»Najbolj pomembni so podatki o izobrazbi in o delovnih izkušnjah«

24.4.2020


Področje farmacije že nekaj let vztrajno raste in se razvija, posledično je potreba po novih kadrih vse večja, hkrati pa se odpirajo nova delovna mesta tam, kjer si deset let nazaj nismo niti predstavljali. Kako zaposlujejo v podjetju, ki v zadnjih letih velja za najuglednejšega delodajalca, in kako poteka selekcijski postopek pri njih? Pogovarjali smo se z g. dr. Borisom Dularjem, direktorjem Kadrovskega sektorja v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto. Dr. Dular je del podjetja že od leta 1990 in njegove izkušnje na področju kadrovanja so zlata vredne.

Področje farmacije že nekaj let vztrajno raste in se razvija, posledično je potreba po novih kadrih vse večja, hkrati pa se odpirajo nova delovna mesta tam, kjer si deset let nazaj nismo niti predstavljali. Kako zaposlujejo v podjetju, ki v zadnjih letih velja za najuglednejšega delodajalca, in kako poteka selekcijski postopek pri njih? Pogovarjali smo se z g. dr. Borisom Dularjem, direktorjem Kadrovskega sektorja v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto. Dr. Dular je del podjetja že od leta 1990 in njegove izkušnje na področju kadrovanja so zlata vredne.
1. Krka, d. d. je podjetje, kjer so strokovnjaki prav lepo vabljeni. Na katerem področju so novi zaposleni najbolj zaželeni?

Med najpogostejšimi in najbolj iskanimi profili v našem podjetju so farmacevti in kemiki univerzitetnega in visoko strokovnega nivoja, priložnosti za uspešno kariero pa lahko dobijo tudi drugi, ki imajo ustrezen nivo znanj in sposobnosti ter motiviranosti za delo. Največ zaposlujemo v marketingu in prodaji ter razvoju in raziskavah, z novimi naložbami v proizvodne zmogljivosti pa se ustvarjajo tudi delovna mesta za proizvodne delavce.

2. Ali se srečujete s težavo, da bi za želen profil razpisanega delovnega mesta težko našli primernega kandidata? Katere profile najbolj pogrešate v vašem podjetju?

Pri zaposlovanju sicer nimamo večjih težav, saj za razpisana delovna mesta dobivamo veliko ponudb kandidatov za zaposlitev. To nam omogoča, da izberemo najboljše glede na naše specifične potrebe dela. V povprečju prejmemo za razpisano mesto več deset, za nekatera tudi več sto prošenj. Pokazalo se je, da potencialne kandidate za zaposlitev dodatno pritegne tudi to, da smo že nekajkrat prejeli naziv »najuglednejši delodajalec«. Vsekakor pa ljudje v našem podjetju prepoznavajo priložnosti za karierni razvoj, saj dinamično mednarodno delovno okolje ponuja številne zanimive delovne izzive, gotovo pa so privlačni tudi dobri delovni pogoji, skrb za kakovost dela in življenja, socialna varnost in skrb za varno delo, ki so temelji vsakega spodbudnega delovnega okolja.

3. Katere vrste življenjepisi vam najprej padejo v oči? Ali kandidatom svetujete, da izkušnje zapisujejo v obliki Europass življenjepisov ali imate raje, če je kandidat inovativen?

Med več tisoč življenjepisi, ki jih prejmemo vsako leto, so le-ti zelo različni tako po vsebini kot po obliki. V povprečju prejmemo za razpisano mesto več deset, za nekatera tudi več sto prošenj in v selekcijske postopke je v odvisnosti od kakovosti prijavljenih potencialnih kandidatov v razgovore vključenih od dvajset do osemdeset kandidatov. Najraje imamo pregledne, sistematično strukturirane, zgoščene prošnje in življenjepise, saj tisti v strnjeni pisni obliki zahtevajo bistveno več časa, da razberemo ključne informacije.

4. Kaj vam je pomembno pri izbiri kandidata?

Najbolj pomembni so podatki o izobrazbi in o delovnih izkušnjah za iskano zaposlitev, zgoščena vsebinska informacija o konkretnih delih, ki jih je kandidat že opravljal ter o dodatnih znanjih in izkušnjah, ki si jih je pridobil v izobraževalnem in delovnem procesu, pa tudi informacija o pričakovanjih oz. o želenem področju dela. Zaželeno je, da predstavitev vsebuje tudi osebno noto, iz katere lahko razberemo vrednote in cilje iskalca zaposlitve. S prošnjo za delo prosilci vzpostavijo prvi stik s podjetjem in ta vpliva na odločitev, koga bomo povabili na prvi pogovor.

