Nižji podatkovni znanstvenik / Junior Data Scientist

6.9.2021
BASF Slovenija d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
BASF Slovenija d.o.o.
Spletna stran:

Nižji podatkovni znanstvenik

Se ukvarjate s podatkovnimi izzivi in novimi idejami? To delovno mesto je lahko pravo za vas! Nižji podatkovni znanstvenik bo član ekipe za digitalizacijo EMEA našega kmetijskega dela poslovanja in bo tesno sodeloval z njo. Na tem delovnem mestu se bo izbrani kandidat podal na kompleksno popotovanje po digitalizaciji, ki bo vključevalo prilagajanje vodilnih algoritmov v panogi v kontekstu optimizacije poslovanja in rasti. Iščemo kandidate, ki so odprti za kritično razmišljanje in ideacijo. Veseli bomo, če se nam oglasite!

LOKACIJA
Ljubljana

PODJETJE
BASF Slovenija d.o.o.

TIP POGODBE
Za polni delovni čas/
zunanji sodelavec

WORKING AREA
Informacijska tehnologija

ODGOVORNOSTI

 • Oblikovanje in razvoj aplikacij, ki ustvarjajo dodano vrednost za podjetje.
 • Sodelovanje pri razvoju in širitvi interne platforme za podatkovno rudarjenje.
 • Neposredna podpora prodaji z analizami podatkov, modeliranjem in raziskavami.
 • Uporaba notranjih in zunanjih podatkov za prepoznavanje potenciala z uporabo matematike in algoritmov.
 • Interakcija z deležniki in svetovanje za dokončanje prihodnjih zahtev na področju IT.
 • Prepoznavanje in izvajanje projektov digitalizacije s ciljem povečanja učinkovitosti in rasti poslovanja.
 • Spodbujanje digitalne transformacije z optimizacijo obstoječih poslovnih procesov in izpopolnjevanjem delovne sile s pogosto izmenjavo.
 • Izvajanje IT-projektov skladno s strategijo družbe BASF.

PREDNOSTI

 • Razvojne razprave in programi, s katerimi lahko dosežete svoj polni potencial in se razvijete v okviru družine BASF.
 • Fleksibilni delovni dogovori in možnost mobilnega dela, da lahko uravnotežite svoje poklicno in zasebno življenje.
 • Privlačna konkurenčna plača, ki temelji na uspehu podjetja in vaši individualni uspešnosti.

ZNANJA IN IZKUŠNJE

 • Izkušnje z razvojem programske opreme in dobro razumevanje programskega jezika (npr. Python, C++/C#, R, Scala).
 • Praktično poznavanje običajnih informacijskih tehnologij in sistemov z dobrim razumevanjem matematike, naklonjenost podatkom in algoritmom.
 • Dobro pisno in govorno znanje angleškega jezika.
 • Močne medosebne veščine, proaktiven odnos, reševanje problemov, korektnost, zavezanost rokom, ekipni duh (sodelovanje med oddelki), prilagodljivost.
 • Univerzitetna izobrazba (po možnosti računalništvo, podatkovna znanost, matematika ali sorodno področje /študenti so dobrodošli/).
 • (neobvezno) Profesionalne izkušnje na področju IT s poudarkom na razvoju aplikacij in/ali podatkih.

O NAS

V podjetju BASF je kemija prava. Ker računamo na inovativne rešitve, trajnostne ukrepe in povezano razmišljanje. In na vas. Postanite del naše formule za uspeh in z nami razvijajte prihodnost – v globalni ekipi, ki sprejema raznolikost in enake možnosti ne glede na spol, starost, poreklo, spolno usmerjenost, invalidnost ali prepričanje.

Skupaj lahko dosežemo vse. Moč povezanih umov je izjemna.

Veselimo se vaše e-poštne prijave z življenjepisom na mirela.andjelkovic@basf.com.
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja: E-pošta: mirela.andjelkovic@basf.com

Vsem kandidatom se vnaprej zahvaljujemo za prijave samo v angleškem jeziku, vendar vas prosimo, da upoštevate, da se bomo oglasili samo izbranim kandidatom. Upoštevajte, da se lahko rok za prijavo spremeni. Primerne kandidate bomo na pogovor povabili po prijavi, zato se prijavite v najkrajšem mogočem času.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Se ukvarjate s podatkovnimi izzivi in novimi idejami? To delovno mesto je lahko pravo za vas! Nižji podatkovni znanstvenik bo član ekipe za digitalizacijo EMEA našega kmetijskega dela poslovanja in bo tesno sodeloval z njo. Na tem delovnem mestu se bo izbrani kandidat podal na kompleksno popotovanje po digitalizaciji, ki bo vključevalo prilagajanje vodilnih algoritmov v panogi v kontekstu optimizacije poslovanja in rasti. Iščemo kandidate, ki so odprti za kritično razmišljanje in ideacijo. Veseli bomo, če se nam oglasite!

