo 65 % žensk in 35 % moških, med njimi pa je bilo kar tri četrtine (75 %) redno zaposlenih. Med njimi je bilo 25 % anketirancev s sekundarno kvalifikacijo, 30 % z diplomo in 30 % z magisterijem, 9 % jih ima srednjo šolo, 3 % od vprašanih doktorat, 1 % pa je brez izobrazbe. 

  • MojeDelo.com
MojeDelo.com je največji in najbolj prepoznaven karierno-zaposlitveni portal v Sloveniji. Smo prva (top of mind) izbira uporabnikov, ki so na svoji karierni poti pripravljeni narediti naslednji korak. Kot strokovnega in učinkovitega partnerja pri iskanju novih talentov nas že več kot 19 let prepoznava večina slovenskih podjetij, za katera razvijamo orodja in izobraževanja, ki najbolje odgovarjajo na sodobne izzive upravljanja kadrov in rekrutiranja. S strokovno raziskavo Ugled delodajalca merimo uspešnost vlaganj v znamčenje delodajalca in podeljujemo laskave nazive za najuglednejša podjetja, z virtualnimi hekatoni in kariernimi dogodki pa delodajalce uspešno združujemo s pravimi kandidati.

  • The Network
The Network je globalna zveza več kot 60 vodilnih spletnih strani za zaposlovanje, ki si
prizadeva najti najboljše talente v več kot 140 državah. Mreža, ustanovljena leta 2002, je
postala globalno vodilno podjetje na področju spletnega kadrovanja, ki mu zaupa več kot
2.000 globalnih korporacij. Tem korporacijam ponujajo enotno kontaktno točko v matičnih
državah in jim omogočajo, da operirajo v isti valuti in z eno samo pogodbo, hkrati pa jim
omogočajo dostop do globalne delovne sile. Spletna mesta za zaposlovanje v mreži vsak
mesec privabijo skoraj 200 milijonov unikatnih obiskovalcev. Za več informacij obiščite

  • The Stepstone Group
Skupina Stepstone je ena izmed vodilnih svetovnih platform za zaposlovanje. Z uporabo svojih podatkov, platforme in tehnologije ustvarjajo izjemne priložnosti za iskalce zaposlitve in podjetja. Gradijo odlične izdelke in storitve, ki se popolnoma ujemajo s talenti in podjetji, kar pomaga pri poštenem in pravičnem zaposlovanju. Sodelujejo z več kot 20 blagovnimi znamkami in podjetji v več kot 30 državah po vsem svetu.

O družbi Boston Consulting Group 
Družba Boston Consulting Group sodeluje z gospodarskimi in družbenimi voditelji pri reševanju njihovih najbolj perečih izzivov in prepoznavanju največjih priložnosti. Ob ustanovitvi leta 1963 je bila družba pionir na področju poslovnih strategij. Danes strankam pomaga pri celostnem preoblikovanju poslovanja, ki koristi vsem deležnikom – organizacijam omogoča rast, gradi vzdržno konkurenčno prednost in spodbuja pozitiven vpliv na družbo. 
 
Njene raznolike, globalne ekipe prinašajo poglobljeno strokovno in funkcionalno znanje ter širok razpon pogledov, ki postavljajo pod vprašaj obstoječe stanje in navdihujejo spremembe. BCG ustvarja rešitve s pomočjo vrhunskega poslovnega svetovanja, s tehnologijo in oblikovanjem ter korporativnimi in digitalnimi podjemi. V podjetju in na vseh ravneh organizacije njihovih strank delujejo po edinstvenem modelu sodelovanja, ki ga poganja cilj, da njihovih strankam pomagajo uspevati in jim omogočijo, da ustvarijo boljši svet.


Nasvet je za vas napisala:  ekipa MojeDelo.com

Preberite tudi:

1. 
Zakaj je e-učenje pomembno za kariero?


Izberi področje dela