Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Programski dokument >zaposlovanje mladih<

7.8.2012
Zaposlovanje mladih

Zaposlovanje mladih

Področje zaposlovanja je v polju mladinskih politik zaradi svoje vloge v procesu osamosvajanja mladih eno izmed najbolj ključnih. Namen programskega dokumenta je predstaviti in opredeliti problematiko zaposlovanja mladih, izpostaviti nekatere nedoslednosti ter predlagati ukrepe za izboljšanje. 

V okviru tega želimo predvsem: 
  • predstaviti sistemske napake, ki mlade silijo v neprimerne oblike zaposlovanja; 
  • poudariti težavnosti, ki na tem področju nastajajo zaradi izobraževalnega sistema, saj ta onemogoča gladek prehod iz izobraževanja v zaposlitev in ne spodbuja pogojev za svetovanje in delo na oblikovanju vseživljenjske karierne orientacije; 
  • predlagati sistemske izboljšave trenutne ureditve problematike zaposlovanja mladih, nanašajoč se tako na mlade, mladinske organizacije, formalne izobraževalne institucije, zaposlovalce ter politične oblasti; 
  • na ta način pripomoči h krepitvi položaja mladih na trgu dela ter posledično izboljšati pogoje za polni razvoj avtonomije mladih.

Definicije
Formalno izobraževanje je načrtovan proces učenja oz. pridobivanja znanja, ki sledi vnaprej določenim ciljem in se odvija v formalnih institucijah za izobraževanje in usposabljanje ter vodi do splošno priznanih diplom in kvalifikacij. 

Neformalno izobraževanje je prav tako načrtovan proces učenja oz. pridobivanja znanja, vendar se odvija izven formalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja in ni nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov. Bistven poudarek daje aktivnosti in samoiniciativnosti udeležencev. Metode neformalnega izobraževanja so v primerjavi z metodami v formalnem izobraževanju bolj raznolike, odnosi med učitelji in učenci pa so interaktivni in nehierarhični. Neformalno izobraževanje je bolj fleksibilno, saj se prilagaja potrebam udeležencev in družbe nasploh. 

Neformalno učenje se lahko odvija v okviru aktivnosti organizacij in skupin civilne družbe ali na delovnem mestu. Koncept varne prožnosti se tako kot v Evropski uniji tudi v Sloveniji vedno pogosteje uporablja v povezavi s tem, kakšen naj bi bil trg dela. 

Varna prožnost poskuša uskladiti potrebe delodajalcev in delavcev, torej povezati prožnost z varnostjo, tako da delavcem zagotavlja varno menjavo dela, pri tem pa si prizadeva izboljšati konkurenčnost podjetij in ohraniti evropski socialni model. Varna prožnost naj bi povečevala fleksibilnost trga dela, organizacijo dela in zaposlovalnih odnosov, po drugi strani pa spodbujala varnost – varnost zaposlitve in socialno varnost ter tudi varnost dohodka.

Fleksibilne oblike zaposlitve je termin, ki ga uporabljamo za nestandardne oblike zaposlitve. Medtem ko za standardno obliko zaposlitve velja delo za nedoločen čas, med fleksibilne oblike dela spadajo zaposlitve s krajšim delovnim časom, zaposlitve za določen čas, samozaposlitve, delo po avtorski ali podjemni pogodbi o delu, delo na domu, izmensko delo, delitev delovnega mesta (kombinacija dveh delavcev na delovnem mestu, ki sicer zaposluje enega delavca s polnim delovnim časom), trikotno zaposlovanje (posredniki dela svoje delavce posredujejo drugim podjetjem), lažno samozaposlovanje (delavca k temu prisili bivši delodajalec) ter delo na vpoklic (delavci čakajo na delo doma). V Sloveniji lahko med fleksibilne oblike zaposlitve štejemo tudi študentsko delo.

Poglejte še

Karierne storitve
Priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev
Selby & Mills psihometrični test
Ponudba izobraževalnih programov
Vprašaj strokovnjaka
Prijava na Zavod za zaposlovanje

Več člankov
Delo invalidov – priložnost za podjetje
Zaposlovanje invalidov v Sloveniji je pereč problem – invalide štejemo v najšibkejšo skupino na pod... več »
Center JASPIS – odgovoren in zanesljiv partner
Smo Zaposlitveni center JASPIS, ki čas in vrsto storitev prilagaja potrebam in željam naročnika. Na... več »
Obožujemo ljudi z iskrico v očeh
Svetovalci, ki skrbijo za pomoč pri iskanju zaposlitve se mnogokrat srečajo s posamezniki, ki kljub... več »
8. študentska marketinška konferenca Fanfara
Vsaka ideja mora najti svojo številko. Že osmo let... več »
Freshhh 2015
Skupina MOL že devetič zaporedoma razpisuje mednarodno spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na ka... več »
Sejem izobraževanja in poklicev za vse generacije
Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču... več »
Tudi s pomočjo MojeDelo.com ponovno podeljene prestižne mednarodne MBA štipendije 12 slovenskim mladim managerjem
V nedeljo, 11. 5. 2014 je v Ljubljani potekalo tekmovanje slovenskih managerjev za 12 prestižnih št... več »
Razpis za 12 MBA štipendij Cotrugli Business School
Vas zanima MBA program? COTRUGLI Business School razpisuje 12 E/MBA štipendij v vrednosti 115.000€ ... več »
Svet brez marketinga je kot april brez Fanfare: brezvezen!
Za nami je že sedma uspešno izpeljana Študentska marketinška konferenca Fanfara v organizaciji 31 a... več »
7. študentska marketinška konferenca Fanfara
Ljubljana, 9. april 2014 – Danes je v Festivalni dvorani v Ljubljani potekala Študentska marketinšk... več »