ODGOVORNOSTI
o Oblikovanje in razvoj aplikacij, ki ustvarjajo dodano vrednost za podjetje.
o Sodelovanje pri razvoju in širitvi interne platforme za podatkovno rudarjenje.
o Neposredna podpora prodaji z analizami podatkov, modeliranjem in raziskavami.
o Uporaba notranjih in zunanjih podatkov za prepoznavanje potenciala z uporabo matematike in algoritmov.
o Interakcija z deležniki in svetovanje za dokončanje prihodnjih zahtev na področju IT.
o Prepoznavanje in izvajanje projektov digitalizacije s ciljem povečanja učinkovitosti in rasti poslovanja.
o Spodbujanje digitalne transformacije z optimizacijo obstoječih poslovnih procesov in izpopolnjevanjem delovne sile s pogosto izmenjavo.
o Izvajanje IT-projektov skladno s strategijo družbe BASF.

///

Do you revel in data challenges and novel ideas? This position might be for you! The Junior Data Scientist will be a member of and work in close collaboration with the EMEA digitalization team of our agricultural business. In this position the select candidate will embark on a complex digitalization journey comprising of adaptation of industry leading algorithms in the context of business optimization and growth. We are looking for candidates open to critical thinking and ideation. We look forward to hearing from you!

RESPONSIBILITIES
o Design and develop applications that create added value for the business
o Take a part in the development and expansion of an internal datamining platform
o Directly support sales with data analyses, modeling, and research
o Use internal and external data to identify potential through use of mathematics and algorithms
o Interact with stakeholders and provide consultancy to finalize the requirements of future IT solutions
o Identify and implement digitalization projects with a goal of increased efficiency and business growth
o Promote Digital transformation by optimizing existing business processes and upskilling the workforce via frequent exchange
o Implement IT projects according to BASF‘s strategy


Kaj pričakujemo

ZNANJA IN IZKUŠNJE
o Izkušnje z razvojem programske opreme in dobro razumevanje programskega jezika (npr. Python, C++/C#, R, Scala).
o Praktično poznavanje običajnih informacijskih tehnologij in sistemov z dobrim razumevanjem matematike, naklonjenost podatkom in algoritmom.
o Dobro pisno in govorno znanje angleškega jezika.
o Močne medosebne veščine, proaktiven odnos, reševanje problemov, korektnost, zavezanost rokom, ekipni duh (sodelovanje med oddelki), prilagodljivost.
o Univerzitetna izobrazba (po možnosti računalništvo, podatkovna znanost, matematika ali sorodno področje /študenti so dobrodošli/).
o (neobvezno) Izkušnje z RPA.
o (neobvezno) Profesionalne izkušnje na področju IT s poudarkom na razvoju aplikacij in/ali podatkih.

///

QUALIFICATIONS
o Experience with software development and good understanding of a programing language (e.g. Python, C++/C#, R, Scala)
o working knowledge of common information technologies and systems with a good understanding of mathematics, affinity for data and algorithms
o Good english proficiency in written and spoken.
o Strong interpersonal skills, proactive attitude, problem solving, correctness, commitment to deadlines, team spirit (inter-departmental cooperation), adaptability
o University Degree (preferably computer science, data science, mathematics or related field (students welcome)
o (optional) experience with RPA
o (optional) professional experience in the IT field with focus on application development and/ot data


Kaj nudimo

PREDNOSTI
o Razvojne razprave in programi, s katerimi lahko dosežete svoj polni potencial in se razvijete v okviru družine BASF.
o Fleksibilni delovni dogovori in možnost mobilnega dela, da lahko uravnotežite svoje poklicno in zasebno življenje.
o Privlačna konkurenčna plača, ki temelji na uspehu podjetja in vaši individualni uspešnosti.

O NAS
V podjetju BASF je kemija prava. Ker računamo na inovativne rešitve, trajnostne ukrepe in povezano razmišljanje. In na vas. Postanite del naše formule za uspeh in z nami razvijajte prihodnost v globalni ekipi, ki sprejema raznolikost in enake možnosti ne glede na spol, starost, poreklo, spolno usmerjenost, invalidnost ali prepričanje.

Skupaj lahko dosežemo vse. Moč povezanih umov je izjemna.
Veselimo se vaše e-poštne prijave z življenjepisom na mirela.andjelkovic@basf.com.
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja: E-pošta: mirela.andjelkovic@basf.com

Vsem kandidatom se vnaprej zahvaljujemo za prijave samo v angleškem jeziku, vendar vas prosimo, da upoštevate, da se bomo oglasili samo izbranim kandidatom. Upoštevajte, da se lahko rok za prijavo spremeni. Primerne kandidate bomo na pogovor povabili po prijavi, zato se prijavite v najkrajšem mogočem času.

///

BENEFITS
o Development discussions and programs so that you can reach your full potential and develop yourself within the BASF family.
o Flexible work arrangements and mobile working options so you can balance your working life and private life.
o An attractive competitive salary that is based on the company's success and your individual performance.

ABOUT US
At BASF, the chemistry is right. Because we are counting on innovative solutions, on sustainable actions, and on connected thinking. And on you. Become a part of our formula for success and develop the future with us – in a global team that embraces diversity and equal opportunities irrespective of gender, age, origin, sexual orientation, disability or belief.

Together we can accomplish everything. Through the power of connected minds.
We are looking forward to your e-mail application with a CV to mirela.andjelkovic@basf.com.
We are happy to answer your questions: Email: mirela.andjelkovic@basf.com.


We thank all applicants in advance for submitting their resumes in English language only, but please note that only selected candidates will be contacted. Please note that the closing date may be subject to change. We will interview suitable candidates as they apply, so please donʼt hesitate to take this opportunity to submit your application as soon as possible.

Izberi področje dela