Za študente, ki končujejo študij: Kako napisati življenjepis

3.10.2017


Življenjepis oz. osebna pisna predstavitev je marketinško orodje, ustvarjeno s ciljem pridobiti razgovor za zaposlitev. Podatki v življenjepisu se posredujejo na kratek in jedrnat način, osredotočeni so h kariernim ciljem in se nanašajo na specifičnega delodajalca.

Življenjepis oz. osebna pisna predstavitev je marketinško orodje, ustvarjeno s ciljem pridobiti razgovor za zaposlitev. Podatki v življenjepisu se posredujejo na kratek in jedrnat način, osredotočeni so h kariernim ciljem in se nanašajo na specifičnega delodajalca.
Pisanje življenjepisa je na začetku težaško delo, vse dokler ne določite svojih kariernih ciljev, željenih področij dela in vrst delodajalcev, na katere se želite osredotočiti pri iskanju zaposlitve. Predstavljajte si, da želite kupiti pisalno mizo češnjeve barve z dvema predalnikoma in vgrajeno bralno lučjo. Hočete jo, ker se bo lepo barvno ujemala s preostalim pohištvom v vaši sobi in ker bo dovolj praktična za vaše potrebe. Naročite Ikein katalog, kjer je predstavljenih 50 pisalnih mizic. Ker veste, kaj potrebujete, boste listali toliko časa, dokler ne najdete mize, ki dovolj dobro ustreza vašim zahtevam.

Tudi delodajalci vedo, koga iščejo. Vedo, katerim zahtevam naj bi ustrezal pravi kandidat, prejete življenjepise »preletavajo«, dokler ne najdejo kandidata, ki vsaj približno ustreza njihovi predstavi o pravem kandidatu.

Elementi učinkovitega življenjepisa

Rekli smo že, da mora vaš življenjepis kadroviku ponuditi natančno tisto, kar ga zanima. Kot pravijo, bog je v detajlih, zato dobro premislite, kakšne informacije posreduje vaš življenjepis.

Elementi dobrega življenjepisa za prve iskalce zaposlitve vsebujejo naslednje podatke:

• zaposlitveni cilj (s kariernim profilom),
• vaši osebni in kontaktni podatki,
• vaša izobrazba,
• vaša dodatna izobraževanja in usposabljanja,
• vaša znanja in veščine,
• vaše delovne izkušnje.

Zaposlitveni cilj in karierni profil

Delodajalec si vzame nekaj sekund za vaš življenjepis. V tem času ga morate pritegniti, vzbuditi njegovo zanimanje, da pazljivo prebere ves življenjepis. Kot zaposlitveni cilj navedite, kakšno delo zasledujete in zakaj ste prepričani, da ste primeren kandidat za to delo. Karierni profil vsebuje vaše glavne atribute, ki vas naredijo primernega za vaš zaposlitveni cilj.

Sveža diplomantka organizacije dela, ki jo veselijo tajniška dela

• Zelo pridna študentka, povprečna študijska ocena 8,9
• Zelo komunikativna, z izkušnjami dela z ljudmi
• Sposobna hitrega slepega tipkanja
• Vešča poslovnega komuniciranja in ravnanja s poslovno dokumentacijo
• Marljiva, natančna, osebnostno in zunanje urejena

Osebni podatki

Dober življenjepis mora obvezno vključevati vaše osebne podatke in seveda kontaktne podatke, kjer vas lahko delodajalec najde. Naslednji podatki so obvezen del vašega življenjepisa:

• ime in priimek,
• naslov,
• telefon,
• e-naslov.

Ob tem lahko dodate tudi vašo sliko. Sicer ni nujna, ampak po izkušnjah kadrovikov, si vas lahko na tak način dosti prej zapolnijo.

Izobrazba

V tej sekciji vsebin življenjepisa naštejete vaše do sedaj pridobljene formalne izobrazbe (od najvišje navzdol) in primerna dokončana certificirana izobraževanja. Predstavitev izobrazbe vključuje naslednje elemente:

• (začetek in) zaključek izobraževanja (če še niste dokončali zadnje stopnje izobrazbe, vnesite le letnico začetka in poleg izraz »še traja« ali »predviden zaključek (mesec, leto)«),
• izobraževalna institucija,
• pridobljeni naziv,
• pomembni dosežki med študijem
• naslov diplomske naloge (poljubno oz. če je relevantno za delovno mesto, na katerega se prijavljate),
• študijska smer – specializacija (če je relevantna za želeno delovno mesto).

Ker ste ali pa boste kmalu zaključili študij (in se hkrati ne morete predstaviti z obsežnimi delovnimi izkušnjami), jo vključite čim više v življenjepisu, takoj za osebnimi podatki in pred izkušnjami. To lahko storite tudi, če se vaša izobrazba pomembno nanaša na vaše zaposlitvene cilje ali če ste na izobraževalnem področju dosegali večje uspehe. Če lahko že sedaj navedete tehtne delovne izkušnje (prek študentskega ali volonterskega dela), pa to sekcijo v življenjepisu predstavite šele po predstavitvi delovnih izkušenj. Vnesite zadnjo doseženo izobrazbo, predhodne pa le, če so relevantne za delovno mesto, ki ga zasledujete.