5. Opravljate selekcijo predvsem na podlagi kandidatovih izkušenj, osebnostnih lastnosti, predstavitve na zaposlitvenem razgovoru?

Srečujemo se s z različnimi kandidati, ki se, odvisno od razpisanih prostih delovnih mest, razlikujejo ne samo po stopnji izobrazbe, temveč tudi po izkušnjah, znanju, sposobnostih in osebnostnih lastnosti. Kandidati, ki izkažejo znanja, ki se zahtevajo za prosto delovno mesto, poleg tega pa kažejo proaktivnost, fleksibilnost, odgovornost in zanesljivost, imajo prav gotovo večje možnosti, da bodo dobili delo.

6. Kaj je tisto, kar vas pri kandidatu najbolj pritegne?

V Krki cenimo izkazano motivacijo za delo, ki se odraža v tem, da so iskalci zaposlitve na razgovor pripravljeni, da na konkretna vprašanja podajo konkretne odgovore, da poznajo naše podjetje in naše izdelke pa tudi, da zastavljajo vprašanja, povezana z delom, za katerega se zanimajo. Pomembno je tudi, da se kandidati za delo oz. zaposlitev prepoznajo v naših vrednotah (hitrost, fleksibilnost, partnerstvo, zaupanje, kreativnost, učinkovitost), da vanje verjamejo in jih živijo v svojem delovnem vsakdanu. Med izbornim postopkom si prizadevamo odkriti njihove potenciale, zato jim omogočimo, da predstavijo svoja znanja, izkušnje ter lastne karierne cilje in ambicije. To nam omogoča lažjo presojo in izbor najustreznejših kandidatov.

7. Krka je podjetje z dolgo in bogato tradicijo, ki je neprestano rasla in se razvijala, seveda tudi s pomočjo vaših zaposlenih. V kolikšni meri in na kakšen način skrbite za zadovoljstvo zaposlenih?

V Krki se zavedamo, da svojih strateških ciljev ne bi mogli uresničevati brez motiviranih, inovativnih in dobro usposobljenih ljudi. Temelja spodbudnega in zdravega delovnega okolja pa sta brez dvoma odgovornost do zaposlenih ter skrb za kakovostno življenje in varno delo. V Krki se tega zavedamo že od ustanovitve in to dosegamo s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi, vzgojnimi in drugimi varstvenimi mehanizmi. Dejavnosti, s katerimi prispevamo k skrbi za krepitev zdravja zaposlenih, so del našega vsakdana. Vsebine, s katerimi jim omogočamo bolj kakovostno življenje, nenehno prilagajamo. Aktivno sodelujemo tudi na področjih, ki prispevajo h kakovosti življenja zunaj delovnega okolja. Tako že desetletja za dobro zdravje in medsebojne odnose skrbimo z raznovrstnimi športnimi in kulturnimi dogodki in organiziramo številne rekreativne in družabne programe, letovanja pa tudi team buildinge. Za zaposlene organiziramo tudi programe preventivne zdravstvene rekreacije in termalno zdravljenje, zagotavljamo pa tudi varno delovno okolje. Druženje zaposlenih je pomemben del Krkine kulture. Enkrat na leto se nas več kot 2500 sodelavcev zbere na Krkinem dnevu, kjer se pomerimo v različnih športih, ki jim v popoldanskem času sledi družabno srečanje. Srečujemo se tudi na dnevu Krkinih priznanj, kjer se srečajo krkaši-jubilanti ter naj sodelavci, naj vodje in naj predlagatelji inovacij in koristnih predlogov, in na novoletnih srečanjih po organizacijskih enotah in drugih druženjih, kot so srečanja invalidov, krvodajalcev, gasilcev, športnikov in drugih. Tradicionalno organiziramo tudi srečanje upokojenih sodelavcev.

Preglejte ponudbo prostih delovnih mest na področju farmacije.


Anja Damjanović za MojeDelo.com


Izberi področje dela