Management Assistant in the President's Office / Asistent za upravljanje v uradu predsednika

7.10.2019
European Patent Office
Munich
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
European Patent Office

Management Assistant in the President's Office / Asistent za upravljanje v uradu predsednika

Management Assistant in the President's Office (10421)

Job group: 6
Grade: G2-G5 (net (basic) salary* for this vacancy EUR 3 320 to 4695)
Duration of appointment: 5 years
Career path: Technical 
Location: Munich 
Application deadline:
21.10.2019

The President's Office supports the President of the European Patent Office in his daily work, in close co-operation with the vice-presidents, the other members of the Management Advisory Committee (MAC) and their respective offices. It comprises a number of responsive and proactive teams that deliver the support needed by the President to effectively perform his duties as the head of a large international institution.

The President's Office is currently looking for a management assistant to join its team. The successful candidate will help to ensure the smooth running of the unit by providing the President, his Chief of Staff and team of advisors with general management assistance and support in communications and administrative matters.

Your main responsibilities

 • Performing a wide variety of administrative tasks including managing a busy calendar of appointments, preparing and drafting correspondence and making complex travel arrangements
 • Organising events and management meetings, including preparing and co-ordinating agendas, materials, documents, minutes and follow-up action points
 • Using an electronic workflow system to manage matters submitted to the President for approval, as well dealing with requesters and monitoring the approval workflow
 • Setting up, maintaining and circulating (electronic) files and managing paperless archives and databases
 • Managing email inboxes and correspondence
 • Communicating internally and externally on behalf of the President/President's Office
 • Acting as contact person for a wide variety of tasks including welcoming visitors and exchanging information and co-ordinating work with other departments
 • Proactively managing deadlines and action lists, responding to/escalating issues as required, setting priorities and ensuring that administrative processes run smoothly
 • Building and maintaining strong relationships with the vice-presidents' and MAC members' offices and co-operating with departments and other key stakeholders across the Office

What we expect from you

 • Strong interpersonal skills and the ability to communicate effectively, especially in writing
 • Excellent organisational skills; experience in project/event management would be an advantage
 • Ability to work in a challenging, high-pressure environment and a proven track record of managing multiple priorities and reacting quickly and positively to change
 • Integrity in handling sensitive or confidential information, acting with tact and courtesy
 • A proactive, forward-thinking and service-oriented approach to finding solutions that add value
 • Willingness to show initiative and take on personal responsibility within a dynamic team
 • Good networking skills and ability to establish and maintain co-operative relations with a large variety of internal stakeholders
 • Advanced proficiency in MS Office and willingness to learn how to use new software 

Your qualifications

 • Completed secondary education or ? in exceptional cases ? equivalent professional experience
 • Working knowledge of two of the EPO's official languages
 • Citizenship of one of the member states of the European Patent Organisation

Timeframe

It is intended to hold the interviews in week 46 in Munich.

APPLY NOW

* after deduction of EPO internal tax and before deduction of staff contributions to the social-security and pension schemes. The salary range depends on experience.

To foster gender diversity, EPO encourages applications from female candidates. 
The EPO is an equal opportunities employer and supports workforce diversity as a signatory to the Diversity Charter (Charta der Vielfalt) since 2010.
All applications for vacant positions will be welcomed and considered on the professional merits of the applicant against the role profile for the position regardless of nationality, ethnic origin, gender, sexual orientation, marital status, disability, parental responsibilities, age, religion or belief.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Predsednikov urad podpira predsednika Evropskega patentnega urada pri njegovem vsakodnevnem delu, v tesnem sodelovanju s podpredsedniki, drugimi člani Upravljalnega svetovalnega odbora (MAC) in njihovimi uradi.
Uspešni kandidat bo pomagal zagotoviti nemoten potek enote, tako da bo predsedniku, njegovemu načelniku in skupini svetovalcev zagotovil splošno pomoč pri upravljanju in podporo v komunikacijskih in upravnih zadevah.

Vaše glavne odgovornosti
• opravljanje najrazličnejših upravnih nalog, vključno z vodenjem zasedbenega koledarja sestankov, pripravo in sestavljanje dopisništva ter sklepanje zapletenih potovalnih aranžmajev
• Organizacija prireditev in sestankov vodstva, vključno s pripravo in usklajevanjem dnevnega reda, gradiva, dokumentov, zapisnikov in nadaljnjih akcijskih točk
• Uporaba elektronskega sistema delovnega toka za upravljanje zadev, predloženih predsedniku v odobritev, ter obravnavanje prosilcev in spremljanje postopka odobritve
• Nastavitev, vzdrževanje in kroženje (elektronskih) datotek ter upravljanje arhivov in baz podatkov brez papirja
• Upravljanje e-poštnih nabiralnikov in dopisovanja
• komuniciranje znotraj in zunaj v imenu urada predsednika / predsednika
• deluje kot kontaktna oseba za najrazličnejše naloge, vključno z dobrodošlico obiskovalcem in izmenjavo informacij ter usklajevanjem dela z drugimi oddelki
• Proaktivno upravljanje rokov in seznamov ukrepov, odzivanje na / odpravljanje vprašanj po potrebi, določanje prioritet in zagotavljanje nemotenega upravnega postopka
• Gradnja in vzdrževanje močnih odnosov s pisarnami podpredsednikov in članov MAC ter sodelovanje z oddelki in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi v uradu