Neformalna izobraževanja

Navedite izobraževanja, ki so relevantna delom, na katera ciljate, in certifikate, ki ste jih pridobili. Sem sodijo pridobljene licence (npr. licenca za nepremičninskega ali zavarovalniškega posrednika), certifikati (npr. ECDL, TOEFL), sodelovanje pri pripravi raziskav itd.

Znanja in veščine

Znanja in veščine pridobivate na podlagi delovnih izkušenj. Ker vi kot sveži iskalec nimate dovolj delovnih izkušenj, predstavite veščine in znanja iz svoje akademske izkušnje, izkušnje iz študentskega in prostovoljnega dela, dela v društvih itd.

V ta segment vključite naslednje informacije:

• opravljeni tečaji, seminarji (datum poteka, naslov predavanja, izvajalec in učinek izobraževanja);
• znanje jezikov (jeziki, ki jih znate, stopnja razumevanja, pisanja in sporazumevanja);
• računalniški programi (program, stopnja znanja, stopnja uporabe);
• druga znanja (vsa znanja, ki ne sodijo med zgornja znanja in predstavljajo vašo prednost pred drugimi kandidati, stopnja znanja in stopnja uporabe teh znanj);
• vozniško dovoljenje (kategorija, lasten prevoz da/ne).

Delovne izkušnje

V tem segmentu poveste, kje ste delali do sedaj (prek študentskega, akademskega ali volonterskega dela), kakšne naloge ste opravljali in kakšne rezultate ter uspehe ste dosegli. Predstavite odgovornosti, ki ste jih imeli pri delu, na primer koliko oseb ste vodili, če ste vodili določen projekt.

• število let in mesecev delovnih izkušenj;
• področja delovnih izkušenj;
• v katerih organizacijah ste nabirali delovne izkušnje;

Dodajte še podatke:

• začetek in konec obdobja dela,
• naziv dela,
• podjetje,
• vaše odgovornosti,
• vaše naloge,
• vaši delovni dosežki.

Dodatki profesionalnih življenjepisov

Poleg standardnega življenjepisa si lahko pripravite še naslednje dokumente. Te lahko priključite k življenjepisu, vendar bo koristneje, če jih nosite s seboj na intervjuje in na zahtevo pokažete delodajalcu.

• Referenčna stran – ne več kot ena stran kratkih referenc. Vsaka referenca vsebuje:

o ime referenta,
o funkcija referenta,
o vaše ime,
o delovno mesto, ki ste ga opravljali,
o vsebino reference,
o kontaktne informacije referenta.

• Priporočilna/referenčna pisma

Pisna ocena referenta (npr. vašega nekdanjega delodajalca, predsednika društva, profesorja) o kakovosti vašega dela v času, ko ste delali z njim. Priporočila naj ne bodo daljša kot nekaj odstavkov.

• Psihometrično karierno poročilo – strokovno pripravljeno poročilo vašega psihološkega in/ali kariernega profila. S tem kadroviku poveste, da veste, kako pomembna je karakterna uskladitev sodelavcev v podjetju in kako pomembna je klima med sodelavci. Poročilo bo kredibilno samo, če bo za njim stala priznana zaposlitvena agencija ali podjetje, ki se ukvarja s psihometričnim testiranjem sodelavcev.

To poročilo se izplača vključiti v življenjepis, če kandidirate za vodstvena delovna mesta, kjer se od vas pričakuje vodenje tima in dobršno mero komunikacijskih veščin. Za pripravo ustreznih poročil se pozanimajte, na kateri od kadrovskih agencij ali obiščite www.mojedelo.com/testdirect.

• Potrdila o opravljeni formalni izobrazbi, večjih dosežkih ali nagradah, ki ste jih omenili v vašem življenjepisu.

• Motivacijski elementi, s katerimi poveste, kdo ste, kaj želite doseči in kaj ste pripravljeni za to narediti. Ti elementi so lahko:

o predstavitev vašega idealnega delovnega mesta,
o predstavitev hobijev in zunajkariernih interesov,
o naloge in odgovornosti, za katere ste najprimernejši.

• Profesionalne povezave

Članstva v strokovnih društvih, poznanstva z drugimi strokovnjaki z izbranega področja dela.

Ključni izrazi v življenjepisu

Z uporabo »lepljivih« izrazov v življenjepisu lahko bistveno povečate svojo kandidaturo za delovno mesto, saj vam lahko pomagajo pri opaznosti vašega dopisa. Cilj teh je, da pritegnejo kadrovike, medtem ko z očmi »preletavajo« vaš življenjepis. Izražajo vpletenost in izpolnjenost ter naredijo vaš dopis lažje berljiv. Seznam pogosto uporabljenih »lepljivih« izrazov v življenjepisu in spremnem pismu najdete v priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev? v poglavju o življenjepisu.

Podatkom v življenjepisu zagotovite verodostojnost

Izjave v življenjepisu vedno podprite s konkretnimi dejstvi, primeri ali z dokumenti. V bralcu življenjepisa morate zbuditi verodostojnost in si s tem povečati verjetnost, da vas povabi na intervju.

Izogibajte se standardnim tekstovnim podlogam življenjepisa. Izrazi, kot je na primer »imam vodstvene in komunikacijske veščine«, so vabljivi, vendar ne povedo ničesar. Vsako trditev torej poskusite dokazati s primerom ali z referenco.


Avtor: Ekipa MojeDelo.com


Izberi področje dela