Kako napišemo dober življenjepis in spremno pismo

16.7.2020


Pisanje prijave na delovno mesto je lahko velik izziv. Težko je, dokler ne znamo opredeliti vsebine, ki jo želimo preliti na papir. Vsebina za pripravo CV-ja in spremnega pisma so naši cilji, kompetence in plan lastnega razvoja. Ko definiramo ta področja, postane pisanje prijave na delovno mesto enostavno in hitro. Praviloma bi moral iskalec svoje cilje kompetence in plane lastnega razvoja zastaviti pred začetkom kariere in jih dopolnjevati in nadgrajevati skozi celotno kariero.

Iskanje službe je v osnovi prodajanje samega sebe najboljšemu in najustreznejšemu kupcu. Poglejmo, kaj pomeni pisanje spremnega pisma in življenjepisa skozi primer prodaje avtomobila.

Predstavljajmo si, da prodajate avto in zasledite oglas, v katerem je kupec zapisal: “Iščem nov družinski avto, uživam pa tudi v športnji vožnji.” - naj za naš primer kupčeva želja predstavlja razpis za delovno mesto.

Recimo, da ste lastnik družinskega avtomobila z zmogljivim športnim motorjem, in je zgoraj zapisani vaš idealen kupec. Kako bi ga nagovorili?
Nagovor kupca je podoben vaši prijavi na delovno mesto. Razdelimo ga na dva dela, ki ga lahko primerjamo s spremnim pismom in življenjepisom.

Prvi del, prodajno naravnan, izpostavi bistvene prednosti oz. argumente zakaj je naš avto pravi za kupca (kot spremno pismo) - na primer:

Prepričan sem, da imam idealen avto za vas. Ima velik prtljažni prostor, strešne nosilce in strešni kovček. V naši družini nas je pet in z njim smo se vsako leto brez težav odpravili na družinsko kampiranje. S športnim motorjem pa je vsaka vožnja izjemen užitek! Vabim vas na ogled in se prepričajte sami!

Sledi drugi del, z bolj tehničnimi podatki (kot življenjepis):

Moč motorja je 130 kW, prtljažni prostor 350 litrov prostornine, ima 19-palična kolesa ...

Tako kot pri prodaji avtomobila izpostavimo ključne prednosti, ki jih išče kupec, naredimo tudi, ko “sebe prodajamo” delodajalcu.


Pisanje življenjepisa (CV-ja)

Vsak življenjepis mora vsebovati obvezne elemente:
  • naslov, 
  • osebne podatke, 
  • delovne izkušnje, 
  • izobrazbo, 
  • kompetence in 
  • dodatne elemente, ki podpirajo zahteve delovnega mesta. 

V današnjem članku bomo predstavili samo tiste, ki jih je težje oblikovati.


Naslov življenjepisa
Pri kreiranju naslova se osredotočimo na sedanjo pozicijo, v mislih pa imamo tudi že naše bodoče delovno mesto. Naše iskanje lahko zajema širok spekter delovnih mest, ali pa je osredotočen na točno določeno delovno mesto - od tega je odvisna tudi oblika.

Na primer, naslov Poslovodja zajema širši spekter delovnih mest, naslov Arhitekt nizkih gradenj pa je osredotočen zgolj na eno delovno mesto. Z naslovom torej že nakažete vaše zaposlitvene cilje.

Sledi kratek povzetek osebnostnega profila.
Ta del življenjepisa naj bo osredotočen izključno na glavno sposobnost, ki jo zahteva razpis.
V primeru razpisa za poslovodjo poudarite vodstvene, organizacijske sposobnosti, sposobnost planiranja in ostale bistvene zahteve za to delovno mesto. Slabo opisan povzetek se kaže kot nepoznavanje svojih ciljev in vašega doprinosa podjetju. Povzetek osebnostnega profila mora biti prilagojen vsakemu razpisu posebej.

Delovne izkušnje
Pri naštevanju delovnih izkušnjah se osredotočimo zgolj na najpomembnejše za delovno mesto. Ostale minimiziramo ali jih celo izpustimo.

Če ste opravljali več podobnih delovnih mest, pazite, da se delovne naloge ne ponavljajo - zadostuje, da isto delovno nalogo vpišete samo enkrat. Na primer, če ste bili večkrat zaposleni kot administrator, lahko bolj podrobno opišete samo najpomembnejše delovno mesto, ostale pa jih zgolj navedete. Ko opisujete delovne naloge bodite osredotočeni na zahteve razpisanega delovnega mesta in navajate oziroma poudarite le naloge, ki so relevantne za novo delovno mesto.

Opis kompetenc
Opis kometenc je eden od težjih delov življenjepisa. V tem delu morate biti zelo iskreni, sicer se lahko pokaže nepoznavanje samega sebe, precenjevanje sli podcenjevane določenih sposobnosti.

Za lažje prepoznavanje osebnostnega profila priporočamo reševanje psihometričnega testiranja, ki vam bo dal celovit vpogled v vaše kompetence.

Pisanje spremnega pisma

Iz uvodnega primera smo ugotovili, da je spremno pismo nagovor kupca, v primeru iskanja zaposlitve pa je to nagovor delodajalca. V spremnem pismu opišemo, zakaj smo prava oseba za delovno mesto in odgovorimo na bistvene zahteve razpisa. Spremno pismo je v osnovi razdeljeno na tri dele: uvod, jedro in zaključek.

Uvod je namenjen vaši ponudbi za želeno delovno mesto. Na primer kot vodja proizvodnje se prijavljam na delovno mesto...

V prvem delu jedra razložite vašo ponudbo, v drugem delu pa lahko podate nekaj svojih pričakovanj, kot so delovni pogoji, v katerih želite delati (napredno delovno okolje, delo s strankami iz tujine, delo na terenu, svoboda pri odločanju itd.).

V zaključnem odstavku odločno nakažite, da si želite razgovor in ste pripravljeni sprejeti pogoje, ki jih zahteva to delovno mesto.

Zaradi raznolikosti delodajalcev je nujno, da za vsak razpis pripravite svoje spremno pismo - le tako lahko delodajalca nagovorite osebno.
Pazite še, da ima spremno pismo in življenjepis rdečo nit od prvega do zadnjega stavka. V vsak stavek pa vgradite sporočilo, ki podpira vaš cilj.

V času pisanja bodite odločni, zainteresirani, optimistični. Imejte jasen cilj, saj bo le tako vaša prijava odražala vse te lastnosti.


Pripravil Aleš Kavčič, HR specialist MojeDelo.com

Vabimo vas, da se v okviru Spletnih kariernih sejmov MojeDelo.com udeležite brezplačnih Kariernih točk, kjer lahko svoj življenjepis izpopolnite s pomočjo uporabnih nasvetov naših HR strokovnjakov.


Izberi področje dela