Zakaj je inovativnost na delovnem mestu tako zelo pomembna?

26.3.2019


Inovativnost in kreativnost nista prisotna zgolj v umetnosti. Kreativnost se ne kaže samo v slikah, pesmih in skladbah, temveč bi morala biti opazna na vsakem koraku in na vsakem delovnem mestu.V osnovi kreativnost organizaciji pomaga najti boljše in optimizirane poti delovanja. Zato ni čudno, da se moramo do inovativnosti obnašati kot do imperativa, ki nam veleva, kako bi se moralo podjetje obnašati.

Kreativnost ustvarja nove, divergentne povezave
Nove ideje so ključ do kreativnega procesa, a samo generiranje teh ni najpomembnejši del tega. Pomembno je povezovanje idej na načine, ki niso najbolj očitni ter niso bili preizkušeni že v preteklosti. Temu sledi - več idej, kot jih predstavljamo, več potenciala imamo za njihovo povezovanje.

Mark Twain je rekel, da je predstavljanje idej kot metanje barv na kup v sklopu mentalnega kaleidoskopa. Ko jih obrnemo in malenkost spremenimo, nam dajo vedno nove in nove kombinacije.

Končni del kreativnega procesa je kritična analiza, kjer ocenjujemo, kako so se medsebojne povezave izkazale in na kakšen način so rešile težavo, ki jo imamo.

Kreativnost se začne z najbolj osnovnimi idejami
Da bi povezali koncept različnih idej v nove poti, moramo razumeti in dojeti idejo v njeni najenostavnejši obliki. Če nadaljujemo Twainovo misel - z obračanjem kaleidoskopa moramo razumeti naravo vsake ideje, ki se nam v njem prikaže. Kako bi namreč na drug način lahko povezali ideje v smiselno celoto? Razumevanje je ključno tudi, če si želimo ideje videti jasneje.

Kreativnost je proces, ki ga je sposoben vsak
Kreativnost se po novih pojmovanjih dojema kot talent - je sposobnost, ki jo lahko razvijemo s treningom, učenjem, vajo in razumevanjem.

Organizacije morajo spodbujati svoje zaposlene k opolnomočenju, da bi razvili svoje talente, hkrati pa jih morajo izobraziti. In ustvarjanje kreativne miselnosti v pravem okolju je nekaj, kar prav tako zahteva talent in sposobnost vodij. Zaposlene ne sme biti strah izraziti svojih idej, zato morajo naleteti na plodna tla in na razumevajoča ušesa.

Kreativnost ne pride takrat, ko si to želite
Ne spreglejmo osnove kreativnosti. Ta se zgodi izven formalnega okolja, zato morajo podjetja dobro razmisliti, na kakšen način bodo inovativne procese začela vpeljevati v svoj vsakdan.

Ideji moramo dati čas, da se razvije, in organizacije se morajo tega tudi zavedati. Brez časa za razvoj povezave med idejami ne bodo vidne in ne bodo speljane na zaveden način.

Raznolikost je ključ do visoke stopnje kreativnosti
Kreativni proces vodi divergentno mišljenje, zato je pomembno, da ekipo zaposlenih sestavljajo raznoliki člani, ki vsak s svojo glavo razmišlja v drugo smer. Več zornih kotov, ozadij, osebnosti, miselnih tokov in izkušenj je prisotnih v enem prostoru, več je možnosti za ideje in njihovo povezovanje ter kritično analizo vsake od njih.

Svojo kreativnost izrazite tudi, ko pišete ali posodabljate svoj življenjepis. Saj res, kdaj ste to naredili zadnjič?


Izberi področje dela