Za šolsko leto 2016/2017 razpisujemo 2 kadrovski štipendiji

5.9.2016

Povej naprej

V družbi Savatech, d.o.o. razvijajmo, izdelujejmo in tržimo inovativne izdelke visoke kakovosti. Naši gumeno-tehnični izdelki so iskani v gradbeni industriji, proizvodnji vozil (od motorjev do avtomobilov ter industrijskih in poljedelskih vozil), grafični in papirniški industriji ter pri varovanju okolja. Večina naših izdelkov je namenjena tujim trgom, saj jih poznajo in cenijo v več kot 90 državah.V družbi Savatech, d.o.o. razvijajmo, izdelujejmo in tržimo inovativne izdelke visoke kakovosti. Naši gumeno-tehnični izdelki so iskani v gradbeni industriji, proizvodnji vozil (od motorjev do avtomobilov ter industrijskih in poljedelskih vozil), grafični in papirniški industriji ter pri varovanju okolja. Večina naših izdelkov je namenjena tujim trgom, saj jih poznajo in cenijo v več kot 90 državah.

Usmerjenost v razvoj inovativnih gumeno-tehničnih izdelkov in rešitev je eno izmed poglavitnih načel naše organizacijske kulture in za uresničitev poslanstva in vizije v podjetju potrebujemo mlade, izobražene, kreativne in vedoželjne sodelavce, zato vas vabimo, da se prijavite na razpis za kadrovske štipendije.
Za šolsko leto 2016/2017 razpisujemo 2 kadrovski štipendiji, namenjeni študentom, ki imajo izpolnjene pogoje za vpis na:

Fakulteto za strojništvo

2. bolonjska stopnja: 
• ena štipendija za prvo leto študija
• ena štipendija za drugo leto študija.


K prijavi priložite:

• kratek življenjepis s kontaktnimi podatki,
• potrdilo o vpisu na fakulteto,
• potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo števila predpisanih in že opravljenih izpitov,
• priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju ter navedbo sodelovanja pri projektih s strokovnega področja.

Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom in aktivnim sodelovanjem pri projektih v okviru izobraževalnega programa.

Pričakujemo najboljše. Zato vam tudi nudimo najboljše.

Poleg dobre štipendije vam bomo že med študijem omogočili opravljanje obvezne prakse. Preko počitniškega dela boste lahko spoznavali podjetje in pridobivali dragocene delovne izkušnje. Svetovali vam bomo glede osebnega in strokovnega razvoja ter pomagali pri izdelavi seminarskih nalog in pripravi diplomske naloge.

Pot do diplome vam bo tako lažja, obenem pa boste imeli že v času študija priložnost spoznati delovno okolje in morebitne bodoče sodelavce.


Prijave z dokazili do 17. 10. 2016 posredujte na naslov: Savatech, d.o.o., Kadrovski sektor, Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: natasa.mrgole@savatech.si

Povej naprej

Izberi področje dela