Kaj pričakujemo od vas
• Močne medosebne spretnosti in sposobnost učinkovitega komuniciranja, zlasti v pisni obliki
• odlične organizacijske sposobnosti; izkušnje pri upravljanju projektov / dogodkov bi bile prednost
• Sposobnost dela v zahtevnem okolju pod visokim pritiskom in dokazano vodenje več prioritet ter hitro in pozitivno odzivanje na spremembe
• integriteta pri ravnanju z občutljivimi ali zaupnimi informacijami, ravnanje s taktnostjo in vljudnostjo
• Proaktiven, v naprej usmerjen in v storitve usmerjen pristop k iskanju rešitev, ki dodajo vrednost
• Pripravljenost, da pokažejo pobudo in prevzamejo osebno odgovornost znotraj dinamične ekipe...

Prijava preko povezave:
https://epo.redirect.your-jobresponse.com/management_assistant_in_the_president_s_office_munich/256149/V503/apply
___________________________________________________________________

The President's Office supports the President of the European Patent Office in his daily work, in close co-operation with the vice-presidents, the other members of the Management Advisory Committee (MAC) and their respective offices. It comprises a number of responsive and proactive teams that deliver the support needed by the President to effectively perform his duties as the head of a large international institution.

The President's Office is currently looking for a management assistant to join its team. The successful candidate will help to ensure the smooth running of the unit by providing the President, his Chief of Staff and team of advisors with general management assistance and support in communications and administrative matters.

Your main responsibilities
• Performing a wide variety of administrative tasks including managing a busy calendar of appointments, preparing and drafting correspondence and making complex travel arrangements
• Organising events and management meetings, including preparing and co-ordinating agendas, materials, documents, minutes and follow-up action points
• Using an electronic workflow system to manage matters submitted to the President for approval, as well dealing with requesters and monitoring the approval workflow
• Setting up, maintaining and circulating (electronic) files and managing paperless archives and databases
• Managing email inboxes and correspondence
• Communicating internally and externally on behalf of the President/President's Office
• Acting as contact person for a wide variety of tasks including welcoming visitors and exchanging information and co-ordinating work with other departments
• Proactively managing deadlines and action lists, responding to/escalating issues as required, setting priorities and ensuring that administrative processes run smoothly
• Building and maintaining strong relationships with the vice-presidents' and MAC members' offices and co-operating with departments and other key stakeholders across the Office

What we expect from you
• Strong interpersonal skills and the ability to communicate effectively, especially in writing
• Excellent organisational skills; experience in project/event management would be an advantage
• Ability to work in a challenging, high-pressure environment and a proven track record of managing multiple priorities and reacting quickly and positively to change
• Integrity in handling sensitive or confidential information, acting with tact and courtesy
• A proactive, forward-thinking and service-oriented approach to finding solutions that add value
• Willingness to show initiative and take on personal responsibility within a dynamic team
• Good networking skills and ability to establish and maintain co-operative relations with a large variety of internal stakeholders
• Advanced proficiency in MS Office and willingness to learn how to use new software
• Your qualifications
• Completed secondary education or ‒ in exceptional cases ‒ equivalent professional experience
• Working knowledge of two of the EPO's official languages
• Citizenship of one of the member states of the European Patent Organisation

Interested?
Please apply via the 'Apply' button.

Timeframe
It is intended to hold the interviews in week 46 in Munich.

* after deduction of EPO internal tax and before deduction of staff contributions to the social-security and pension schemes. The salary range depends on experience.

To foster gender diversity, EPO encourages applications from female candidates.

The EPO is an equal opportunities employer and supports workforce diversity as a signatory to the Diversity Charter (Charta der Vielfalt) since 2010. All applications for vacant positions will be welcomed and considered on the professional merits of the applicant against the role profile for the position regardless of nationality, ethnic origin, gender, sexual orientation, marital status, disability, parental responsibilities, age, religion or belief.

https://epo.redirect.your-jobresponse.com/management_assistant_in_the_president_s_office_munich/256149/V503/apply

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

Izberi področje dela