Življenjepis iskalca zaposlitve 45+

3.10.2017


Delodajalcem se predstavite s svoje najboljše perspektive – s poudarjanjem svoje izkušenosti in zrelosti! Osvežite svoj življenjepis in ne poudarjajte datumov in letnic.

Življenjepis iskalcev zaposlitve 45+

Delodajalcem se predstavite s svoje najboljše perspektive – s poudarjanjem svoje izkušenosti in zrelosti! Ko se prijavljate na zaposlitveni oglas, poudarjajte: 

• svoje številne delovne izkušnje,
• svoje največje uspehe,
• svojo življenjsko modrost,
• svoje navdušenje in vitalnost,
• pripravljenost za dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje (npr. pohvalite se, da vam gre delo z računalnikom dobro od rok, če je to vaš primer).


Včasih je bilo splošno uveljavljeno pravilo, da življenjepise pišemo tako, da prikažemo vse zaposlitve, ki smo jih opravljali v življenju in vsakemu delu namenimo enak prostor in enako vrednost. To je preživeto! Danes kadroviki in delodajalci nimajo več časa brskati po vašem življenjepisu in iskati koristne informacije. Vaši argumenti morajo biti že pri vpogledu življenjepisa jasno vidni! Vaša delovna zgodovina se lahko vrača nazaj samo, v kolikor je povezana z vašimi trenutnimi zaposlitvenimi cilji. In seveda morate življenjepis vsakič prilagoditi novemu delovnemu mestu, gospodarski panogi ali podjetju, za katera se prijavljate. Torej, pojdimo lepo po vrsti.

Osvežite ga!

Življenjepis, ki ga morda desetletja niste obnavljali, morate temeljito osvežiti! Popraviti morate zastarele tehnične veščine in zastarelo terminologijo, ki jo imate v njem. Dober vir so lahko oglasi za delo, ki vsebujejo podroben opis delovnega mesta in knjiga kariera 2012_5 poglavje.indd 268 10/11/12 5:23 PM // 269 delovnih pogojev. Poglejte, ali je v njih kak izraz, ki ga prej niste poznali. Dober vir je tudi, da vprašate po njih ljudi, ki aktualno delajo na vašem želenem delovnem področju.Iskanje dela prek internetnih portalov

Tehnološki izrazi so pogosto uporabljeni kot ključne besede, ki filtrirajo najboljše življenjepise iz elektronskih baz življenjepisov. Če jih vaš življenjepis ne bo vseboval, bo pri kadrovikih težko prišel na vrsto.


V tabelarni obliki, ne kot prosti spis!

Vaš življenjepis naj bo faktografske oblike. Obstaja nevarnost, da se bo delodajalec »ustrašil« liste delovnih mest, ki ste jih že opravljali. V življenjepisu zato svoje ključne delovne izkušnje raje v celoti povzemite v sklop OSREDNJE DELOVNE IZKUŠNJE, kjer v enem paketu predstavite zgolj tiste delovne izkušnje, sposobnosti in lastnosti, ki se nanašajo na delovno mesto, za katerega se prijavljate. Če res želite, lahko v življenjepis dodate tudi sklop DODATNE IZKUŠNJE in notri strnite še vse vaše preostale pretekle izkušnje, ni pa to priporočljivo.

Uporabljajte vitalen slog pisanja

Uporabljajte slog pisanja, ki bo prikazoval vitalnost, motiviranost, fleksibilnost in odprtost do novih idej in sprememb.

Poudarite rezultate, dosežke in uspehe

Naštejte dosežke, ki bi vas pozitivno izločili od preostalih kandidatov za delo. Verjetno boste imeli večje število in več izjemnih dosežkov kot vaši mlajši konkurenti. Kaj ste posebnega naredili pri vsakem delu, da ste odstopili iz povprečja pred drugimi? Kako ste naredili delo bolje kot kdor koli drug? Kaj ste naredili samostojno in za to prevzeli vso odgovornost? S katerim vašim delom je bil vaš šef še posebno zadovoljen? Kako so bili vaši delodajalci v končni fazi na boljšem zaradi vašega učinka, v primerjavi s časom, ko ste pri njih začeli delati? Vaši uspehi so tiste točke, ki vam resnično pomagajo prodajati se delodajalcu, ne pa zgolj naštevanje vaših splošnih delovnih odgovornosti.

Veščine in znanja

Naštejte vaša osrednja znanja in veščine, ki ste jih uporabljali pri vaših dosedanjih delih, ki se nanašajo na želeno delovno mesto in tista, ki ste jih pridobili pri vaših dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih. Vsekakor naštejte vse računalniške in druge tehnične veščine, ki jih imate, če so pomembne za vrsto dela, ki jo zasledujete.

Izobrazba

Zgolj razdelek »Izobrazba« v današnji »dobi znanja« ne zadostuje. Življenjepisu morate oddati tudi razdelek »Dodatna izobraževanja in usposabljanja«, v katerega vključite vaša najbolj sveža neformalna izobraževanja, usposabljanja, obiske tečajev in seminarjev. To prikazuje bralcu, da imate željo po (novem) učenju, se nenehno izobražujete, ste na tekočem s trendi in imate aktualne veščine. Šele nato naštejete vaša formalna izobraževanja.

Ne poudarjajte datumov in letnic

Ni treba nujno vpisovati vašega rojstnega dneva. Izpustite lahko tudi letnico zaključka vaše formalne izobrazbe, če je datum starejši od 10–15 let nazaj. Dober način, s katerim boste poudarili predvsem veščine in na stranski tir postavili datume in letnice, je izdelava funkcijskega življenjepisa, pri katerem se za vsako najpomembnejšo veščino uporabi po en samostojen razdelek. Po tem, ko vnesete npr. 3–4 vsebinske razdelke (vodenje, trženje, administriranje itn.) in znotraj njih opišete, kako in kje ste pridobili te veščine, lahko nato proti dnu vašega življenjepisa poljubno navedete še vašo zelo strnjeno delovno zgodovino.

Omejite vaš življenjepis na največ 2 strani

Predolg življenjepis ima manjše možnosti, da bo prebran.

POSODOBI SVOJ ŽIVLJENJEPIS V 2 MINUTAH!


Avtorja: Gorazd Prah, Aleš Zaletel za MojeDelo.com


Izberi področje dela