Kaj mora vsebovati življenjepis managerja hotela?

15.6.2016


Manager hotela je odgovoren za usklajeno delovanje vseh področij hotela, zato mora imeti dobro razvite socialne, organizacijske, vodstvene in poslovne sposobnosti, ki jih mora znati predstaviti tudi na papirju in s tem že na prvi pogled prepričati kadrovike, da je primeren za opravljanje delovnih nalog za razpisano delovno mesto. Kaj mora življenjepis vsebovati in kako se najbolje »prodati«, si preberite v nadaljevanju…

Manager hotela je odgovoren za usklajeno delovanje vseh področij hotela, zato mora imeti dobro razvite socialne, organizacijske, vodstvene in poslovne sposobnosti, ki jih mora znati predstaviti tudi na papirju in s tem že na prvi pogled prepričati kadrovike, da je primeren za opravljanje delovnih nalog za razpisano delovno mesto. Kaj mora življenjepis vsebovati in kako se najbolje »prodati«, si preberite v nadaljevanju…


Kaj mora vsebovati življenjepis managerja hotela?

Življenjepis naj se začne z udarnim stavkom, ki kaže na vaše izkušnje in vodstvene sposobnosti. Stavek naj se glasi približno tako: Samoiniciativen, organiziran in izkušen manager hotela, usmerjen v rezultate. S tem stavkom zajamete točno tisto, kar se od managerja zahteva za kvalitetno funkcioniranje v tem poslovnem svetu. Sledijo vaši kontaktni podatki, ki jim lahko dodate tudi povezavo do vaše osebne spletne strani, bloga, LinkedIn profila itd. – za operativnega vodjo hotela se pričakuje, da ima za seboj že nekajletne izkušnje in ustvarjeno ime v poslovnem svetu, zato mora biti profesionalna tudi njegova spletna podoba.

Nadaljujte z delovnimi izkušnjami, ki se morajo povezovati s sposobnostmi, ki jih zahtevajo za delovno mesto. Pomislite, kaj ste počeli v zadnjih 10 ali 15 letih, kjer ste morali izkazovati svoje vodstvene sposobnosti, koliko veliko skupino ljudi ste vodili, koliko ljudi ste imeli pod seboj. Zapišite, kje ste izkazovali svoje znanje na področju financ, računovodstva in administracije, na kakšnem nivoju se je vse skupaj odvijalo. Na katerih delovnih mestih ste razvijali socialne veščine in bili dolžni poslušati ljudi ter upoštevati njihove potrebe? Vse izkušnje podkrepite s konkretnimi primeri, ki nazorno pokažejo, kje ste se izkazali. Zapišite svoje lastne uspehe, kot je recimo: Vodil sem skupino 15 zaposlenih, ki so motiviranost in zadovoljstvo z vodstvenim kadrom kazali skozi večanje produktivnosti – prodaja se je v enem letu zvišala za 13 odstotkov.»Pri nas smo ob branju življenjepisov pozorni na socialne veščine, smisel za poslovanje in oko za podrobnosti. Kandidat mora vsekakor imeti razvite komunikacijske sposobnosti, biti mora motivator, samozavesten, osredotočen na cilje, zavezan k odličnosti, imeti mora razvit čut za timsko delo, visoke etične in moralne vrednote. Hkrati mora znati obvladovati stresne situacije in, predvsem, biti prvi med enakimi. Neprestano mora razvijati sebe, postajati vedno boljši v smislu socialne in čustvene inteligence, znati mora usmerjati druge in imeti močno razvito intuicijo.« (g. Jernej Osterman, generalni direktor Austria Trend Hotel Ljubljana)Sledi izobrazba – na splošno je za delovno mesto operativnega vodje hotela zaželena izobrazba 7. stopnje ali stopničko nižja. Če ste opravljali srednjo turistično šolo, zapišite, katera znanja ste pri tem pridobili, hkrati pa se osredotočite na znanja, ki ste jih dobili tekom študija. V primeru, da se vaša diplomska naloga navezuje na razpisano delovno mesto, zapišite naslov in na kratko povzemite, o čem ste pisali in kaj ste v zaključnem delu ugotovili.

Poudarite svoje sposobnosti – kot smo že omenili, mora manager hotela imeti širok spekter sposobnosti. Pridevnike, ki jih zapišete, vedno podkrepite s primeri (seveda tam, kjer je to mogoče). Dokažite, kje ste pridobili svojo sposobnost organizacije in kvalitetnega poslovanja, v katerih primerih ste morali biti osredotočeni na potrebe posameznikov in uresničevanje njihovih želja.»Življenjepis zagotovo mora biti kratek, pregleden in profesionalen. Je osebna reklama in vstopnica za intervju – seveda, s priloženim prepričljivim spremnim pismom.« (g. Jernej Osterman, generalni direktor Austria Trend Hotel Ljubljana)Zaključite z dodatnimi znanji, ki naj se navezujejo na razpisano delovno mesto. Ali ste v tem času opravljali dodaten tečaj na temo poslovanja malih/velikih družb? Ste opravljali tečaj organizacije dogodkov? Se spoznate na management časa oz. na področje, kjer ste morali svoj lasten čas organizirati na produktiven način in s tem pridobiti čim več pozitivnih rezultatov? Ste vodili delavnice ali tečaje na določeno temo, kjer so bili poslušalci širša javnost? Vse to se povezuje z delom operativnega vodje hotela, ki nakazuje na to, da ste vsestranska oseba, ki se je pripravljena dodatno izobraževati in dodatno širiti svoja znanja.»Pri izboru so zelo pomembne izkušnje in reference, ki pri nas nosijo veliko težo, saj jih tudi preverjamo (tako, kot v tujini). Vsaka dobra referenca je za kandidata zagotovo velika prednost.« (g. Jernej Osterman, generalni direktor Austria Trend Hotel Ljubljana)Manager hotela mora biti namreč oseba, ki hkrati s karizmo oddaja tudi občutek, da se lahko prilagodi skupini ljudi glede na znanje, ki ga ima o njih.


Poglejte si ponudbo razpisanih delovnih mest na področju turizma.


DELO V TURIZMU


Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com


Izberi področje dela